Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Znamy laureatów Nagrody TOTUS TUUS 2017 Fundacji &...

Znamy laureatów Nagrody TOTUS TUUS 2017 Fundacji “Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Po raz 17. wręczono Nagrody TOTUS TUUS, które trafiają do osób i instytucji szczególnie zaangażowanych w propagowanie nauczania św. Jana Pawła II. Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się w sobotę 7 października 2017 r. uroczysta gala, a statuetki przekazano w 4 kategoriach. W tym roku przyznano również Nagrodę Specjalną.

W kategorii „Promocja godności człowieka” laureatem został Jan Arczewski – za wieloletnie zaangażowanie oraz niezwykłe zasługi i dokonania w wyrównywaniu szans życiowych osób niepełnosprawnych, w tym za tysiące rozmów w Telefonie Zaufania i zajęcia psychoterapeutyczne z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Lublinie.

Wśród nominowanych był również o. Hubert Czuma SJ, który w duchu miłości Boga i Ojczyzny wychował kilka pokoleń Polaków. Zapewniał opiekę duchową młodzieży i ludziom pracy oraz spokojnie, ale stanowczo i wytrwale stawał po stronie prawdy w każdych okolicznościach.

W tej kategorii nominowano także Stowarzyszeniu Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej. Nominacja wynikała z wieloletniego wytrwałego i bezinteresownego – opartego wyłącznie na wolontariacie – zaangażowania na rzecz osób terminalnie chorych i ich rodzin. Stowarzyszenie Hospicjum pełni służbę z miłością, niesie pomoc medyczną i duchową, nie zapominając o uczynkach miłosierdzia.

Nagrodę w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” przyznano Jerzemu Kalinie – za stworzenie wyjątkowych w pejzażu polskiej sztuki site-specific-art, dzieł funkcjonujących w precyzyjnie określonym miejscu i czasie oraz artystyczne reakcje na najważniejsze wydarzenia społeczne i religijne w najnowszej historii Polski.

Nominację otrzymał ks. Romanowi Szpakowskiemu SDB, który od wielu lat niestrudzenie pracuje na rzecz popularyzowania książek o tematyce religijnej i wprowadza ją na salony rynku czytelniczego w Polsce.

Drugim nominowanym był Paweł Łukaszewski – za osiągnięcia kompozytorskie, dyrygenckie i pedagogiczne oraz niezwykłą aktywność organizacyjną, animatorską i popularyzatorską życia muzycznego.

Laureatem nagrody głównej w kategorii „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II” zostało Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. W ten sposób Kapituła Nagród podziękowała za wyjątkową aktywność i organizację procesu dydaktyczno-wychowawczego, w szczególny sposób przyczyniającego się do upowszechniania nauczania Świętego Jana Pawła II na Wileńszczyźnie.

Nominowanym był również o. Jarosławowi Kupczakowi OP – za szczególne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, w tym za wybitny wkład w rozwój intelektualnego dziedzictwa Świętego Jana Pawła II – oraz Hanna Suchocka – za promowanie nauczania Świętego Jana Pawła II i wskazywanie zawartych tam idei jako programu życia społecznego i stosunków międzynarodowych.

Statuetka w kategorii „TOTUS TUUS medialny im. bpa Jana Chrapka” została wręczona Redakcji Radia Plus za przybliżanie nauczania świętego Jana Pawła II, w tym za audycję „Nocne Światła”, Pawła Krzemińskiego.

Nominowanymi była natomiast Redakcja Portalu „Aleteia.pl” – za stworzenie dla ludzi młodych portalu, który poprzez prosty język oraz inspirujące historie ma budować wśród czytelników zainteresowanie duchowością oraz promować wartości chrześcijańskie – a także Redakcja miesięcznika „W drodze” – za tworzenie ambitnego intelektualnie pisma w duchu katolickim dla dzisiejszych Polek i Polaków.

Nagrodę specjalną TOTUS TUUS otrzymali Twórcy muzycznej, choreograficznej i literackiej oprawy wydarzenia Światowych Dni Młodzieży 2016 – za pokazanie na światową skalę, że formalna nowoczesność i merytoryczna tradycyjność mogą w wielu wymiarach tworzyć syntezę w przestrzeni chrześcijańskiej kultury i katolickiego sacrum.

Na scenie oprócz laureatów pojawili się także znani muzycy. W tym roku wystąpili: Olga Szomańska, Krzysztof Kiljański, Antek Smykiewicz oraz Grzegorz Wilk. Jedną z gwiazd był również Krzysztof Majda – absolwent programu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, wokalista i instrumentalista. Galę poprowadził dziennikarz, Tomasz Wolny.

Info za —> dzielo.pl: Nagrody TOTUS TUUS przyznane!


Wesprzyj Sanktuarium ks. Jerzego Popiełuszki:

300x250_