Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi...

Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – 8 czerwca 2024

W sobotę po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa Kościół obchodzi liturgiczne wspomnienie obowiązkowe Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – w tym roku to 8 czerwca 2024.

O Sercu Maryi jako pierwszy pisze już Ewangelista Łukasz (Łk 2,19.51). Pierwsze ślady kultu Serca Maryi napotykamy w XII wieku. Samo święto zapoczątkował w 1643 r. św. Jan Eudes (zwany “twórcą liturgicznego kultu Serca Jezusa i Maryi”) rozpoczynając na wielką skalę kult Serca Maryi. W wieku XIX rozpowszechniło się nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi dla podkreślenia Jej przywileju niepokalanego poczęcia. Początek temu nabożeństwu dało ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi przez Piusa IX w roku 1854, jak też objawienia Matki Bożej w Lourdes w 1858 roku. Najbardziej jednak przyczyniły się tu objawienia Matki Bożej w Fatimie w roku 1917. W dniu 13 października 1942, w 15-lecie objawień fatimskich, papież Pius XII drogą radiową ogłosił całemu światu, że poświęcił rodzaj ludzki Niepokalanemu Sercu Maryi. Na cały Kościół rozszerzył święto Niepokalanego Serca Maryi ten sam Papież w dnia 4 maja 1944 r. Do reformy liturgii w 1969 r. obchodzono je 22 sierpnia, na zakończenie oktawy Wniebowzięcia NMP, a obecnie jest to sobota po Uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego.

Na podstawie / czytania liturgiczne na sobotę 8 czerwca 2024 —> kerygma.pl: Niepokalane Serce NMP

Zobacz więcej —> brewiarz.pl: Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny

Fot. Eliza Bartkiewicz / episkopat.pl

Zobacz też —> Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów


Do rozpowszechnienia nabożeństwa do Niepokalanego Serca NMP najbardziej przyczyniły się objawienia Matki Bożej w Fatimie w roku 1917.

13 maja 1917 r., kiedy dzieci: Łucja (lat 10), jej cioteczny brat Franciszek (lat 9) i Hiacynta (siostra Franciszka, lat 7) w odległości 3 km od Fatimy pasły swoje owce, ujrzały nagle silny błysk ognia jakby potężnej błyskawicy, który powtórzył się dwa razy. Zaniepokojone dzieci zaczęły zabierać się do domu ze swymi owcami. Ujrzały nagle na dębie postać Matki Bożej i usłyszały Jej głos: “Nie bójcie się, przychodzę z nieba. Czy jesteście gotowe na wszelkie cierpienia i pokuty, aby sprawiedliwości Bożej zadośćuczynić za grzechy, jakie Jego Majestat obrażają? Jesteście gotowe nieść pociechę memu Niepokalanemu Sercu?” W imieniu trojga odpowiedziała najstarsza Łucja: “Tak jest, bardzo tego chcemy”. Matka Boża poleciła dzieciom, aby przychodziły na to samo miejsce co miesiąc 13 każdego miesiąca.

Dzieci wzięły sobie głęboko do serca polecenie z nieba i zadawały sobie w tym czasie najrozmaitsze pokuty i cierpienia na wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy ludzkie. W czerwcu Łucja usłyszała od Maryi: “Moje Serce Niepokalane chciałoby Panu Bogu składać dusze odkupione, jako kwiaty przed Jego tronem”. W lipcu Maryja powiedziała: “Musisz ofiarować się za grzechy. Kiedy to będziesz czynić, powtarzaj: «O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie i za nawrócenie grzeszników w łączności z Niepokalanym Sercem Maryi»”. Matka Boża pokazała też dzieciom piekło, a w nim wiele dusz potępionych, aby wzbudzić w nich grozę i tym większe pragnienie ratowania grzeszników od ognia wiecznego. Zażądała także z tej okazji, aby w każdą pierwszą sobotę miesiąca była przyjmowana Komunia św. wynagradzająca. W końcu poleciła: “Gdy będziecie odmawiać różaniec, to na końcu dodajcie: – O Jezu, strzeż nas od grzechu i zachowaj nas od ognia piekielnego, wprowadź wszystkie dusze do nieba, a zwłaszcza te, które wyróżniały się szczególnym nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi”.

10 grudnia 1925 r. Matka Boża ukazała się siostrze Łucji, pokazała jej swoje Serce otoczone cierniami i powiedziała: “Spójrz, córko moja, na to Serce otoczone cierniami, którymi ludzie niewdzięczni Mnie ranią. (…) Ty przynajmniej staraj się Mnie pocieszać i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym wszystkim, którzy w pierwsze soboty pięciu następujących po sobie miesięcy wyspowiadają się, przyjmą Komunię świętą, odmówią różaniec, towarzyszyć Mi będą przez 15 minut w rozważaniu tajemnic różańca świętego w intencji wynagrodzenia”.

