Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Słowo na Wielki Post – Piątek 2. tygodnia Wi...

Słowo na Wielki Post – Piątek 2. tygodnia Wielkiego Postu – Ks. Marek Chrzanowski FDP

Dziś siedemnaste z rozważań ks. Marka Chrzanowskiego FDP do Ewangelii na kolejne dni Wielkiego Postu – Piątek 2. tygodnia Wielkiego Postu, 10 marca 202 roku.

Zobacz wszystkie —> codzienne rozważania ks. Marka na Wielki Post

Zobacz też:

Nowenna do św. Józefa – Dzień 1 – 10 marca 2023

Droga Krzyżowa pisana sercem – Ks. Marek Chrzanowski FDP

Różaniec ze św. Faustyną – Tajemnice bolesne


Czytanie z Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 21, 33-43. 45-46)

“Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.

Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna.

Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?»

Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze».

Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».

Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.”

Cytat za / czytania liturgiczne na dziś —> brewiarz.pl: Piątek, 10 marca 2023 roku


Rozważanie ks. Marka Chrzanowskiego FDP na Piątek 2. tygodnia Wielkiego Postu

To, co odrzucam, może stać się dla mnie błogosławieństwem. Bo Ty to sprawisz i cudem się stanie w moich oczach. Czasem aż trudno uwierzyć, że kochasz mnie aż tak. Jesteś cierpliwy i dobry jak gospodarz, który założył winnicę. Dał czas na opamiętanie, nawrócenie, mimo wszystko darzył zaufaniem. Tak jak Ty mnie, Panie. Gdy na moje serce nie było „argumentów”, oddałeś życie, by mnie do siebie przekonać. Twoja miłość do mnie nie ma początku, nie ma końca. I gdy dla mnie coś wydaje się złem największym, grzechem nie do wybaczenia, wykroczeniem nie do zapomnienia, Ty mówisz, że Twoja łaska przemieni wszystko w ofiarę miłości i ten „kamień odrzucony” stanie się dla mojej duszy błogosławioną drogą do Ciebie. Chcesz w ten sposób zbudować ze mnie swoją winnicę, która będzie przynosiła plon obfity Twojej łaski i miłości. Czekasz tylko na moją zgodę.


Rozważanie pochodzi z książki ks. Marka Chrzanowskiego FDP pt. “Kawa z niebem”

Zobacz relację z prezentacji “Kawy z niebem” —> Ks. Marek Chrzanowski FDP – Kawa z niebem czyli Twoją miłością oddycham…


Zobacz też:

Ks. Marek Chrzanowski FDP na Misericors.org

Strona internetowa ks. Marka

Profil ks. Marka na Facebooku

Zapraszamy do wysłuchania rozważań "Drogi Krzyżowej z Biblią" autorstwa ks. Marka Chrzanowskiego FDP, pochodzących z tomiku pt. "Nasze krzyżowe drogi" > https://www.youtube.com/playlist?list=PLXNur4cNGGkcaEKvq8LMgNFcd2cCXHpFwKs. Marek Chrzanowski – kapłan i poeta. #DrogaKrzyżowa #WielkiPost #Jezus

Opublikowany przez Misericors PL Piątek, 13 marca 2020


Dołącz do Get Mercy – dodawaj swoje intencje, wspieraj innych modlitwą i postem: