Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Słowo na dziś – 18 marca 2024 – “...

Słowo na dziś – 18 marca 2024 – “I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz.”

Słowo na dziś – codziennie o Słowie Bożym, Miłosierdziu Bożym i ludzkim, życiu Kościoła i ciekawych tematach wartych uwagi. Dziś 18 marca 2024 r., Poniedziałek 5. tygodnia Wielkiego Postu i wspomnienie dodatkowe św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła, w którym polecamy: • Ewangelię J 8, 1-11 wraz z krótkim rozważaniem ks. Przemysława Krakowczyka SAC, • komentarz do dzisiejszych czytań ks. Wojciecha Węgrzyniaka, • notkę o przypadającym dziś wspomnieniu liturgicznym, • refleksję wokół dzisiejszej Ewangelii autorstwa ks. Piotra Spyry, oraz • cytat z Dzienniczka św. Siostry Faustyny (nr 699).

Zobacz też:

⇒ Nowenna do św. Józefa – Dzień 9 – 18 marca 2023

⇒ Nowenna w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego – Dzień 3 – Poniedziałek, 18 marca 2024


Posłuchaj Ewangelii na 18 marca 2024 roku wraz z komentarzem ks. Przemysława Krakowczyka SAC:

Wideo —> Maskacjusz TV: Dobra Nowina na dziś | 18 marca – Poniedziałek, V tyg. Wielkiego Postu

Ewangelia według św. Jana (J 8, 1-11)

“Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich.

Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć.

Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi.

Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku.

Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz».”

Zobacz na brewiarz.pl wszystkie —> Czytania liturgii Mszy św. z dnia 18 marca 2024 roku

Zobacz też w serwisie Mateusz.pl —> Czytania na dziś w wersji tekstowej i audio (Maskacjusz TV) oraz komentarze do czytań

Komentarz do czytań liturgicznych na 18 marca 2024 r. ks. prof. Wojciecha Węgrzyniaka:

Wideo —> Ks. Wojciech Węgrzyniak: DamyzBogiemRadę (Poniedziałek, 5. tydz. postu)


Dołącz do fundatorów – zapraszamy wraz z Sanktuarium w Łagiewnikach!


Ks. Piotr Spyra:

“Bóg wysłuchuje modlitwy grzesznika. Jedno szczere wezwanie „Miłosierdzia!” może więcej zmienić w moim życiu niż długie, lecz płytkie modlitwy z pozycji „sprawiedliwego”.

W poniedziałek V tygodnia Wielkiego Postu liturgia zestawia ze sobą dwa czytania biblijne: o wybawieniu sprawiedliwej Zuzanny z rąk niesprawiedliwych sędziów i o wybawieniu kobiety cudzołożnej od ukamienowania.

Pierwsza historia pokazuje jak Bóg nie zostawia sprawiedliwego na pastę losu. Jest to poruszający opis cudownego działania Bożej Opatrzności, kiedy to Zuzanna oskarżona niesprawiedliwie o cudzołóstwo odwołuje się do „Ostatecznej Instancji” i do swojej niewinności, a Bóg wysłuchuje jej modlitwę i wzbudza ducha mądrości w Danielu, który wykazuje sprzeczność zeznań starców, ratując w ten sposób Zuzannę od śmierci.

Druga historia to historia kobiety grzesznej, która nie może odwołać się do sprawiedliwości, bo przyłapano ją na cudzołóstwie. Ewangelia nie mówi nam nawet o tym, czy czekając na ukamienowanie modliła sią. Możemy tylko przypuszczać, że jedyne, co przychodzi na myśl w takiej sytuacji to odwołać się do Bożego Miłosierdzia i zawołać „Litości!”. Na koniec tej historii przekonujemy się, że Bóg ratuje nie tylko sprawiedliwego, ale i grzesznika, bo nie chce jego śmierci, lecz aby się nawrócił i miał życie…”

Przeczytaj ⇒ całą refleksję wokół dzisiejszej Ewangelii J 8, 1-11


Wspomnienie św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła

W dniu 18 marca przypada w Kościele liturgiczne wspomnienie dodatkowe św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła

Cyryl przyszedł na świat w rodzinie chrześcijańskiej w roku 315. W 348 r. objął stolicę biskupią w Jerozolimie, jako następca biskupa Maksyma. Gorliwy obrońca wiary przeciw błędom ariańskim, parokrotnie skazywany był na wygnanie. W swych naukach dla katechumenów i ochrzczonych wyjaśniał systematycznie prawowierną doktrynę na podstawie Pisma św.  W 381 roku brał udział w Soborze Konstantynopolitańskim I. Zmarł w roku 386.

W swojej spuściźnie literackiej zostawił dwie serie katechez: dla katechumenów i dla ochrzczonych. Jest to bodajże pierwszy systematyczny wykład nauki katolickiej i jeden z pierwszych traktatów o Najświętszym Sakramencie. Dzieje Chrystusa Pana św. Cyryl przedstawia jako dzieje zbawienia rodzaju ludzkiego. Tak też pojmuje historię biblijną. Od nawróconych żąda odmiany życia. Do najcenniejszych katechez zalicza się pięć katechez mistagogicznych, w których wykłada naukę Kościoła o chrzcie świętym, bierzmowaniu i Eucharystii. W katechezie o Najświętszym Sakramencie Cyryl wyraża głęboką wiarę w realną obecność Pana Jezusa, a Komunię świętą nazywa “wcieleniem z Chrystusem”.

Zobacz więcej —> na brewiarz.pl i na opoka.org.pl

Posłuchaj o św. Cyrylu:

Wideo —> Telewizja Misericordia: Skarby Kościoła 18 marca | św. Cyryl Jerozolimski

Przeczytaj —> Katechezę Benedykta XVI o św. Cyrylu, wygłoszoną podczas audiencji generalnej w dniu 27.06.2007 roku


Dzienniczek św. Faustyny, nr 699:

“Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski.”

Źródło / zobacz pełny cytat na dziś > Faustyna.pl – Konkordancja do „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny: Cytat z “Dzienniczka” 699


Słowo na dziś – 18 marca 2024


Misericors znaczy miłosierny! Dołącz ⇒ do zbiórki Razem możemy więcej!