Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

17 sierpnia 2019 – 17. rocznica zawierzenia ...

17 sierpnia 2019 – 17. rocznica zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez Jana Pawła II

W sobotę 17 sierpnia 2019 r.. przypada 17. rocznica zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, którego dokonał papież Jan Paweł II w czasie ostatniej pielgrzymki do Polski w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Po konsekracji bazyliki (świątynia tytuł bazyliki mniejszej otrzymała 6 marca 2003 roku) wypowiedział słowa, w których Bogu, Ojcu bogatemu w miłosierdzie, powierzył losy świata i każdego człowieka. Stały się one codzienną modlitwą nie tylko sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i pielgrzymów przybywających do łagiewnickiego Sanktuarium, ale także milionów ludzi na świecie:

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.

Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki
i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas
i całego świata!*


Za —> Faustyna.pl: 17. rocznica zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu

Wideo – TVP1/Krzysztof Łukaszewicz-YouTube: Bóg bogaty w miłosierdzie Papież Jan Paweł II JPII JP2 Pielgrzymka do Polski w 2002 roku cz 2

17 rocznica zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu17 sierpnia br. przypada 17. rocznica zawierzenia świata Bożemu…

Opublikowany przez Siostra Maria Helena Kowalska Środa, 14 sierpnia 2019


Słowo św. Jana Pawła na zakończenie Mszy św:

“Na koniec tej uroczystej liturgii pragnę powiedzieć, że wiele moich osobistych wspomnień wiąże się z tym miejscem. Przychodziłem tutaj zwłaszcza w czasie okupacji, gdy pracowałem w pobliskim Solvayu. Do dzisiaj pamiętam tę drogę, która prowadziła z Borku Fałęckiego na Dębniki, którą odbywałem codziennie, przychodząc na różne zmiany w pracy, przychodząc w drewnianych butach. Takie się wtedy nosiło. Jak można było sobie wyobrazić, że ten człowiek w drewniakach kiedyś będzie konsekrował bazylikę Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach.

Cieszę się, że powstała ta piękna świątynia poświęcona Miłosierdziu Bożemu. Troskę o materialny, a szczególnie o duchowy kształt tego sanktuarium powierzam ks. kard. Franciszkowi i całej archidiecezji krakowskiej oraz siostrom Matki Bożej Miłosierdzia. Niech ta współpraca w dziele szerzenia kultu Jezusa Miłosiernego przynosi błogosławione owoce w sercach wiernych w Polsce i na całym świecie.

Wszystkim pielgrzymom, którzy tu przybywają i przybywać będą, niech Miłosierny Bóg obficie błogosławi!”


Siostra. M. Elżbieta Siepak ZMBM:

“Druga pielgrzymka do Łagiewnik miała zupełnie inny charakter [niż pierwsza, w 1997 roku – przyp. Red.] Ojciec Święty przyjeżdżał, żeby konsekrować nową świątynię w Sanktuarium. Ostatnia pielgrzymka do Ojczyzny – jak pamiętamy – przebiegała pod hasłem: „Bóg bogaty w miłosierdzie”, stąd niosła  tyle  przepięknych treści o tajemnicy miłosierdzia Bożego, orędziu i św. Faustynie, i to wielkie zawierzenie świata Miłosierdziu Bożemu, wypowiedziane przez Papieża nieoczekiwanie, ale ku wielkiej radości wszystkich.

Poświęcenie bazyliki  stwarzało  pewien  kontekst  do wypowiedzi związanych z łagiewnickim Sanktuarium. Ojciec Święty powiedział wtedy, że chociaż do Boga należy cały świat i każdy czas, to jednak są miejsca i czasy szczególnie przez Niego wybrane, w których ludzie doświadczają Jego obecności i Jego łaski. Ludzie pielgrzymują do tych miejsc, bo mają pewność, że rzeczywiście stają przed Bogiem, który jest tam obecny. Jestem bowiem przekonany – powiedział Jan Paweł II o łagiewnickim Sanktuarium – że jest to także szczególne miejsce, które Bóg obrał sobie, aby tu wylewać łaski udzielając swego miłosierdzia.

Najbardziej poruszające słowa, to chyba te o „iskrze”, która ma przygotować świat na ostatecznie przyjście Chrystusa. Niektórzy sądzili, że tą iskrą, o której mowa w „Dzienniczku” Siostry Faustyny jest ona sama lub Jan Paweł II. Tymczasem z wypowiedzi Ojca Świętego jasno wynika, że tą iskrą jest orędzie Miłosierdzia, które z Łagiewnik rozchodzi się na cały świat. Ojciec Święty powiedział, że pragnie, aby to orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść „iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście” (por. Dz. 1732). Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój,  a człowiek szczęście! To zadanie głoszenia z mocą  światu  orędzia o miłości miłosiernej Boga do człowieka powierzył nie tylko nam, siostrom Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, w którym żyła i zmarła św. Siostra Faustyna, ale także Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim pielgrzymom nawiedzającym to Sanktuarium.”

Fragment rozmowy z s. M. Elżbietą Siepak ZMBM —> Faustyna.pl: Papieskie pielgrzymki do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach