Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Słowo na dziś – 15 stycznia 2021 – Św....

Słowo na dziś – 15 stycznia 2021 – Św. Marek Ewangelista i św. Siostra Faustyna Kowalska

Słowa Ewangelii przeznaczone przez Kościół na piątek 15 stycznia 2021 r. (piątek I tygodnia Okresu Zwykłego) oraz cytat z Dzienniczka św. Siostry Faustyny Kowalskiej.


Ewangelia według św. Marka (Mk 2, 1-12)

Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę.

I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy».

A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: «Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga?»

Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: «Czemu myśli te nurtują w waszych sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć paralitykowi: Odpuszczone są twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje nosze i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu!»

On wstał, wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: «Nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego».

Zobacz wszystkie > Czytania liturgii Mszy św. z  dnia 15 stycznia 2021 roku

Komentarz do dzisiejszych czytań liturgicznych:


Św. Siostra Faustyna Kowalska

Za wszystko uwielbiaj, duszo moja, Pana i wysławiaj miłosierdzie Jego, bo dobroci Jego końca nie masz. Wszystko przeminie, a miłosierdziu Jego granicy ani końca nie masz; chociaż złość dojdzie do miary, w miłosierdziu miary nie masz. O Boże mój, nawet w karach, którymi dotykasz ziemię, widzę przepaść miłosierdzia Twojego, bo karząc nas tu na ziemi, uwalniasz nas od kary wiecznej. Ciesz się, wszelkie stworzenie, ponieważ ty jesteś bliższe Bogu w Jego nieskończonym miłosierdziu, niżeli niemowlę w sercu matki. O Boże, któryś jest samą litością dla największych grzeszników, szczerze pokutujących; [a] im większy grzesznik, tym ma większe prawo do miłosierdzia Bożego.

Za > Faustyna.pl: Konkordancja do „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny – Cytat z “Dzienniczka” nr 423


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem: