Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Sympozjum “Króluj nam Chryste!” w Sank...

Sympozjum “Króluj nam Chryste!” w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach – 23 listopada 2019

W sobotę 23 listopada 2019 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbyło się ogólnopolskie sympozjum “Króluj nam Chryste!” związane z 3. rocznicą Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Jego uczestnicy modlili się w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Godzinie Miłosierdzia i uczestniczyli we Mszy św. Wieczorem w kaplicy klasztornej adorowali Najświętszy Sakrament.

Wideo —> Sanktuarium Bożego Miłosierdzia: Abp Andrzej Dzięga – homilia, III Rocznica Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana – 23.11.2019

Pierwszy dzień obchodów trzeciej rocznicy jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana za nami. W…

Opublikowany przez Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Sobota, 23 listopada 2019

 

Zobacz też —> 23-24 listopada 2019 w Łagiewnikach: 3. rocznica i odnowienie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Eucharystii  w bazylice przewodniczył bp Stanisław Jamrozek, delegat KEP ds. Ruchów, Grup, Wspólnot i Stowarzyszeń Intronizacji Jezusa Chrystusa.

Zebranych w Bazylice Bożego Miłosierdzia przywitał ks. Zbigniew Bielas, kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. – „Króluj nam Chryste!” – to temat sympozjum, który odbywa się dziś w wigilię uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w ramach obchodów trzeciej rocznicy dokonania jubileuszowego Aktu przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. Witam tu w Bazylice Bożego Miłosierdzia w tym miejscu szczególnym, gdzie św. Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu miłosierdziu wszystkich uczestników tego spotkania – powiedział kapłan i dodał: – Niech nasza modlitwa w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia umacnia nas na drodze służby pokornemu Królowi Miłosierdzia.

Homilię wygłosił abp Andrzej Dzięga. Metropolita szczecińsko-kamieński podkreślał, że z Bazyliki Bożego Miłosierdzia, ze światowego centrum kultu Bożego Miłosierdzia, ciągle płynie wielka modlitwa o miłosierdzie Boga. – Tak jak prosił święty papież Jan Paweł II – mówił i dodawał, że wiele dusz korzysta z tej modlitwy.

Bp Dzięga stawiał pytania: Czy to miłosierdzie, które obficie wypraszamy, dla dusz czyśćcowych jest owocne i skuteczne dla nas samych? Czy my patrząc w obraz Jezusa Miłosiernego, znając nowenny, przeżywając święto Miłosierdzia Bożego, czy właściwie modlimy się o miłosierdzie? Czy my je właściwie rozumiemy?

Jak mówił arcybiskup szczecińsko-kamieński, te wątki powracają, gdy stajemy w kolejną rocznicę wielkiego wydarzenia – proklamacji Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, gdy wypowiadaliśmy wezwanie: Króluj nam Chryste w narodzie i państwie polskim! I w sercach naszych! – Powracamy do tamtych słów i tamtej atmosfery i szukamy głębszych treści i głębszych impulsów oraz trwalszych owoców – zaznaczył i dodał, że wówczas przekroczyliśmy pewien próg, za którym otworzyła się nowa droga. – Jak każda droga wiodąca ku zbawieniu jest to droga wąska, wyboista, prowadząca pod górę, wymagająca i wielkiej uwagi, i wielkiego wysiłku intelektualnego oraz wytrwałości, by dojść na szczyt, gdzie Pan jest, gdzie czeka, dokąd nas zaprasza. Wymagająca zgody, aby serca się nie pokłóciły, nie rozproszyły i nie rozbiegły. I tak idziemy rok po roku, patrząc z cichą radością serca, że w tej wspinaczce jest coraz więcej osób i coraz więcej treści oraz konkretów. Takich codziennych, takich praktycznych dla człowieka, rodzin, narodu, Kościoła i świata – powiedział.

