Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: zdolność do czynienia dobra