Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Słowo na dziś – 2 marca 2024 – Pierwsz...

Słowo na dziś – 2 marca 2024 – Pierwsza Sobota Miesiąca

Słowo na dziś – codziennie o Słowie Bożym, Miłosierdziu Bożym i ludzkim, życiu Kościoła i ciekawych tematach wartych uwagi. Dziś 2 marca 2024 r., Sobota II tygodnia Wielkiego Postu, w którą polecamy: • Ewangelię Łk 15, 1-3. 11-32 wraz z krótkim rozważaniem ks. Przemysława Krakowczyka SAC, • komentarz do dzisiejszych czytań ks. Wojciecha Węgrzyniaka, • notkę o przypadającej dziś pierwszej sobocie miesiąca, • informację o Apelu Przewodniczącego Episkopatu Polski ws. ochrony życia dzieci nienarodzonych i wspierania ich rodziców, • refleksję wokół dzisiejszej Ewangelii autorstwa ks. Piotra Spyry, oraz • cytat z Dzienniczka św. Siostry Faustyny (nr 184).


Posłuchaj Ewangelii na 2 marca 2024 r. wraz z komentarzem:

Wideo —> Telewizja Misericordia: Dobra Nowina na dziś | 2 marca – Sobota, II tyg. Wielkiego Postu

Ewangelia według św. Łukasza (Łk 15, 1-3. 11-32)

“W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi».

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:

«Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie.

A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.

Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca.

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”.

Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić.

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”.

Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”.

Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”».”

Zobacz na brewiarz.pl wszystkie —> Czytania liturgii Mszy św. z dnia 2 marca 2024 roku

Zobacz też w serwisie Mateusz.pl —> Czytania na dziś w wersji tekstowej i audio (Maskacjusz TV) oraz komentarze do czytań

Komentarz do czytań liturgicznych na 2 marca 2024 r. ks. prof. Wojciecha Węgrzyniaka:

Wideo —> Ks. Wojciech Węgrzyniak: DamyzBogiemRadę (Sobota, 2. tydz. postu)


Dołącz do akcji – zapraszamy wraz z Sanktuarium w Łagiewnikach!Pierwsza sobota miesiąca

Dzisiaj przypada pierwsza sobota miesiąca marca 2024 – dzień wynagradzania Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Osobom, które będą uczestniczyć w pierwszosobotnich nabożeństwach, Maryja obiecuje towarzyszenie w chwili śmierci i ofiarowanie im wszystkich łask potrzebnych do zbawienia.

Pięć sobót nawiązuje do pięciu rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi: bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu, Jej Dziewictwu, Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka, bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki, bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.

Nabożeństwo należy odprawiać przez 5 kolejnych pierwszych sobót miesiąca. Nabożeństwu towarzyszą 4 warunki….

Zobacz szczegóły  —> na stacja7.pl oraz na niedziela.pl

Ks. Piotr Spyra:

“Miłość Boga jest stała i nie zależy ani od moich uczuć, ani od tego co myślę o sobie, ani nawet od mojej grzeszności. Jak się tego uczyć, gdy tej miłości nie czuję, nie doświadczam i uważam się za niegodnego jej?

Nasze zmysły poznania dosyć często płatają nam figle, gdy chodzi o sprawy świata duchowego, objawione jako fakty.

Takim faktem, stałym i niezmiennym – bo Słowo Boże trwa na wieki – jest prawda o miłości Bożej. O tym, że ona jest i że jest stała, wierna, niezmienna i przebaczająca.

Na różne sposoby Jezus opowiadał o niej i pokazywał ją, zwłaszcza tym, którzy czuli się zbyt niegodni jej (celnicy i grzesznicy), jak i tym, którzy uważali się za zbyt pewnych jej, dzięki swoim osiągnięciom (faryzeusze, uczeni w Piśmie).

Ani jedna, ani druga postawa nie jest prawdą, bo ta miłość nie kończy się w momencie naszych grzechów, ani nie zwiększy się, gdy będziemy próbować sobie na nią zapracować…”

Przeczytaj ⇒ całą refleksję wokół dzisiejszej Ewangelii Łk 15, 1-3. 11-32

Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ws. ochrony życia dzieci nienarodzonych i wspierania ich rodziców

O budowanie społeczeństwa solidarnego, które nie wyklucza dzieci żyjących pod sercem matki oraz o profesjonalne i kompleksowe wspieranie ich rodziców zaapelował w dniu 2 marca 2024 r. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Apel został opublikowany w związku ze złożonymi w Sejmie RP projektami prawnymi, dotyczącymi zmiany warunków ochrony życia dzieci nienarodzonych oraz zdrowia ich matek.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli – tak wierzących, jak i niewierzących – „o głęboką refleksję i ochronę wartości jaką jest życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci”. Wyraził też swój niepokój w związku z tym, że „niektóre środowiska – postulując tzw. prawa kobiet do swobody przeprowadzania aborcji – nie uwzględniają prawa do życia człowieka w jego pierwszej, prenatalnej fazie życia”.

„Niepodważalnym faktem jest, że życie człowieka zaczyna się od jego poczęcia, czyli połączenia się komórek rodzicielskich” – przypomniał abp Gądecki. Podkreślił, że w chwili poczęcia „powstaje nowa, unikalna osoba, która rozwija się dynamicznie, korzystając ze schronienia w łonie matki”. „Nie jest to kwestia przekonań religijnych, ale niepodważalny fakt, potwierdzany przez aktualny stan nauk biologicznych” – dodał.

„Życie człowieka od poczęcia zawsze powinno być szanowane i chronione” – podkreślił w apelu Przewodniczący Episkopatu. Nawiązał m.in. do Konstytucji, która „zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia” (art. 38 Konstytucji RP) oraz potwierdzające to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 1997 roku. Przypomniał też, że po upadku systemu komunistycznego podjęto szereg zmian prawnych w kierunku zwiększenia ochrony prawa do życia dzieci nienarodzonych. Dlatego, jak wskazał, kierunkiem ewentualnych zmian, powinna być jeszcze większa ochrona życia. Zaznaczył przy tym, że „należy równocześnie pamiętać o zwiększaniu pomocy kobietom brzemiennym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej”.

„Apeluję więc o budowanie społeczeństwa solidarnego, które nie wyklucza z naszej społeczności najmłodszych, niewinnych dzieci, żyjących pod sercem matki. Apeluję o uszanowanie ich podstawowego prawa do życia oraz o profesjonalne i kompleksowe wspierania ich rodziców” – napisał Przewodniczący Episkopatu.

BP KEP

Przeczytaj pełny tekst ⇒ Apelu z dnia 2 marca 2024 roku

Dzienniczek św. Faustyny, nr 184:

“Jezu, Ty jesteś takim malutkim, a ja wiem, że Ty jesteś mój Stwórca i Pan. A Jezus mi odpowiedział: Jestem, a dlatego obcuję z tobą jako dziecię, aby cię nauczyć pokory i prostoty.

Źródło / zobacz pełny cytat na dziś > Faustyna.pl – Konkordancja do „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny: Cytat z “Dzienniczka” nr 184


Słowo na dziś – 2 marca 2024


Misericors znaczy miłosierny! Dołącz ⇒ do zbiórki Razem możemy więcej!