Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonaneg...

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP – 80. rocznica zbrodni wołyńskiej – 11 lipca 2023

W dniu 11 lipca 2023 r. – w 80. rocznicę zbrodni wołyńskiej – obchodzony jest w Polsce po raz siódmy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień ten został ustanowiony 22 lipca 2016 r. specjalną uchwałą Sejmu. 11 lipca to rocznica tzw. „Krwawej niedzieli” z 1943 r., podczas której na Wołyniu doszło do największej fali mordów na Polakach.

Wideo —> IPN TV (2016): “Zbrodnia Wołyńska 1943” – prezentacja

Zobacz też:

⇒ Portal IPN o zbrodni wołyńskiej: zbrodniawolynska.pl

80. rocznica Zbrodni Wołyńskiej – działania Instytutu Pamięci Narodowej

7-9 lipca 2023 – Kościelne obchody 80. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej

Foto ilustracyjne: facebook.com/ipngovpl / ed.

Kościelne obchody 80. rocznicy tragicznych wydarzeń na Wołyniu odbyły się w dniach 7-9 lipca 2023 r. w Polsce i w Ukrainie. Biorą w nich udział przedstawiciele Kościoła katolickiego w Polsce, Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego i Kościoła rzymskokatolickiego w Ukrainie. Podczas uroczystości zostało podpisane wspólne oświadczenie o przebaczeniu i pojednaniu.

Zobacz więcej —> 7-9 lipca 2023 – Kościelne obchody 80. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej

W niedzielę 11 lipca 1943 roku oddziały UPA dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości, głównie w powiatach kowelskim, horochowskim i włodzimierskim. Było to apogeum mordów prowadzonych od lutego 1943 roku do wiosny 1945 roku. Badacze obliczają, że tylko tego jednego dnia mogło zginąć ok. 8 tys. Polaków – głównie kobiet, dzieci i starców. Ludność polska ginęła od kul, siekier, wideł, noży i innych narzędzi, nierzadko w kościołach podczas Mszy św. i nabożeństw. Powszechnie przyjęło się, że 11 lipca obchodzona jest rocznica zbrodni wołyńskiej. Zbrodnię, kwalifikowaną przez pion śledczy IPN jako ludobójstwo, przeprowadzili nacjonaliści ukraińscy z OUN-B i UPA na ludności polskiej Wołynia, Galicji Wschodniej, a także części Lubelszczyzny, Podkarpacia i Polesia. Szacuje się, że w jej wyniku w latach 1943–1945 zamordowano ok. 100 tys. Polaków.

Za —> IPN.gov.pl

Zbrodnia Wołyńska to antypolska czystka etniczna przeprowadzona przez nacjonalistów ukraińskich, mająca charakter ludobójstwa. Objęła nie tylko Wołyń, ale również województwa lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie – czyli Galicję Wschodnią, a nawet część województw graniczących z Wołyniem: Lubelszczyzny (od zachodu) i Polesia (od północy).

Czas trwania Zbrodni Wołyńskiej to lata 1943–1945.

Sprawcy Zbrodni Wołyńskiej — Organizacja Nacjonalistów Ukraińskich frakcja Stepana Bandery (OUN-B) oraz jej zbrojne ramię Ukraińska Armia Powstańcza (UPA) we własnych dokumentach planową eksterminację ludności polskiej określali mianem „akcji antypolskiej”.

Odwiedź portal IPN o zbrodni wołyńskiej ⇒ zbrodniawolynska.pl

Wideo —> IPN TV (2013): 1943 Zbrodnia Wołyńska – Prawda i Pamięć


Inicjatorami uchwały ustanawiającej Narodowy Dzień Pamięci były środowiska kresowe, które dążyły do ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian. W 2013 roku uzyskały one poparcie klubów parlamentarnych PiS, PSL, SLD i Solidarnej Polski. Pomimo tego dopiero 7 lipca 2016 roku Senat, w „Uchwale w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945” wezwał Sejm, aby ustanowił dzień 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego na obywatelach II RP przez ukraińskich nacjonalistów.

W uchwale przyjętej 22 lipca 2016 roku Sejm oddał hołd ofiarom mordów na obywatelach II Rzeczypospolitej (Polakach, Żydach, Ormianach, Czechach i przedstawicielach innych mniejszości narodowych), dokonywanych w latach 1943–1945 przez ukraińskich nacjonalistów z szeregów OUN, UPA, SS-Galizien i innych formacji.  Wyraził też wdzięczność tzw. „Sprawiedliwym Ukraińcom”, którzy odmawiali udziału w mordach i ratowali Polaków. Sejm wyraził również uznanie dla żołnierzy Armii Krajowej, Samoobrony Kresowej, Batalionów Chłopskich, którzy podjęli heroiczną walkę w obronie zagrożonej atakami ludności cywilnej. Posłowie zaapelowali także do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o uhonorowanie tych osób odznaczeniami państwowymi.

Za —> episkopat.pl: 74. rocznica zbrodni wołyńskiej. Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa / ekai.pl / prezydent.pl


Posłuchaj rozmowę z cyklu Historia zza kulis: Wołyń ’43. Gościem red. Rafała Dudkiewicza w dniu 13 czerwca 2023 r. był dr Damian Markowski.

“Jaką rocznicę będziemy obchodzili w lipcu 2023? Z jakiego powodu w 1943 roku mordowano cywili, w tym kobiety i dzieci? Jaki był rzeczywisty powód tych wydarzeń? Kto i dlaczego wydał rozkaz o tych rzeziach? Dlaczego zdecydowano się wymordować całą ludność?”

Wideo —> IPN TV: Wołyń ’43 – cykl Historia zza kulis


Z okazji 75. rocznicy zbrodni wołyńskiej, w niedzielę 8 lipca 2018 Prezydent RP Andrzej Duda złożył wizytę na Ukrainie, by oddać cześć pomordowanym Rodakom.

Andrzej Duda uczestniczyły w katedrze pw. św. Piotra i Pawła w Łucku we Mszy św. w intencji ofiar rzezi, złożył wieniec na cmentarzu w Ołyce – w miejscu bezimiennego pochówku w zbiorowej mogile zamordowanych Polaków oraz oddał symboliczny hołd ofiarom ludobójstwa w miejscu nieistniejącej dziś polskiej wsi Pokuta na Wołyniu.

Przywołujemy prawdę o zamordowanych na Wołyniu, nie po to, by sądzić, ale po to, by poddać refleksji współczesnego pokolenia prawdę o tajemnicy ludzkiej natury – powiedział abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, w homilii podczas Mszy św. w Łucku.

– To nie była żadna wojna między Polską a Ukrainą, to była zwykła czystka etniczna, tak byśmy to dziś nazwali. Po prostu chodziło o to, żeby Polaków z tych terenów usunąć. Takie decyzje zostały wówczas podjęte na szczeblu politycznym przez ukraińską organizację OUN-B, zlecone do wykonania UPA, która niestety wywiązała się ze swojego zadania – mówił tego dnia Prezydent RP.

Zobacz więcej —> prezydent.pl: W 75. rocznicę rzezi wołyńskiej Prezydent na Ukrainie oddał cześć pomordowanym Rodakom