13 października 1942 r. w 15. rocznicę zakończenia objawień fatimskich, papież Pius XII drogą radiową ogłosił całemu światu, że poświęcił rodzaj ludzki Niepokalanemu Sercu Maryi. Polecił także, aby uczyniły to poszczególne kraje w swoim zakresie. Pierwsza uczyniła to Portugalia z udziałem prezydenta państwa. Polska była wówczas pod okupacją hitlerowską. Prymas Polski, kardynał August Hlond w obecności całego Episkopatu Polski i około miliona pielgrzymów uczynił to 8 września 1946 r. na Jasnej Górze przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Papież Pius XII wysłał z tej okazji osobny list gratulacyjny do Polski (23 grudnia 1946 r.).

Episkopat Polski wyprosił u Stolicy Apostolskiej przywilej odprawiania w każdą pierwszą sobotę miesiąca (za wyjątkiem sobót uprzywilejowanych liturgicznie) Mszy św. o Niepokalanym Sercu Maryi. We wszystkie inne zwykłe soboty można odprawiać Mszę św. wotywną o Najświętszej Maryi Pannie.

Objawienia fatimskie ukierunkowały kult Serca Maryi do czci Jej Serca Niepokalanego. Nadto nadały mu charakter wybitnie ekspiacyjny, w czym bardzo upodobnił się do kultu Serca Pana Jezusa, propagowanego w objawieniach danych św. Małgorzacie Marii Alacoque.

Za —> brewiarz.pl: Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny

Zobacz więcej —> Katolicka Agencja Informacyjna/episkopat.pl: Fatima – główne treści orędzia Matki Bożej


„To orędzie jest jeszcze bardziej aktualne i bardziej naglące niż kiedykolwiek” – mówił Jan Paweł II w sanktuarium w Fatimie, 12 maja 1982 roku.

Papież przybył tu żeby podziękować Matce Bożej za ocalenie życia w zamachu, który wydarzył się rok wcześniej na Placu św. Piotra. Przypomniał też wyjątkowe znaczenie przesłania, które „Jasna Pani” powierzyła trojgu pastuszkom z portugalskiej wioski na początku XX wieku. W tym roku mija stulecie objawień w Fatimie…

Czytaj całość —> (KAI, 2017) Fatima – naglące orędzie

Zobacz też —> Jan Paweł II w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach – 7 czerwca 1997 – homilia


“Święty Augustyn zauważył (…)  że Maryja poczęła Jezusa Chrystusa w swoim sercu, zanim poczęła Go w swoim łonie (Maria Christum prius mente quam ventre concepit, Św. Augustyn, Sermo 215, 4).  W Ewangelii widzimy, że Maryja ma serce pełne Ducha Świętego, oddane w miłości do dyspozycji Bogu, serce pełne macierzyńskiej miłości do swego Syna Jezusa, ale ma równolegle serce kochające, współczujące ludziom, czego przykładem jest pośpieszna pomoc dla krewnej Elżbiety (Łk 1, 39-45) czy ratowanie w trudnej sytuacji nowożeńców w Kanie Galilejskiej (J 2, 1-11). Pod krzyżem Jezusa przyjmuje Ona − w osobie Jana – w zasięg swojej miłości wszystkich członków Kościoła, któremu towarzyszy od chwili narodzin w dniu zesłania Ducha Świętego.

(…) Jedną z niezwykłych tajemnic Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny jest to, że z jednej strony Maryja od poczęcia Bogu poddaje swoje serce do kształtowania przez miłość (Córka Boga Ojca, Matka Syna Bożego, Oblubienica Ducha Świętego. Przybytek Trójcy Przenajświętszej – z „Anioł Pański”), a z drugiej strony miłością swojego serca kształtuje Serce Jezusa, Wcielonego Słowa, które w Niej i przy Niej staje się człowiekiem; nie tylko w sensie fizycznym, ale także uczuciowo, społecznie, duchowo Jezus kształtuje swoje serce, czerpiąc i ucząc się z macierzyńskiej, ludzkiej miłości i wzoru swojej Matki Maryi.

Czytaj całość —> slowo.redemptor.pl: Maryja wychowuje nasze serca na wzór Serca Jezusa


W rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową w 2021 r. ks. Jan Sikorski przypomniał, że czcicielem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny był kard. Stefan Wyszyński, który propagował oddanie się w niewolę Najświętszej Maryi Pannie. Duszpasterz podkreślił (…) że ta niewola nie jest kontrowersyjna, gdyż prowadzi do wolności. – Bo jesteśmy wolni od zła i jesteśmy przy Maryi. I to kardynał Wyszyński podkreślał, że mamy być wewnętrznie wolni, a będziemy wolni w jedności z Sercem Jezusa i Maryi – wyjaśnił ksiądz Jan Sikorski.

Duchowny dodał, że przez praktykowanie nabożeństwa pierwszych sobót, wynagradzamy pięć zniewag i bluźnierstw raniących Niepokalane Serce Maryi. Chodzi o bluźnierstwa przeciw niepokalanemu poczęciu NMP, jej dziewictwu, boskiemu macierzyństwu, gdy jednocześnie nie chce się uznać jej za matkę ludzi, starania ludzi, którzy usiłują publicznie wpajać w serca dzieci obojętność, pogardę, czy nawet odrazę wobec Niepokalanej Matki oraz bezpośrednie znieważanie Maryi w Jej świętych wizerunkach. – Tego w Polsce nie było, a wiemy, że teraz jest inaczej – zauważył ksiądz prałat…

Czytaj całość —> IAR/Radio Warszawa: Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny


Uroczystość Serca Pana Jezusa i wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi to dla nas zaproszenie byśmy my modlili się o przemianę naszych serc.

Oto 5 modlitw o nowe serce, na które z pewnością znajdzie się czas nawet w najbardziej napiętym planie dnia…

Zobacz więcej —> Stacja7.pl: Wystarczy 6 sekund, by pomodlić się o nowe serce


Troska o małżeństwa i rodziny, prawo do życia każdego człowieka i godność kobiet to główne przesłanie Aktu Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi, który został odnowiony 6 czerwca 2017 r. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem z udziałem Konferencji Episkopatu Polski. Był to jeden z najważniejszych punktów obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich.

Akt ten został ponowiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie 8 września 2017 r. w uroczystość Narodzenia Matki Bożej.

Wideo↑ – Radio Maryja/TV Trwam: Akt poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi


Zawierzenie świata Niepokalanemu Sercu Maryi przez papieża Franciszka miało miejsce dnia 13 października 2013 r. w Dniu Maryjnym w Roku Wiary, przed wizerunkiem Matki Bożej Różańcowej z Fatimy.

Akt Zawierzenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi wypowiedziany przez Ojca Świętego:

Matko Boża Fatimska,

wdzięczni na nowo za Twoją macierzyńską obecność
dołączamy nasz głos do wszystkich pokoleń,
które nazywają Ciebie błogosławioną.

Świętujemy w Tobie wielkie dzieła Boga,
który nigdy nie przestaje miłosiernie pochylać się
nad ludzkością, nękaną przez zło i zranioną przez grzech,
aby ją uzdrowić i zbawić.

Przyjmij z macierzyńską łaskawością
akt zawierzenia, dokonywany przez nas dzisiaj z ufnością,
w obliczu tak nam drogiego Twego wizerunku.

Jesteśmy pewni, że każdy z nas jest cenny w Twoich oczach
i że nie jest Ci obce nic z tego, co mieszka w naszych sercach.
Chcemy, by dotarło do nas Twoje najsłodsze spojrzenie,
i byśmy zyskali pocieszającą serdeczność Twojego uśmiechu.

Chroń nasze życie w Twoich ramionach:
Błogosław i umacniaj każde pragnienie dobra;
ożywiaj i posilaj wiarę;
wspieraj i rozjaśniaj nadzieję;
rozbudzaj i ożywiaj miłosierdzie:
prowadź nas wszystkich na drodze świętości.

Naucz nas swojej miłości i szczególnego upodobania
dla maluczkich i ubogich,
dla wykluczonych i cierpiących,
dla grzeszników i serc zagubionych:
wszystkich otocz Twoją ochroną
i wszystkich przekaż Twojemu umiłowanemu Synowi,
a Panu naszemu Jezusowi.

Amen.

Za —> KAI / Sekretariat Fatimski: – FRANCISZEK Dzień Maryi 13.10.2013 – Zawierzenie świata Niep. Sercu Maryi


– My zatem, Matko Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i miłością; spraw, aby ustały wojny, i zapewnij światu pokój – czytamy w Akcie poświęcenia Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, który został dokonany przez papieża Franciszka w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 2022 r.

Zobacz też —> List Ojca Świętego Franciszka do biskupów

Wideo —> Radio Maryja / TV Trwam: Poświęcenie Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi

Kościół w Polsce ponowił Akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. To odpowiedź polskich biskupów na prośbę, jaką skierował do nich podczas 395. Zebrania Plenarnego w Lidzbarku Warmińskim biskup kijowsko-żytomierski Vitalii Kryvytskyi SDB.  

Decyzją Episkopatu Polski Akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi został ponowiony w parafiach w całej Polsce w sobotę, 17 czerwca 2023 r., we Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny lub w niedzielę, 18 czerwca, podczas wszystkich Mszy Świętych.

Zobacz więcej / zapowiedź —> episkopat.pl: Kościół w Polsce ponowi Akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi


Misericors znaczy miłosierny! Dołącz ⇒ do zbiórki Razem możemy więcej!