Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

15 października – Wspomnienie św. Teresy od ...

15 października – Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, doktora Kościoła

W dniu 15 października Kościół powszechny tradycyjnie obchodzi liturgiczne wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła, reformatorki Zakonu Karmelitańskiego. W roku 2023 tego dnia przypada XXVIII Niedziela Zwykła A.

Teresa de Cepeda y Ahumada (zwana św. Teresą Wielką lub Teresa z Avila) urodziła się w roku 1515 w Avili. W dwudziestym roku życia wstąpiła do klasztoru karmelitanek. Za natchnieniem Bożym przeprowadziła reformę swojego zakonu mimo wielu przeciwności. Na podstawie własnych doświadczeń napisała szereg dzieł zawierających głęboką naukę o życiu mistycznym. Zmarła 15 października 1582 roku.

Została beatyfikowana przez papieża Pawła V w 1614 r., a czterdzieści lat po śmierci, kanonizowana przez papieża Grzegorza XV. W 1970 r. papież Paweł VI ogłosił ją wraz ze świętą Katarzyną ze Sieny doktorem Kościoła.

Zobacz więcej o św. Teresie od Jezusa —> na brewiarz.pl

Wideo —> Misericordia TV: Skarby Kościoła 15 października | Św. Teresa z Avili


Aby poznać bliżej Świętą zobacz Ikonę św. Teresy od Jezus – Matki prowadzących życie duchowe, która została napisana w Jubileuszowym Roku 500-lecia narodzin Świętej w Pracowni Karmelu Miłości Miłosiernej im. braci Trapistów z Tibhirine w Szczecinie.

Zobacz —> karmel.pl: Ikona św. Teresy od Jezusa


Św. Teresa od Jezusa – śladami życia Świętej

o. Mariusz Wójtowicz OCD

Wideo —> Karmelici Bosi Prowincja Krakowska: Św. Teresa od Jezusa – śladami życia Świętej


Ks. Tomasz Jaklewicz:

Siedmioletnia Teresa wraz ze swoim starszym bratem ucieka z domu i wyrusza do krainy Maurów, aby zginąć dla Chrystusa. Małych „męczenników” spotyka w drodze stryj i doprowadza do domu. W wieku lat 20 wbrew woli ojca wstępuje do klasztoru Wcielenia w Avila. Przyjmuje imię Teresa od Jezusa. Niedługo potem ciężko choruje. Umiera. Wykopany zostaje dla niej grób. Po czterech dniach letargu wraca do życia, ale choroby będą ją nękały do końca. Przez dwadzieścia lat żyje jako pobożna zakonnica, ale wciąż czuje, że to nie to. Denerwuje ją luz panujący w klasztorze. „Pragnęłam bardzo być kochana przez wszystkich” – wyznaje…

Czytaj całość —> wiara.pl: Mistyczka z charakterkiem – św. Teresa z Avila


“…  Jesienią 1560 roku narodził się pomysł założenia klasztoru, który opierałby się na pierwotnej surowej regule z Góry Karmel. Ze względu na szalejące w Europie wojny religijne i napiętą sytuację w samej Avili, przygotowania do otwarcia pierwszej fundacji organizowano w tajemnicy. Wreszcie po wielu trudnościach udało się założyć pierwsze zgromadzenie sióstr karmelitanek bosych. 24 sierpnia 1562 roku Teresa wraz z kilkoma innymi mniszkami wprowadziła się do nowo założonego klasztoru św. Józefa w Avili. Nie był to jednak koniec problemów. Władze kościelne i miejskie postawiły ją przed sądem, oskarżając o nielegalne założenie klasztoru i złamanie ślubów posłuszeństwa. Teresą zaczęła interesować się inkwizycja. Dopiero interwencja króla Filipa II zamknęła całą sprawę.

Przez kilka lat żyła wraz ze współsiostrami pogrążona w odosobnieniu i modlitwie. W tym okresie pisała swoją „Autobiografię” i „Drogę do Doskonałości”. W roku 1567 gościł w Avili ojciec Rubeo, generał zakonu karmelitów. Pragnął on poznać Teresę. Ich spotkanie zaowocowało ideą rozszerzenia fundacji na inne miasta, jak również założenia męskiego zgromadzenia karmelitów bosych. Tak rozpoczął się nowy, najpełniejszy etap jej życia. Przez piętnaście lat będzie niezmordowanie przemierzała drogi Kastylii i Andaluzji, zakładając nowe klasztory….”

Czytaj całość —> opoka.org.pl: Włodzimierz Majcherek, Kontemplacja i miłosierdzie

Copyright © by Gość Niedzielny (12/2002)


“Święta Teresa jest ewangelistką modlitwy. Zwiastuje ją jako dobrą nowinę. Jest przekonana, że „rela­cja przyjaźni z Chry­stu­sem” jest wydarzeniem zbawczym dla każdego, kto się modli. Teresa od Jezusa opowiadała wielokrotnie historię swej przyjaźni z Bogiem – historię modlitwy.

(…) W ogólnym zarysie, sama Teresa naszkicowała schemat historii swej modlitwy w trzech dużych etapach:

1) modlitwa dziecięca;

2) modlitwa z czasów, gdy miała 20-30 lat;

3) etap końcowy, modlitwa Teresy 40-60-letniej (Święta „nawróciła się” około 40. roku życia, a zmarła w wieku lat 67).

Święta charakteryzuje wspomniane trzy etapy w sposób następu­jący:

– W Teresie-dziecku rodzi się modlitwa spontaniczna i otwarta, nie­mal kontemplacyjna i prozelicka;

– Jako osoba dorosła, będąc już zakonnicą, po kryzysie wieku doj­rzewa­nia i młodości, Teresa doświadcza ciężkiej walki trudnej modlitwy, pełnej wzlotów i upadków. Stawia sobie ascetyczne wymagania;

– W końcu, dzięki decydującemu faktowi nawrócenia i całkowitemu oddaniu się Chrystusowi, władzę nad Świętą uzyskuje modlitwa, która staje się siłą nadrzędną wobec niej, konieczną i nieuniknioną. Duch Święty modli się w Teresie. Jest to czas modlitwy mistycznej….

Przejście przez owe trzy tak odmienne etapy (czas modlitwy łatwej, czas modlitwy trudnej i czas modlitwy potrzebnej każdego dnia jak od­dy­chanie albo jak słońce) wyznacza drogę jej rozwoju duchowego i, w pewien sposób, ukazuje proces każdej chrześcijańskiej modlitwy…

Czytaj całość —> karmel.pl: Doświadczenie modlitwy św. Teresy od Jezusa


Święta Teresa od Jezusa o Eucharystii:

Gdy widzę taki ogromny majestat, ukryty w takiej malutkiej rzeczy, jaką jest Hostia, wtedy doprawdy dusza moja nie może wyjść z podziwu nad taką nieogarnioną mądrością. Nie wiem, jak bym miała siłę i odwagę zbliżyć się do tego Pana, gdyby On sam, obok tych wielkich łask, które mi uczynił i czyni, nie wspierał jeszcze mojej słabości szczególną pomocą. Bez tej szczególnej Jego pomocy nie zdołałabym ukryć w sobie tego, co czuję, i powstrzymać się od głośnego na cały świat opowiadania tych cudownych we mnie Jego tajemnic.

– św. Teresa od Jezusa, Księga życia 38, 21

"Jestem córką Kościoła". Tymi słowami 15 października 1582 r. pożegnała ziemię i przywitała niebo św. Teresa od…

Opublikowany przez karmel.pl Niedziela, 14 października 2018


Posłuchaj fragmentu z dzieł św. Teresy od Jezusa:

Wideo —> Maskacjusz TV: #GodzinaCzytań | II Czytanie | 15 października 2021