V Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia „Faustinum” – 17 czerwca 2017

17 czerw­ca br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbywało się V Wal­ne Zebra­nie Dele­ga­tów Sto­wa­rzy­sze­nia „Fau­sti­num”. Uczest­ni­czyli w nim członkowie „Faustinum” z 10 kra­jów oraz zapro­sze­ni goście. Spo­tka­nie roz­pocz­ęło­ się uro­czy­stą Eucha­ry­stią, któ­rej  prze­wod­ni­czył metropolita krakowski abp Marek Jędra­szew­ski. - Nie traćmy odwagi, by w...

Read MoreRead More
Fot. Wikimedia Commons

149 lat domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie – 8 maja

8 maja 2017 roku mija 149. rocznica założenia przez matkę Teresę Ewę z książąt Sułkowskich hrabinę Potocką domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie. Wtedy siostry zajęły się wychowaniem dziewcząt i kobiet potrzebujących głębokiej odnowy moralnej, najpierw w „Domu Miłosierdzia” przy kościele Miłosierdzia Bożego...

Read MoreRead More
Jezus Miłosierny

Warszawskie Łagiewniki – Msza przy figurze Jezusa Miłosiernego w Niedzielę Miłosierdzia – zaproszenie

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 23 kwietnia br. kard. Kazimierz Nycz będzie przewodniczył Mszy świętej przy figurze Jezusa Miłosiernego w Parku Moczydło na warszawskiej Woli. Miejsce to nazywane jest „warszawskimi Łagiewnikami”. Kilkumetrowy monument dłuta prof. Gustawa Zemły, znajdujący się na terenie parafii św. Józefa Oblubieńca NMP, powstał jako wotum...

Read MoreRead More
XII Festyn Miłosierdzia w Łodzi

XII Festyn Miłosierdzia „Szlakiem Faustyny” w Łodzi – 22 kwietnia – zaproszenie

Od 2006 roku organizowany jest w Łodzi Festyn Miłosierdzia „Szlakiem Faustyny”. Festyn odbywa się zawsze w sobotę przed ustanowionym przez św. Jana Pawła II Świętem Miłosierdzia Bożego. W tym roku - 22 kwietnia. W Roku 30. rocznicy wizyty św. Jana Pawła II łodzianie będą się...

Read MoreRead More