Kategoria: czy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa to święto nakazane?