Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: uchwała Sejmu z 22 lipca 2016