PODZIEL SIĘ

Wielki Piątek – obowiązuje post ścisły i wst...

Wielki Piątek – obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość

Wielki Piątek – 10 kwietnia 2020 – to jedyny dzień w roku gdy nie ma Mszy świętej, ponieważ najdoskonalszą ofiarę z samego siebie złożył na Golgocie Jezus Chrystus. Zdrój miłosierdzia Mojego został otwarty na oścież włócznią na krzyżu dla wszystkich dusz, nikogo nie wyłączyłem (Dz. 1182) – powiedział Pan Jezus do św. Siostry Faustyny w jednym z wielu objawień związanych z Jego męką. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.


W Wielki Piątek rozpoczyna się coroczna —> Nowenna do Miłosierdzia Bożego, którą przekazała nam św. siostra Faustyna Kowalska

Przeczytaj wiersz na Wielki Piątek —> Abyś ty mógł żyć… Wielki Piątek


Uwaga – w roku 2020 ze względu na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 zgodnie z “Dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z wytycznymi odnośnie sprawowania Triduum Paschalnego w miejscach dotkniętych epidemią” oraz decyzjami ordynariuszy diecezji, celebracje Triduum Paschalnego będą miały w Polsce ograniczony charakter.

Więcej informacji ogólnych można znaleźć w serwisie episkopat.pl: Dokumenty na czas epidemii koronawirusa oraz szczegółowo na stronach internetowych diecezji i poszczególnych parafii.


Wielki Piątek to dzień Krzyża. Tradycyjnie, po południu odprawiana jest niepowtarzalna Liturgia Męki Pańskiej. Czytane jest proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Następnie czyta się lub śpiewa opis Męki Pańskiej według św. Jana.

Po homilii w bardzo uroczystej modlitwie wstawienniczej Kościół poleca Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni.

Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż wnosi się przed ołtarz. Celebrans stopniowo odsłania ramiona Krzyża i śpiewa trzykrotnie: “Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, na co wierni odpowiadają: “Pójdźmy z pokłonem”. Po liturgii Krzyż zostaje w widocznym i dostępnym miejscu, tak by każdy wierny mógł go adorować.

Po adoracji Krzyża z ciemnicy przynosi się Najświętszy Sakrament i wiernym udziela się Komunii.

Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego. Na ołtarzu umieszczonym przy Grobie lub na specjalnym tronie wystawia się Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem. W wielu kościołach przez całą noc trwa adoracja.

W Wielki Piątek odprawiane są także nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

Zobacz więcej —> brewiarz.pl: Wielki Piątek Męki Pańskiej


Zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego w Wielki Piątek obowiązuje wstrzemięźliwość (nie spożywa się pokarmów mięsnych) i post ścisły (ilościowy). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście – pełnoletni od ukończenia 18 roku życia do rozpoczęcia 60 roku życia.

Post ilościowy i jakościowy obowiązuje tylko dwa dni w ciągu roku, to jest w Środę Popielcową i w Wielki Piątek!

Kanon 1252:  Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły czternasty rok życia, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia sześćdziesiątego roku życia. Duszpasterze oraz rodzice winni zatroszczyć się o to, ażeby również ci, którzy z racji młodszego wieku nie związani jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzeni w autentyczny duch pokuty.Zobacz też —> Mateusz.pl (2003): Wyjaśnienie w sprawie IV przykazania odnoszące się do zachowania wstrzemięźliwości w Wigilię Bożego Narodzenia w Polsce