Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: solidarność z ludnością w Sudanie Południowym