Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

31 sierpnia 1980 r. – Ks. Jerzy Popiełuszko wśród ...

31 sierpnia 1980 r. – Ks. Jerzy Popiełuszko wśród strajkujących w Hucie Warszawa

31 sierpnia 1980 r., niedziela – przełomowy dzień dla współczesnej historii Polski… ale także w życiu ks. Jerzego Popiełuszki. Tego dnia odprawił dla strajkujących robotników pierwszą Mszę św. w Hucie Warszawa od jej powstania (wraz z 2 innymi kapłanami). Wieczorem drugą…

Hutnicy chcieli “księdza” aby godnie przeżyć niedzielę, dostali “Księdza Popiełuszkę”, który już ich odtąd nie opuścił!


Zobacz też —> Niedziela.pl: Trzej wielcy Kościoła i Solidarności


Milena Kindziuk:

Ks. Popiełuszko nigdy wcześniej nie pracował w tym środowisku. Zupełnie nie wiedział, jak zostanie przyjęty. Bał się chyba jak nigdy dotąd. Tym bardziej że sytuacja była dość wyjątkowa. W dotychczasowej historii robotnicze strajki i rewolucje odbywały się bez Kościoła, a niekiedy przeciw Kościołowi. Nigdy żaden ksiądz nie wchodził na teren zakładu pracy, do tego w komunistycznym państwie.

Szedł z ogromną tremą. Już sama sytuacja była zupełnie nowa. „Co zastanę? Jak mnie przyjmą? Czy będzie gdzie odprawiać? Kto będzie czytał teksty, śpiewał?” – myślał, gdy miał przekroczyć bramę Huty. Ale obawiał się niepotrzebne. Gdy zobaczył gęsty szpaler robotników, którzy na widok kapłana zaczęli klaskać i życzliwie się uśmiechać, przeżył wielkie zdumienie.  - Myślałem, że ktoś ważny idzie za mną, ale to były oklaski na powitanie pierwszego w historii tego zakładu księdza przekraczającego jego bramę. Tak sobie wtedy pomyślałem: oklaski dla Kościoła, który przez trzydzieści parę lat pukał wytrwale do fabrycznych bram – mówił później w jednym z wywiadów.

Czytaj całość tekstu red. Mileny Kindziuk – fragmentu książki “Cuda księdza Jerzego”: Zaczęło się od Huty

Zobacz też —> Modlitwa za Ojczyznę bł. księdza Jerzego Popiełuszki


“Huta Warszawa była jednym z największych zakładów pracy w Warszawie i filarem regionalnej organizacji „Solidarności”. Od czasu strajków w sierpniu 1980 r. jej historia była spleciona z losami ks. Jerzego Popiełuszki.

Huta zatrudniała pod koniec lat siedemdziesiątych około 10 tysięcy pracowników. Warunki pracy były ciężkie, w hałasie, pyle i w 4 brygadowym systemie zmianowym. Zakład kusił jednak atrakcyjnymi wynagrodzeniami. W latach siedemdziesiątych hutnicy nie utrzymywali kontaktów z powstającą opozycją demokratyczną. Nie wzięli udziału w strajkach w czerwcu 1976 r. Przełom nastąpił 28 sierpnia 1980 r., kiedy robotnicy Huty postanowili przyłączyć się do narastającej fali protestów i strajków. Spontanicznie wybranym liderem został Seweryn Jaworski, który z innymi pracownikami obchodził kolejne wydziały Huty i z tubą wzywał do strajku. Strajk popierali prawie wszyscy robotnicy, nawet ci, którzy byli członkami PZPR.”

Przeczytaj całość —> Szlak solidarności i wolności: Huta “Warszawa”


Jak wypomina dzień 31 sierpnia 1980 roku Karol Szadurski:

W niedzielę 31 sierpnia grupa hutników udała się do pobliskich parafii z prośbą do księży o przybycie do strajkującej Huty Warszawa i odprawienie mszy świętej.

Około godziny 12 przyjechało do Huty trzech księży: ksiądz Kołodziej i ksiądz Ciompała z parafii św. Magdaleny na Wawrzyszewie oraz ksiądz Jerzy Popiełuszko, wysłany do Huty przez biskupa Piaseckiego na polecenie prymasa Stefana Wyszyńskiego, do którego dotarła jedna z grup robotników.

Przy przygotowanym przez pracowników ołtarzu z 3,5 metrowym sosnowym krzyżem zgromadził się tłum hutniczek i hutników oraz mieszkańców pobliskich osiedli. Bramę główną udekorowano kwiatami. Tego dnia odprawiono przy niej dwie Msze święte.

W godzinach nocnych przystąpiono do negocjacji z dyrekcją postulatów zgłoszonych przez strajkujących. W tym czasie wróciła delegacja hutników z Gdańska, informując o pomyślnym zakończeniu strajku w stoczni i o podpisaniu porozumień.

W Hucie Warszawa ok. 1 w nocy podpisano porozumienie z dyrekcją oraz decyzję o zakończeniu strajku. Przystąpiono do tworzenia nowego niezależnego związku zawodowego Przychodzący rano do pracy robotnicy dowiedzieli się o tym z komunikatu specjalnego zamieszonego na tablicy informacyjnej przy bramie.

Za —> Arcelor Mittal: 35. rocznica sierpniowego strajku w Hucie Warszawa


Szlak Wolności i Solidarności w Warszawie
(zobacz -> opis miejsc w Warszawie)