Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Pieczęć na posłudze miłosierdzia Jana Pawła II ...

Pieczęć na posłudze miłosierdzia Jana Pawła II – Kard. Stanisław Dziwisz w Łagiewnikach w 20. rocznicę konsekracji Bazyliki Bożego Miłosierdzia

20 lat temu – 17 sierpnia 2002 r. – św. Jan Paweł II przybył do Łagiewnik, gdzie konsekrował Bazylikę Bożego Miłosierdzia i zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu. Mszy św. sprawowanej w samo południe w środę, 17 sierpnia 2022 r., przewodniczył i homilię wygłosił kard. Stanisław Dziwisz. – Powierzmy miłosiernemu Bogu wszystkie nasze sprawy. Dziękujmy za dobro związane z łagiewnickim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Niech ono nadal promieniuje, niech budzi w ludzkich sercach nadzieję. Niech wnosi wkład w budowanie cywilizacji miłości, sprawiedliwości i pokoju w naszym niespokojnym świecie – mówił.

Wideo —> Sanktuarium Bożego Miłosierdzia: Kard. Stanisław Dziwisz, homilia, 20. rocznica konsekracji Bazyliki Bożego Miłosierdzia, 17.08.2022

Zobacz więcej na Misericors —> o 20-leciu Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu

– Dzisiaj, po 20 latach, stajemy w tej pięknej świątyni, dziękujemy za dar tej świątyni, za dar św. Jana Pawła II, który konsekrując ją uczynił ją wyłączną własnością Boga w Trójcy Jedynego i tu również zawierzył świat Bożemu Miłosierdziumówił na początku Mszy św. kustosz ks. Zbigniew Bielas i dziękował za to, co w Bazylice Bożego Miłosierdzia wydarzyło się przez ostatnie 20 lat – za to, że jest miejscem nawrócenia i pokuty, że jest miejscem sprawowania ofiary eucharystycznej, że jest miejscem głoszenia orędzia o miłosiernej miłości Boga i za to, że przybywają tu pielgrzymi z całego świata.

Kard. Stanisław Dziwisz na początku liturgii przypomniał, że był uczestnikiem ceremonii sprzed 20 laty. – Nasza modlitwa jest modlitwą dziękczynienia za tamten dzień i odwiedziny tego miejsca przez Ojca Świętego Jana Pawła II. On to miejsce bardzo przeżywał, zdawał sobie sprawę, że tu Jezus Chrystus objawił się św. Siostrze Faustynie, że przemawiał do niej, ale przez nią – a także przez Jana Pawła II – przekazał orędzie o Bożym Miłosierdziu do całego świata – mówił wieloletni papieski sekretarz zaznaczając, że Msza św. jest dziękczynieniem i uwielbieniem, a także zawierzeniem niespokojnego świata Bożemu Miłosierdziu i modlitwą o pokój na Ukrainie i na całym świecie.

Zobacz —> FOTORELACJĘ

Na początku homilii kard. Dziwisz wspominał sierpniowe dni sprzed dwudziestu laty. – Utrudzony Pielgrzym pokoju i Apostoł Bożego Miłosierdzia, który wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie wiary chrześcijańskiej, przybył po raz ostatni do swej Ojczyzny, którą przez cały i długi pontyfikat rozsławiał pośród narodów świata. Sierpniowa pielgrzymka 2002 roku w pewnym sensie była ukoronowaniem wszystkich podróży duszpasterskich Jana Pawła II do Polski. Żegnał się z bliską jego sercu ziemią, o której nigdy nie zapomniał, służąc wszystkim innym narodom, otwierając się na inne kultury, przemawiając wieloma językami – powiedział i dodał, że choć minęło już siedemnaście lat od jego błogosławionej śmierci i odejściu do domu Ojca, to on nadal przemawia do nas słowem i przykładem życia oddanego całkowicie Bogu i człowiekowi. – Wspominamy go nie z czystej nostalgii, ale po to, by w świetle pozostawionego nam przez niego dziedzictwa podejmować codzienny trud i stawiać czoło nowym wyzwaniom, przed jakimi staje Kościół i świat, ale także każda i każdy z nas – zaznaczył kard. Dziwisz.

Jak podkreślił długoletni sekretarz Jana Pawła II, konsekracja nowej majestatycznej świątyni w krakowskich Łagiewnikach i zawierzenie świata Miłosierdziu Bożemu było ostatnim aktem decyzji podejmowanych kolejno przez Jana Pawła II, aby przybliżyć światu prawdę o miłosiernym Bogu, ale to wydarzenie wpisywało się także w historię życia i osobiste duchowe doświadczenie Papieża.

Kaznodzieja przytoczył słowa Jana Pawła II, które wypowiedział na zakończenie Mszy świętej w Łagiewnikach: „Wiele moich osobistych wspomnień wiąże się z tym miejscem. Przychodziłem tutaj zwłaszcza podczas okupacji, gdy pracowałem w pobliskim Solvayu. Do dziś pamiętam tę drogę, […] którą odbywałem codziennie, […] przechodząc w drewnianych butach. Takie się wtedy nosiło. Jak można było sobie wyobrazić, że ten człowiek w drewniakach kiedyś będzie konsekrował bazylikę Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach”.

Hierarcha przywołał wszystkie działania Papieża na rzecz szerzenia orędzia o Bożym Miłosierdziu. – Możemy więc powiedzieć, że konsekracja łagiewnickiego Sanktuarium i zawierzenie w tym dniu świata Bożemu Miłosierdziu stanowiło pieczęć na wspaniałej historii duchowego doświadczenia św. Faustyny oraz nauczania i kolejnych decyzji św. Jana Pawła II – podkreślił, dodając, że dzięki temu spełniła się w niewyobrażalnej formie wiara św. Faustyny, że stąd – z Łagiewnik – wyjdzie „iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Chrystusa”.

Spoglądając na minione dwadzieścia lat możemy powiedzieć, że spełnia się codziennie przekonanie Jana Pawła II wyrażone w homilii, że „ta nowa świątynia pozostanie na zawsze miejscem, w którym ludzie będą stawać przed Bogiem w Duchu i w Prawdzie. Będą przychodzić tu z ufnością, jaka towarzyszy każdemu, kto z pokorą otwiera swe serce na działanie miłosiernej miłości Boga – tej miłości, której największy grzech nie zdoła przezwyciężyć. Tu w ogniu Bożej miłości ludzkie serca pałać będą pragnieniem nawrócenia, a każdy, kto szuka nadziei, znajdzie ukojenie”. Przejmująco zabrzmiały wtedy słowa modlitwy króla Salomona, które dzisiaj usłyszeliśmy, a które powtórzył drżącym głosem utrudzony Papież miłosierdzia: „O Panie, Boże mój, […], wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, w której dziś Twój sługa stara się ubłagać Ciebie o to, aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię. […] Wysłuchaj błagania Twojego sługi i Twojego ludu, […] ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj w miejscu Twego przebywania – w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz!” – mówił kard. Dziwisz.

Kaznodzieja przypomniał, że papieska homilia, wygłoszona w dniu konsekracji tej świątyni, kończyła się modlitwą, przez którą św. Jan Paweł II dokonał uroczystego, prorockiego aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. – Tę modlitwę Ojciec Święty ułożył osobiście w Watykanie, przygotowując się do ostatniej podróży apostolskiej do ojczyzny. Inspirował się słowami Siostry Faustyny, zapisanymi w jej „Dzienniczku”, w którym przytaczała słowa powierzone jej przez Jezusa: „Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego” – mówił.

Te słowa pochodzą z lat, w których do głosu doszły dwie obłąkane, bezbożne i nieludzkie ideologie nazizmu i komunizmu. Przyniosły one światu bezmiar cierpienia i morze krwi. Nie pomogły układy i zbrojenia. Po raz kolejny narody przekonały się, że odcinając się od korzeni, oddalając się od źródeł i zapominając, że wszystkie źródła człowieka są w Bogu, skazują się na panowanie zła, przemocy i śmierci. Historia się powtarza, bo serce człowieka skażone grzechem jest chore i potrzebuje uzdrowienia, aby w nim zapanowała miłość i pokój. Dlatego w modlitwie zawierzającej Bogu losy świata i każdego człowieka, Papież prosił Ojca Miłosiernego: „Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia”. Tylko w Bogu bije żywe źródło nadziei dla niespokojnego świata i udręczonego ludzkiego serca! Nie trzeba nikomu przypominać, że również nasze czasy naznaczone są nieszczęściami, przemocą i wojnami. Od ponad dwóch lat świat zmaga się z epidemią, która zebrała obfite żniwo cierpienia i śmierci. Ojciec Święty Franciszek mówi o pełzającej trzeciej wojnie światowej, mając na myśli konflikty i wojny w różnych częściach świata. Najbardziej dotknęło nas nieszczęście naszych braci i sióstr na Ukrainie, która padła ofiarą okrutnej agresji ze strony Rosji. Ten dramat nadal trwa i nie widać jego końca. Światłem w ciemnościach jest solidarna pomoc, jakiej doświadcza Ukraina ze strony wielu państw, wśród których wyróżnia się Polska. Bogu dzięki, że zdajemy egzamin z miłosiernej miłości i solidarności. Również trudny czas epidemii zrodził wiele dobra, między innymi ofiarnej pracy służby zdrowia i wolontariatu. Umacniajmy dobro, które jest w nas i wokół nas!

Zwracając się do zebranych w łagiewnickim Wieczerniku kard. Dziwisz mówił, że rocznica konsekracji świątyni przypomina nam, że jesteśmy żywymi kamieniami, z których Bóg pragnie wznosić najbardziej Mu miłą świątynię. – Dwadzieścia lat temu, 17 sierpnia, po kilkugodzinnej posłudze duszpasterskiej związanej z konsekracją świątyni, widziałem Ojca Świętego umęczonego, ale szczęśliwego. Spełniło się pragnienie jego serca. Postawił pieczęć na swej posłudze miłosierdzia. Zostawił nam testament, byśmy sami i jako wspólnota Kościoła żyli prawdą o Bożym Miłosierdziu i byśmy byli miłosierni wobec naszych braci i sióstr, pomni na słowa Pana: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” – kończył homilię świadek życia Ojca Świętego Jana Pawła II.

Po Komunii świętej odmówiono wspólnie Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, którego dokładnie 20 lat temu w tym miejscu dokonał Jan Paweł II. Kard. Stanisław Dziwisz na ręce kustosza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia złożył podziękowania wszystkim, którzy przez dwadzieścia lat posługiwali w Łagiewnikach przybliżając prawdę o Bożym Miłosierdziu wszystkim, którzy tam przybywają.

Info i foto za —> Małgorzata Pabis – Rzecznik prasowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia: Pieczęć na posłudze miłosierdzia Jana Pawła II oraz Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej: Kard. Stanisław Dziwisz o zawierzeniu świata Bożemu miłosierdziu przez Jana Pawła II: Zostawił nam testament, byśmy byli miłosierni


Kard. Stanisław Dziwisz, sekretarz Jana Pawła II, wspomina wydarzenia sprzed 20 lat – papieską pielgrzymkę do Polski, a szczególnie czas spędzony w Łagiewnikach —> Posłuchaj

– Pan Bóg wybrał Łagiewniki, bo chciał, aby w tym miejscu najbardziej rozbrzmiewała prawda o Bożym Miłosierdziu, docierała do ludzkich serc i jak iskra rozchodziła się stąd na cały świat – mówił abp Marek Jędraszewski sprawując Mszę św. w 20. rocznicę konsekracji Bazyliki Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach, której dokonał Jan Paweł II.

Zobacz —> więcej


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja