Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: decyja Sejmu z 27 listopada 2020