Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Wręczono nagrody TOTUS TUUS 2023 – 14 paździ...

Wręczono nagrody TOTUS TUUS 2023 – 14 października 2023

W sobotę, 14 października 2023 r., na Zamku Królewskim w Warszawie, odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród TOTUS TUUS. Statuetki przypominające kształtem anioła wzbijającego się do lotu trafiają do osób i instytucji, które inspirując się nauczaniem św. Jana Pawła II, przyczyniają się do budowania cywilizacji miłości. „Katolickie Noble” przyznawane są w czterech kategoriach i dodatkowo przyznawana jest jedna nagroda specjalna.

Zobacz —> FOTORELACJĘ

W tym roku nagrodę TOTUS TUUS w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” otrzymał prof. Paweł Łukaszewski. Został on wyróżniony za wybitne osiągnięcia dyrygenckie i kompozytorskie w obszarze religijnej muzyki współczesnej, które pomagają wiernym w spotkaniu z Bogiem.

W tej kategorii nominowani byli również Marcin Pospieszalski – za wybitne osiągnięcia kompozytorskie, muzykę filmową i teatralną, jazzową i popularną oraz Krystyna Gucewicz-Przybora – za osiągnięcia publicystyczne, poetyckie i reżyserskie, zaangażowaną działalność charytatywną.

Statuetkę w kategorii „Promocja godności człowieka” otrzymał dr Paweł Grabowski, „za miłość i ewangeliczną afirmację życia czynione przez lekarza wobec biednych i ciężko chorych żyjących na wsi, niesione ekumenicznie z pokorą, skromnością i poświęceniem”.

W tej kategorii nominowani byli także Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina – za niesienie samarytańskiej pomocy człowiekowi będącemu u kresu życia i towarzyszenie jego rodzinie oraz Stowarzyszenie Dwie Kreski – za unikatową i wielowymiarową pomoc i towarzyszenie kobietom w ciąży, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Nagrodę w kategorii „Propagowanie nauczania św. Jana Pawła II” przyznano ks. prof. Jarosławowi Mereckiemu. Kapituła uhonorowała go „za wieloletnie badania naukowe nad dziedzictwem myśli św. Jana Pawła II, niezliczone wykłady na uczelniach wszystkich kontynentów i publikacje naukowe oraz popularne w wielu językach”.

W gronie nominowanych tej kategorii znaleźli się także oo. Bernardyni z Kalwarii Zebrzydowskiej za przechowywanie z pietyzmem i troską pamięci o największym z kalwaryjskich pielgrzymów – św. Janie Pawle II oraz przekazywanie kolejnym pokoleniom Jego biskupiego i papieskiego nauczania; Redaktor Marcin Przeciszewski – za zaangażowane, niestrudzone, kompetentne, ciekawe i wielorakie w formie propagowanie nauczania Jana Pawła II oraz twórcy portalu jpIIonline.pl – za tworzenie biblioteki cyfrowej jako nowoczesnej formy propagowania działalności i nauczania Papieża Polaka.

W kategorii „TOTUS TUUS medialny im. bp. Jana Chrapka” nagrodzony został miesięcznik „W drodze”. Kapituła uhonorowała czasopismo „za budowanie wiary rozumnej, kształtowanie społeczeństwa myślącego, krytycznego wobec rzeczywistości, jednocześnie wrażliwego na drugiego człowieka i jego często skomplikowaną sytuację”.

W tej kategorii nominowano również Media Jasnogórskie – za zapewnienie bliskości duchowej z Sanktuarium poprzez transmisje z jasnogórskiego Szczytu oraz prezentowanie Kościoła i Narodu polskiego żyjącego w Ojczyźnie i poza granicami kraju oraz twórcy filmu „Johnny” – za opowieść o kościele bliskim, empatycznym i odważnym.

Laureatem Nagrody Specjalnej TOTUS TUUS 2023 został ks. prof. Jerzy Szymik, teolog i poeta.

Info na podstawie —> KAI/ BP KEP: Wręczono nagrody TOTUS TUUS 2023

Fot. BP KEP

Spot Dnia Papieskie 2023:

Wideo —> Dzieło TV

Zobacz też —> XXIII Dzień Papieski pod hasłem “Jan Paweł II. Cywilizacja życia” – 15 października 2023