Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Słowo na dziś – 20 lutego 2024 – Wspom...

Słowo na dziś – 20 lutego 2024 – Wspomnienie św. Franciszka i Hiacynty Marto, dzieci fatimskich

Słowo na dziś – codziennie o Słowie Bożym, Miłosierdziu Bożym i ludzkim, życiu Kościoła i ciekawych tematach wartych uwagi. Dziś 20 lutego 2024 r., Wtorek I tygodnia Wielkiego Postu oraz liturgiczne wspomnienie św. Franciszka i Hiacynty Marto, dzieci fatimskich, w którym polecamy: • Ewangelię Mt 6, 7-15 wraz z krótkim rozważaniem ks. Przemysława Krakowczyka SAC, • komentarz do dzisiejszych czytań ks. Wojciecha Węgrzyniaka, • notkę o dzisiejszym wspomnieniu liturgicznym wraz z homilią papieską, wygłoszoną w Fatimie podczas kanonizacji dzieci fatimskich w dniu 13 maja 2017 roku, • refleksję wokół dzisiejszej Ewangelii autorstwa ks. Piotra Spyry, oraz • cytat z Dzienniczka św. Siostry Faustyny (nr 589).


Posłuchaj Ewangelii na 20 lutego 2024 r. wraz z komentarzem:

Wideo —> Telewizja Misericordia: Dobra Nowina na dziś | 20 lutego – Wtorek, I tyg. Wielkiego Postu

Ewangelia według św. Mateusza (Mt 6. 7-15)

“Jezus powiedział do swoich uczniów: «Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie.

Wy zatem tak się módlcie:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień».”

Zobacz na brewiarz.pl wszystkie —> Czytania liturgii Mszy św. z  dnia 20 lutego 2024 roku

Zobacz też w serwisie Mateusz.pl —> Czytania na dziś w wersji tekstowej i audio (Maskacjusz TV) oraz komentarze do czytań

Komentarz do czytań liturgicznych na 20 lutego 2024 r. ks. prof. Wojciecha Węgrzyniaka:

Wideo —> Ks. Wojciech Węgrzyniak: DamyzBogiemRadę (Wtorek, I tydz. postu)


Dołącz do akcji – zapraszamy wraz z Sanktuarium w Łagiewnikach!


20 lutego – Wspomnienie świętych Franciszka i Hiacynty Marto, dzieci fatimskich

Franciszek i Hiacynta Marto, których kanonizacji dokonał papież Franciszek w setną rocznicę objawień w Fatimie, 13 maja 2017 r., to pierwsze wyniesione na ołtarze dzieci, które nie są męczennikami. 20 lutego przypada liturgiczne wspomnienie rodzeństwa. Trwa proces beatyfikacyjny s. Łucji dos Santos, trzeciej z wizjonerów fatimskich, zmarłej w 2005 roku.

Jak pisała w swoich „Wspomnieniach” s. Łucja dos Santos, po objawieniach Franciszek (11 czerwca 1908 – 4 kwietnia 1919) i Hiacynta (11 marca 1910 – 20 lutego 1920), pomimo dziecięcego wieku, skoncentrowali swoje życie na Bogu, modlitwie i podejmowaniu różnorodnych ofiar i cierpień w intencji grzeszników. Oprócz modlitwy i wyrzeczeń, odwiedzali i pocieszali potrzebujących, a niekiedy udzielali im także rad.

O ich duchowej dojrzałości świadczy także postawa wobec własnej śmierci, przed którą dzieci pocieszały bliskich i o której mówiły, że jest przejściem do Nieba i spotkaniem z Bogiem. Podczas objawień, Matka Boża zapowiedziała dwójce rodzeństwa, że wkrótce zabierze ich do Nieba.

Jan Paweł II beatyfikował Franciszka i Hiacyntę Marto 13 maja 2000 r. w Fatimie podczas swojej wizyty w Jubileuszowym Roku 2000…

Zobacz więcej —> na brewiarz.pl i na misyjne.pl

Zobacz też —> “Czwarty wizjoner fatimski” ks. Manuel Nunes Formigão


– Pod opieką Maryi kontemplujemy prawdziwe oblicze Jezusa Zbawiciela – mówił papież Franciszek w homilii podczas Mszy św. z okazji setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie w dniu 13 maja 2017 r. Podczas tej Eucharystii Ojciec Święty dokonał kanonizacji rodzeństwa Marto: bł. Hiacynty i bł. Franciszka.

Wideo↑ / tekst homilii papieskiej —> TV Trwam / Radio Maryja: Homilia Ojca św. Franciszka wygłoszona podczas Mszy św. w Fatimie, podczas której Ojciec Święty dokonał kanonizacji rodzeństwa Marto: bł. Hiacynty i bł. Franciszka

Zobacz też —>Modlitwy Anioła z Fatimy – O Boże mój, wierzę w Ciebie

Ks. Piotr Spyra:

“Jestem kochany miłością taką, która troszczy się o mnie nawet, gdy nie proszę o tę troskę. Jest to jednak dla mnie dobre, kiedy tę troskę Boga o mnie uświadamiam sobie. A jeszcze lepsze, gdy pomagam Bogu troszczyć się o nasz wspólny świat.

U progu Wielkiego Postu Bóg odsłania przed nami potężne narzędzie przemiany mojego serca i całego świata. Jest to modlitwa „Ojcze Nasz”. Składa się ona z trzech zasadniczych części: z przedstawienia się Boga jako naszego Ojca, z nastawienia naszego serca na Jego sprawy i z kilku próśb dotyczących naszych przyziemnych i codziennych spraw.

Siła tej modlitwy nie polega na powtarzaniu jej (jak to czynią poganie, wierząc że właśnie w powtarzaniu jest moc), ale raczej z pogłębiania jej znaczenia. Każdej czynności, którą wykonujemy codziennie grozi rutyna i pomniejszanie jej znaczenia. Dlatego dziś jest okazja, by zamiast pójść na „ilość”, wejść w „jakość”, czyli pójść w głąb tej jedynej modlitwy, której nauczył nas sam Bóg…

Przeczytaj ⇒ całą refleksję wokół dzisiejszej Ewangelii Mt 6, 7-15

Dzienniczek św. Faustyny, nr 589:

“Miłość wypędza z duszy bojaźń. Odkąd umiłowałam Boga całą istotą swoją, całą mocą swego serca, od tej chwili ustąpiła bojaźń, i chociażby mi nie wiem już jak mówiono o Jego sprawiedliwości, to nie lękam się Go wcale, bo poznałam Go dobrze: Bóg jest Miłość, a Duch Jego – jest spokój.”

Źródło / zobacz pełny cytat na dziś > Faustyna.pl – Konkordancja do „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny: Cytat z “Dzienniczka” nr 589


Słowo na dziś – 20 lutego 2024