Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: Ja sam bronić ją będę jako swej chwały