Kaznodzieja wyjaśnił, że dziś często powtarzamy słowa „król”, „królowanie”, „królestwo”. – Odmieniamy te słowa przez przypadki i nawet nie mamy świadomości, jak bardzo jesteśmy przywiązani do naszych kulturowych doświadczeń i do tego, co w naszym pokoleniu przez słowa: „król”, „królestwo”, „królowanie” jest rozumiane. A to nie o to idzie, ażeby mówiąc „król”, „Królestwo Boże”, „Chrystus Król” używać tego w naszym dzisiejszym rozumieniu. Aby myśleć o tym po ludzku. Ważne, żeby o tym mówić tak, jak Bóg sam to rozumie, jak Chrystus to rozumiał, gdy mówił: „Jestem Królem”, „Królestwo Boże pośród was jest”, czy „Przybliża się do was Królestwo Boże”, gdy zachęcał i prosił, byśmy się modlili: „Przyjdź Królestwo Twoje”. Jak On to rozumiał. Jak to jest w Bożej myśli. A w Bożej myśli jest to niezmienna treść od pokoleń, od tysiącleci, poprzez całe dzieje zbawienia i pozostaje niezmienna aż po kres czasu. Aż się wszystko dopełni. To nasze koncepcje ludzkie się zmieniają, a jeśli chcemy iść prawdziwą drogą Chrystusa Króla, to trzeba pytać, co On przez to rozumie – podkreślał.

Przed Mszą św. w auli św. Jana Pawła II odbyło się sympozjum, w czasie którego prelegenci mówili o królowaniu Chrystusa w naszych sercach, rodzinach, parafiach, środkach społecznego przekazu, szkołach, uczelniach, miastach i wioskach, a także w narodzie polskim.

Za —> Małgorzata Pabis | Rzecznik prasowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach / Archidiecezja Krakowska: Sympozjum „Króluj nam Chryste!”


PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM NT. „KRÓLUJ NAM, CHRYSTE!”
(Aula św. Jana Pawła II przy Bazylice Bożego Miłosierdzia)

9.00 – Otwarcie – bp dr Stanisław JAMROZEK (Przemyśl), delegat KEP do spraw Ruchów Intronizacyjnych.

9.15 – Główne cele i zamierzenia oraz aktualna struktura organizacyjna Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla (ODIJCK) – prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

I SESJA

9.30 – „Króluj nam, Chryste – w naszych sercach”. Co to znaczy przyjąć Jezusa Chrystusa za Króla i Pana? – bp dr Stanisław JAMROZEK.

9.45 – „Króluj nam, Chryste – w naszych rodzinach” – Jezus Chrystus w centrum życia małżeństwa i rodziny – Piotr PIKUŁA.

10.00 – „Króluj nam, Chryste – w naszych parafiach” – Parafia jako wspólnota ożywiana Eucharystią, Słowem Bożym i miłosierdziem – ks. prof. dr hab. Marek CHMIELEWSKI (KUL).

10.15 – „Króluj nam, Chryste – w naszych szkołach i uczelniach” – Edukacja i wychowanie przestrzenią świadectwa o Chrystusie – s. dr hab. Loyola M. OPIELA SBDNP, prof. KUL.

10.30 – Przerwa.

II SESJA

11.00 – „Króluj nam, Chryste – w środkach społecznej komunikacji” – Media w służbie ewangelizacji – red. Małgorzata PABIS (Kraków).

11.15 – „Króluj nam, Chryste – w naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku” – „Potrzeba pracy nad pracą” (św. Jan Paweł II) – dr Anna KROGULSKA.

11.30 – „Króluj nam, Chryste – w naszych miastach i wioskach” – Królestwo Chrystusa a „cywilizacja miłości” – ks. dr hab. Wojciech MEDWID (UPJPII).

11.45 – „Króluj nam, Chryste – w całym Narodzie i Państwie Polskim” – Intronizacja to nie teokracja – Jan ŁOPUSZAŃSKI (Radom).

12.00 – Ogłoszenie wyników II Ogólnopolskiego Konkursu: „Jezus Chrystus naszym Królem” – Piotr PIKUŁA, prezes Stowarzyszenia „Róża”.

12.30 – Występ chóru „Lutnia Krakowska” pod dyrekcją Wiktorii Darmoń.

13.00 – Przerwa na obiad.

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia (Bazylika Bożego Miłosierdzia).

15.20 – EUCHARYSTIA (Bazylika Bożego Miłosierdzia) – przewodniczy i homilię wygłosi:
abp prof. dr hab. Andrzej DZIĘGA.

III SESJA

16.30 – 18.00 – Dyskusja panelowa prelegentów nt. „Twego królowania nam potrzeba”.

18.30 – Czas na kolację.

19.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (kościół klasztorny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia) – Stowarzyszenie „Róża”, Wspólnota św. Klaudiusza.

20.00 – Zakończenie Adoracji. Spoczynek.

Za —> milosierdzie.pl: III rocznica Jubileuszowego Aktu przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana