Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

11 października – Wspomnienie św. papieża Ja...

11 października – Wspomnienie św. papieża Jana XXIII

11 października Kościół powszechny obchodzi liturgiczne wspomnienie dowolne św. Jana XXIII, papieża – w rocznicę dnia, w którym nastąpiło uroczyste otwarcie przez niego Soboru Watykańskiego II, 11 października 1962 r.

Wideo↑ —> Misericordia TV: Skarby Kościoła 11 października | Św. Jan XXIII

Angelo Giuseppe Roncalli urodził się we wsi Sotto il Monte, w prowincji Bergamo we Włoszech, w dniu 25 listopada 1881 r. Mając 11 lat wstąpił do niższego seminarium diecezjalnego – tam też został przyjęty do Trzeciego Zakonu św. Franciszka, a następnie ukończył studia w rzymskim Seminarium Papieskim. W 1904 roku został wyświęcony na kapłana i pełnił obowiązki sekretarza biskupa Bergamo. W 1921 roku rozpoczął posługę w Stolicy Apostolskiej jako przewodniczący Rady Głównej Papieskiego Dzieła ds. Rozkrzewiania Wiary na terenie Italii; w roku 1925 został wizytatorem apostolskim, a następnie delegatem apostolskim w Bułgarii, a od 1935 r. w Turcji i Grecji. W roku 1944 został mianowany nuncjuszem apostolskim we Francji. W roku 1953 otrzymał godność kardynalską, a także tytuł patriarchy Wenecji.

W 1958 roku został wybrany papieżem. W czasie swojego pontyfikatu zwołał Synod Rzymski, ustanowił komisję dla rewizji prawa kanonicznego, zainaugurował Powszechny Sobór Watykański II. Zmarł w Rzymie 3 czerwca 1963 roku.

Św. Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym w 2000 roku, razem z papieżem Piusem IX. Jan XXIII został kanonizowany przez papieża Franciszka – wraz z Janem Pawłem II – na placu św. Piotra w Rzymie w niedzielę Miłosierdzia Bożego, 27 kwietnia 2014 r.

Zobacz więcej o św. Janie XXIII –> na brewiarz.pl

Zobacz też —> KAI/episkopat.pl: Dzisiaj liturgiczne wspomnienie św. Jana XXIII – Dobrego Papieża


W niedzielę 27 kwietnia 2014 roku, w ustanowione przez papieża Polaka święto Miłosierdzia Bożego – Ojciec Święty Franciszek ogłosił świętymi Kościoła powszechnego swych poprzedników: Jana XXIII i Jana Pawła II. W liturgii uczestniczyło 800 tys. wiernych z całego świata. Wśród koncelebransów był papież-senior Benedykt XVI.

Papież Franciszek powiedział tego dnia w homilii m.in:

“Jan XXIII i Jan Paweł II współpracowali z Duchem Świętym, aby odnowić i dostosować Kościół do jego pierwotnego obrazu, który nadali mu święci w ciągu wieków. Nie zapominajmy, że to właśnie święci prowadzą Kościół naprzód i sprawiają, że się rozwija. Zwołując Sobór, Jan XXIII okazał taktowne posłuszeństwo Duchowi Świętemu, dał się Jemu prowadzić i był dla Kościoła pasterzem, przewodnikiem, który sam był prowadzony. To była jego wielka posługa dla Kościoła. Był papieżem posłuszeństwa Duchowi Świętemu.

Zobacz więcej / posłuchaj homilii —> Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXII – Homilia papieża Franciszka – 27 kwietnia 2014

Zobacz też —> Czytania liturgii Mszy św. z dnia 11 października 2023 roku


Posłuchaj rozmowy “Jan XXIII – Papież, który zmienił Kościół”:

Wideo —> Telewizja Republika (2016): KALENDARZ HISTORYCZNY 25.XI JAN XXIII – PAPIEŻ, KTÓRY ZMIENIŁ KOŚCIÓŁ


“Dziennik duszy”

O świętości Jana XXIII świadczą jednak nie tyle jego działania czy bon moty. Są on jedynie zewnętrznym wyrazem jego głębokiej duchowości. Mamy do niej dostęp za sprawą pisanego niemal przez całe życie „Dziennika duszy”. Powierzał mu swe refleksje, zrodzone podczas modlitwy czy podczas rekolekcji. Wyłania się z niego obraz człowieka całkowicie pochłoniętego Bogiem i dlatego oddanego ludziom.

Jego duchowość najlepiej oddają słowa jego dewizy biskupiej: „Oboedientia et pax” – posłuszeństwo (Bogu) i pokój (z ludźmi). „Panie Jezu – modlił się – spraw, bym zawsze miłował i praktykował prostotę, która utrzymuje mnie w pokorze, zbliża do twego ducha oraz przyciąga i zbawia dusze”. Chciał być prostym i bezpretensjonalnym, a zarazem roztropnym. Zalecał sobie uprzejmość, spokój i niewzruszoną cierpliwość. Zwierzał się, że bardziej skłonny jest „do pobłażliwości i dostrzegania dobrych stron w osobach i rzeczach aniżeli do krytyki i ostrych sądów”. Gdy przychodzi pokusa, by ostro zareagować, wybiera milczenie, ufając że będzie bardziej wymowne i skuteczne.

Podczas rekolekcji, odprawianych w 67. roku życia zapisał: „Najwięcej w tych dniach myślałem o śmierci, może już bliskiej, i o tym, by zawsze być do niej przygotowanym”. Kilka lat później dodał, że pragnie tylko jednego: by jego życie zakończyło się świątobliwie…

Zobacz więcej —> ekai.pl: Dziś wspominamy w liturgii Dobrego Papieża – św. Jana XXIII


Chcę wam powiedzieć, że gdy chodzi o moje powołanie, to powstało ono na podłożu budzących się uczuć do szlachetnych poczynań waszego bohaterskiego narodu

– mówił Jan XXIII w 1962 roku do polskich biskupów przybyłych na II Sobór Watykański.

Zobacz więcej / posłuchaj —> polskieradio.pl: Jan XXIII – kochał Polskę od dziecka


Ostatnie wystąpienie publiczne papieża Jana XXIII było skierowane do Polaków zgromadzonych na pielgrzymce w sanktuarium Matki Boskiej w Piekarach Śląskich. Transmitowano je wtedy przez radio.

Zobacz więcej —> Ostatnie słowa skierował do Polaków. Posłuchaj, co miał nam do powiedzenia święty papież


Zobacz też —> Modlitwa do św. Józefa robotnika – Papieża Jana XXIII


O ustanowieniu liturgicznego wspomnienia św. papieża Jana XXIII w dniu 11 października oraz św. papieża Jana Pawła II w dniu 22 października mówi bp Adam Bałabuch.

(wideo: BP KEP – 2014)