Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

To Bóg wybrał Łagiewniki – Abp Marek Jędrasz...

To Bóg wybrał Łagiewniki – Abp Marek Jędraszewski w 20-lecie konsekracji Bazyliki Bożego Miłosierdzia – 17 sierpnia 2022

Pan Bóg wybrał Łagiewniki, bo chciał, aby w tym miejscu najbardziej rozbrzmiewała prawda o Bożym Miłosierdziu, docierała do ludzkich serc i jak iskra rozchodziła się stąd na cały świat – mówił abp Marek Jędraszewski 17 sierpnia 2022 r. sprawując Mszę św. w 20. rocznicę konsekracji Bazyliki Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach, której dokonał Jan Paweł II.

Wideo —> Sanktuarium Bożego Miłosierdzia: Abp Marek Jędraszewski, homilia, 20. rocznica konsekracji Bazyliki Bożego Miłosierdzia, 17.08.2022

Zobacz więcej na Misericors —> o 20-leciu Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu

Zebranych w Bazylice powitał ks. Zbigniew Bielas. Rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia cytował słowa, które Jan Paweł II wypowiedział 17 sierpnia 2002 roku podczas konsekracji w Łagiewnikach: „Trzeba pamiętać, że czas i miejsce należą całkowicie do Boga. Choć każdy czas i cały świat można uważać za Jego «świątynię», to jednak są czasy i są miejsca, które Bóg obiera, aby w nich w sposób szczególny ludzie doświadczali Jego obecności i Jego łaski. A ludzie wiedzeni zmysłem wiary przychodzą do tych miejsc, bo mają pewność, że rzeczywiście stają przed Bogiem, który jest tam obecny”.

Przypomniał także słowa Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego, który prosił Papieża: „Ojcze Święty, pokornie błagam Cię, dokonaj konsekracji tego nowego kościoła. Niech to będzie na uwielbienie Boga, bogatego w miłosierdzie. Niech będzie znakiem danym całemu światu przez Następcę św. Piotra, że nie zazna ludzkość prawdziwego pokoju, dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Chrystusa. Niech stąd — i z tylu miejsc kultu na całym świecie — wychodzą ludzie umocnieni w wierze, że Bóg jest miłością. Ufni, że miłość jest możliwa. Byleby tylko każdy czerpał z darów przebaczenia Bożego i pokoju i poszedł pomiędzy braci i siostry jako apostoł i świadek, i jako robotnik Miłosierdzia Bożego”.

Dziś przychodzimy z wielkim dziękczynieniem: za św. Jana Pawła II, za Kardynała Franciszka Macharskiego, za wszystkich, dzięki którym powstała ta świątynia. Dziękujemy za tych, którzy ją projektowali, budowali, nadzorowali prace i tych, którzy troszczyli się o nią przez te 20 lat – mówił ks. Zbigniew Bielas.

Zobacz —> FOTORELACJĘ

Bóg nie opuścił swojego ludu – był z nim w czasach niedoli, a w chwili załamania duchowego okazał potęgę swojej prawicymówił abp Marek Jędraszewski komentując historię Izraela i jego powrót z niewoli babilońskiej. Metropolita krakowski zwrócił uwagę, że prawda o Bożym Miłosierdziu okazała się ludowi izraelskiemu w całej swej potędze dopiero w momencie zmartwychwstania Jezusa. Tym, którzy uwierzą w Chrystusa Bóg Ojciec dawał nadzieję na życie wieczne.

W tym kluczu Arcybiskup odczytywał też dialog Jezusa z Samarytanką, będący zapowiedzią złożenia ofiary z Syna Bożego na Golgocie, która raz na zawsze pojedna ludzi z Bogiem, a pamiątką paschy Jezusa będzie Eucharystia. Odtąd ludzie będą oddawać cześć Bogu „w Duchu i prawdzie”.

Metropolita przywołał fragmenty homilii Jana Pawła II wygłoszonej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 20 lat temu. Zwrócił uwagę, że to Bóg wybiera czasy i miejsca, a takim miejscem, do którego zmierzają ludzie z całego świata są krakowskie Łagiewniki – „Łagiewniki wybrane przez Boga”. – Tu, w tym miejscu wybranym przez Boga, działa Duch Święty odsłaniając pełnię prawdy o krzyżu Chrystusa, o krzyżu, który mówi, jak wielki i straszny w swym złu jest każdy grzech. Jednocześnie Duch Święty w tym miejscu mówi, jak wielka jest przebaczająca, miłosierna miłość Boga Ojca wyrażająca się w krzyżu Jego jednorodzonego Syna – mówił abp Marek Jędraszewski.

Arcybiskup zwrócił uwagę, że Pan Bóg wybrał Łagiewniki, bo chciał, aby w tym miejscu najbardziej rozbrzmiewała prawda o Bożym Miłosierdziu, docierała do ludzkich serc i jak iskra rozchodziła się stąd na cały świat. Na koniec metropolita krakowski zacytował fragment „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny. – Jesteśmy przekonani, że ona – sekretarka Bożego Miłosierdzia, będąc tak blisko w niebie tej tajemnicy, nieustannie prosi Chrystusa o to, aby ludzie potrafili ufnością w Boże Miłosierdzie pokonywać swoje lęki, słabości, grzechy i w Bożym Miłosierdziu szukali ratunku dla siebie póki mają jeszcze czas, póki jest to miejsce, wybrane przez Boga, gdzie Pan Bóg – miłosierny Ojciec nas wszystkich – czeka, byśmy właśnie tutaj mogli zrozumieć, jak bardzo nas kocha i jak bardzo chce w każdej i każdym z nas mieć swoje umiłowane dziecko i jak bardzo pragnie, aby każdy, kto doświadczył prawdy o Bożym Miłosierdziu o nim świadczył wobec wszystkich i zawsze, właśnie po to, aby ostatnim słowem, które spotkają w swoim życiu, było słowo „miłosierdzie”, było słowo „przebaczam ci”, było: „dzisiaj jeszcze będziesz ze mną w raju”, aby te słowa ożywiały nadzieję każdego, kto jest spragniony Bożego Miłosierdzia – mówił abp Marek Jędraszewski.

Po komunii wybrzmiało dziękczynne Te Deum i odmówiono Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Modlitwę, którą po raz pierwszy w łagiewnickiej bazylice wypowiedział św. Jan Paweł II przed 20 laty, dziś odmówiono po polsku, angielsku, węgiersku, chorwacku i ukraińsku.

W środę w uroczystości uczestniczyli Goście z: Diecezjalnego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Menevia /Walia/ na czele z ks. Jasonem Jonsem, z parafii Miłosierdzia Bożego w Gyor na Węgrzech z ks. Ferencem Bartok OSB, Koordynacja Czcicieli Bożego Miłosierdzia w Chorwacji oraz ks. Jan Juszko z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Mińsku.

Info na podstawie —> Małgorzata Pabis – Rzecznik prasowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia: Abp Marek Jędraszewski: To Bóg wybrał Łagiewniki

Foto ilustracyjne: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej


– Powierzmy miłosiernemu Bogu wszystkie nasze sprawy. Dziękujmy za dobro związane z łagiewnickim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Niech ono nadal promieniuje, niech budzi w ludzkich sercach nadzieję. Niech wnosi wkład w budowanie cywilizacji miłości, sprawiedliwości i pokoju w naszym niespokojnym świecie – mówił kard. Stanisław Dziwisz podczas Mszy św. w południe 17 sierpnia 2022 r.

Zobacz więcej —> Pieczęć na posłudze miłosierdzia Jana Pawła II – Kard. Stanisław Dziwisz w Łagiewnikach w 20. rocznicę konsekracji Bazyliki Bożego Miłosierdzia


Kard. Stanisław Dziwisz, sekretarz Jana Pawła II, wspomina wydarzenia sprzed 20 lat – papieską pielgrzymkę do Polski, a szczególnie czas spędzony w Łagiewnikach —> Posłuchaj


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja