Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Słowo na dziś – 1 marca 2024 – Pierwsz...

Słowo na dziś – 1 marca 2024 – Pierwszy Piątek Miesiąca

Słowo na dziś – codziennie o Słowie Bożym, Miłosierdziu Bożym i ludzkim, życiu Kościoła i ciekawych tematach wartych uwagi. Dziś 1 marca 2024 r., Piątek II tygodnia Wielkiego Postu, w którym polecamy: • Ewangelię Mt 21, 33-43. 45-46 wraz z krótkim rozważaniem ks. Przemysława Krakowczyka SAC, • komentarz do dzisiejszych czytań ks. Wojciecha Węgrzyniaka, • notkę o przypadającym dziś pierwszym piątku miesiąca, • papieską intencję modlitewną na miesiąc marzec 2024 r., • refleksję wokół dzisiejszej Ewangelii autorstwa ks. Piotra Spyry, oraz • cytat z Dzienniczka św. Siostry Faustyny (nr 55).


Posłuchaj Ewangelii na 1 marca 2024 r. wraz z komentarzem:

Wideo —> Telewizja Misericordia: Dobra Nowina na dziś | 1 marca – Piątek, II tyg. Wielkiego Postu

Ewangelia według św. Mateusza (Mt 21, 33-43. 45-46)

“Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.

Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna.

Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?»

Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze».

Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».

Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.”

Zobacz na brewiarz.pl wszystkie —> Czytania liturgii Mszy św. z dnia 1 marca 2024 roku

Zobacz też w serwisie Mateusz.pl —> Czytania na dziś w wersji tekstowej i audio (Maskacjusz TV) oraz komentarze do czytań

Komentarz do czytań liturgicznych na 1 marca 2024 r. ks. prof. Wojciecha Węgrzyniaka:

Wideo —> Ks. Wojciech Węgrzyniak: DamyzBogiemRadę (Piątek, 2. tydz. postu)

Pierwszy piątek miesiąca

W piątek, 1 marca 2024 r., przypada pierwszy piątek miesiąca + nabożeństwo będące wyrazem naszej miłości i szacunku dla Najświętszego Serca Pana Jezusa. Istotą i warunkiem uczestnictwa w nim jest udział we Mszy św. oraz przyjęcie Komunii Świętej wynagradzającej Sercu Jezusowemu za grzechy swoje i całego świata.

Najwięcej o tym pięknym nabożeństwie przekazała nam św. Małgorzata Maria Alacoque, której w latach 1673-75 sam Zbawiciel osobiście się objawiał. Pan Jezus powiedział jej między innymi: “Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom… Ono pragnie rozlewać łaski za twoim pośrednictwem i wzbogacać ludzi Bożymi skarbami. W nim znajdą wszystko czegokolwiek będą potrzebować dla ratowania swych dusz z przepaści zguby”.

W pierwszy piątek miesiąca należy przyjąć Komunię świętą jako zadośćuczynienie za grzechy i zniewagi. Do spowiedzi można przystąpić w oktawie przed lub po pierwszym piątku. Po Mszy świętej należy odmówić przepisane nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa, takie jak: litania, modlitwa na Pierwszy Piątek, przebłaganie Boskiego Serca za grzechy itd.

Zobacz więcej —> na niedziela.pl

Zobacz też —> Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Ks. Piotr Spyra:

Grzech ma krótkie nogi. Ludzkie układy też przeminą. Dlatego warto służyć Temu, kto jedyny da szczęście, i to na zawsze.

Z różnych perspektyw możemy rozważać dzisiejszą przypowieść o robotnikach – dzierżawcach winnicy. Jedną z nich jest postawa obserwatora. Widzisz zło i niesprawiedliwość jaka się dzieje. Mówisz sobie – świat idzie w złą stronę i być może nawet trafnie diagnozujesz stan rzeczy i przewidujesz przyszłość.

W rozważanej dziś historii uważny obserwator prawdopodobnie przewidziałby, że kiedy dzierżawcy winnicy pobiją lub zabiją sługi Pana, wtedy Pan w swojej dobroci wyśle najpierw swojego Syna, który również zostanie zabity, a potem w sprawiedliwości rozprawi się z niewdzięcznymi dzierżawcami.

Będąc w takiej perspektywie, gdy słusznie przewidujesz nasilanie się zła i możesz chwalić się sukcesami pt. „a nie mówiłem”, istnieje poważne ryzyko, że staniesz się zgorzkniałym cynikiem, który nie docenia roli Boga w tym świecie. Uważaj, byś nie stał się wtedy głosicielem „Złej Nowiny”, odbierając innym resztki nadziei i podcinając skrzydła wszystkim, którzy głoszą panowanie Boga nad światem i Dobrą Nowinę, która – wbrew temu co myślisz – ma jednak moc przemiany tego świata na lepsze…”

Przeczytaj ⇒ całą refleksję wokół dzisiejszej Ewangelii Mt 21, 33-43. 45-46

Papieska intencja modlitewna na marzec 2024 roku brzmi:

Za współczesnych męczenników.

Módlmy się, aby osoby, które w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały Kościół swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem.

W tym wielkopostnym czasie Franciszek pragnie, abyśmy się wstawiali za prześladowanymi chrześcijanami, którym grozi śmierć z powodu wyznawanej wiary. Aby ich świadectwo rozpalało miłość w Kościele, a oni sami mieli siłę, by przyjąć łaskę męczeństwa…

Wideo / zobacz więcej —> vaticannews.va: Intencja na marzec: za współczesnych męczenników, świadków Chrystusa oraz

Obejrzyj papieskie wideo:

Dzienniczek św. Faustyny, nr 1474:

“1933. + Rada duchowna udzielona mi przez ojca Andrasza TJ.

P i e r w s z e: Nie wolno siostrze usuwać się od tych wewnętrznych natchnień, ale o wszystkim zawsze mówić spowiednikowi. Jeżeli siostra pozna, że te wewnętrzne natchnienia tyczą się, czyli są z pożytkiem duszy siostry czy też innych dusz, za tym iść proszę i nie wolno ich zaniedbywać, jednak zawsze z porozumieniem się ze swoim spowiednikiem…

(…) Jak wody spływają z gór na doliny, tak też i łaski Boże spływają tylko na dusze pokorne.”

Źródło / zobacz pełny cytat na dziś > Faustyna.pl – Konkordancja do „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny: Cytat z “Dzienniczka” nr 55


Słowo na dziś – 1 marca 2024


Misericors znaczy miłosierny! Dołącz ⇒ do zbiórki Razem możemy więcej!