Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Trwa Tydzień Misyjny – 23-29 października 20...

Trwa Tydzień Misyjny – 23-29 października 2022

Światowy Dzień Misyjny, obchodzony w przedostatnią niedzielę października (23 października 2022), rozpoczął w Kościele w Polsce tegoroczny Tydzień Misyjny. W tym czasie organizowane są wydarzenia uwrażliwiające na potrzeby misji oraz przypominające o powszechnym powołaniu do głoszenia Ewangelii. Papieskie Dzieła Misyjne przygotowały na ten czas specjalne materiały upowszechniające wiedzę na temat misji.

Na mocy sakramentu chrztu wszyscy jesteśmy misjonarzami, co przypomniał papież Jan Paweł II w encyklice Redemptoris missio – podkreślił bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, zapowiadając 96. Światowy Dzień Misyjny i Tydzień Misyjny. Bp Piotrowski zwrócił uwagę, że październik jest miesiącem Maryjnym, ale także misyjnym. Zauważył, że Pan Jezus posyłając apostołów zlecił im przede wszystkim świadectwo wiary, które wynika z głoszonej Dobrej Nowiny. „Należy pamiętać o nakazie misyjnym z Ewangelii św. Mateusza: +Idźcie i nauczajcie wszystkie narody w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego+. W nim zawiera się cała teologia tego polecenia. Kościół wierny poleceniu Chrystusa głosi Ewangelię i nie przestaje jej głosi w XXI wieku. Jest dziełem całego Kościoła i wszystkich ochrzczonych” – zaznaczył.

Posłuchaj:

O tym, że osoba Jezusa musi być zawsze w centrum świadectwa i aktywności ewangelizacyjnej przypomniał na Jasnej Górze, 23 października wieczorem, podczas Apelu Jasnogórskiego, ks. Maciej Będziński, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Zawierzył on Matce Bożej Jasnogórskiej sprawy misji i misjonarzy. – Uczymy się od Ciebie jak nieść Chrystusa na rękach i jak go wpierw przyjmować sercem – powiedział w rozważaniu apelowym, podkreślając, że „bez modlitwy i zawierzenia nic nie zdołamy uczynić”.

Obejrzyj:

Zobacz też:

Konferencja prasowa przed Światowym Dniem Misyjnym 2022

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Misja Ekwador – wspieramy ojca Mariusza w niesieniu Ewangelii!

Salezjański Ośrodek Misyjny w Warszawie

Dzieła Misyjne powstały na początku XIX wieku. W latach dwudziestych XX w. zostały uznane za „papieskie” i zajmują dziś centralne miejsce we współpracy misyjnej. Ich celem jest budzenie świadomości misyjnej.

Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI i każdego roku we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie jest obchodzony w przedostatnią niedzielę października. Dzień ten jest również świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W Polsce Światowy Dzień Misyjny, zwany również Niedzielą Misyjną, przedłuża się na cały tydzień. W tym roku obchodzony jest po raz 96.

Z okazji Światowego Dnia Misyjnego wydawane są orędzia misyjne. Ukazują się regularnie od pontyfikatu Pawła VI.

W tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Misyjny, obchodzonym w Kościele powszechnym w niedzielę 23 października 2022 r., papież Franciszek wzywa do refleksji nad kluczowymi wyrażeniami, które streszczają trzy podstawy życia i misji uczniów: „Będziecie moimi świadkami”, „aż po krańce ziemi” i „otrzymacie moc Ducha Świętego”.

Przeczytaj —> Orędzie Papieża Franciszka na 96. Światowy Dzień Misyjny

Ofiary składane na tacę w Światowy Dzień Misyjny we wszystkich parafiach świata,
również tych najbiedniejszych, tworzą Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła
Rozkrzewiania Wiary.

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce w roku 2022 sfinansowały projekty na kwotę 1 024 202,71 USD, z czego 805 153,97 USD przeznaczono na projekty w krajach kontynentu
afrykańskiego i azjatyckiego, a 219 048,74 USD na pomoc w utrzymaniu domów studenckich w Rzymie dla kleryków misyjnych i sióstr zakonnych. Całkowita kwota przeznaczona na projekty realizowane w Afryce (Burundi i Liberia) wynosiła 621 335,74 USD.

Info, audio i wideo na podstawie —> PDM/ BP KEP: Rozpoczął się Tydzień Misyjny (23-29 października 2022)

fot. Marta Socha


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja