Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Słowo abp. Marka Jędraszewskiego po beatyfikacji H...

Słowo abp. Marka Jędraszewskiego po beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – 28 kwietnia 2018

Dziękujemy Bogu za to, że w swej Ojcowskiej łaskawości zechciał nas nią obdarować – niegdyś jako pełną żarliwości krakowską pielęgniarkę, dogłębnie przejętą losem chorych, biednych i opuszczonych, dzisiaj jako naszą niebiańską Orędowniczkę, będącą wzorem zatroskania o godność i świętość każdego ludzkiego życia – powiedział metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski na zakończenie Mszy św. beatyfikacyjnej Hanny Chrzanowskiej. Uroczystości miały miejsce w sobotę 28 kwietnia 2018 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

„Beatyfikacja bł. Hanny Chrzanowskiej jest szczególnym Bożym darem dla Polski,  która w tym roku obchodzi 100-lecie odzyskania Niepodległości, oraz 40-lecie wyboru Kardynała Karola Wojtyły na papieża” – powiedział abp Marek Jędraszewski na zakończenie uroczystości beatyfikacyjnych. Metropolita Krakowski  podziękował Ojcu Świętemu Franciszkowi za zgodę na promulgację dekretu o heroiczności życia i cnót Hanny Chrzanowskiej i uznanie jako nadzwyczajnego uzdrowienia za Jej wstawiennictwem. Wyraził też wdzięczność kard. Angelo Amato, prefektowi watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, który jako nadzwyczajny wysłannik papieski ogłosił Hannę Chrzanowską błogosławioną, a także wszystkim obecnym na uroczystościach.

Publikujemy słowo Metropolity Krakowskiego.


Abp Marek Jędraszewski

Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej
28 kwietnia 2018

Niech będzie Bóg uwielbiony.
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek.
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel.
Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja.
Niech będzie pochwalony święty Józef, Jej przeczysty Oblubieniec.
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i swoich Świętych.
Niech będzie uwielbiony Bóg w błogosławionej Hannie Chrzanowskiej.

Od dzisiaj, Drodzy Siostry i Bracia, także to ostatnie wezwanie możemy kierować do Boga w Trójcy Świętej Jedynego, którego chwała tak przemożnie rozbrzmiewa w życiu i dokonaniach Jego świętych. Dziękujemy więc Bogu za to, że w swej Ojcowskiej łaskawości zechciał nas nią obdarować – niegdyś jako pełną żarliwości krakowską pielęgniarkę, dogłębnie przejętą losem chorych, biednych i opuszczonych, dzisiaj jako naszą niebiańską Orędowniczkę, będącą wzorem zatroskania o godność i świętość każdego ludzkiego życia.

Beatyfikacja bł. Hanny Chrzanowskiej jest szczególnym Bożym darem dla Polski,  która w tym roku obchodzi 100-lecie odzyskania Niepodległości, oraz 40-lecie wyboru Kardynała Karola Wojtyły na papieża. Błogosławiona Hanna jako szesnastoletnia dziewczyna była osobistym świadkiem i uczestnikiem entuzjazmu Polaków tamtego niezwykłego dla nas roku 1918, a swoim dalszym życiem ofiarnie i do końca służyła naszej Ojczyźnie poprzez pomoc okazywaną biednym i potrzebującym wsparcia ludziom – podobnie jak do końca służył Polsce jej ojciec, profesor Ignacy Chrzanowski, który umarł w niemieckim obozie koncentracyjnym w Sachsenchausen, i jak do końca służył Polsce jej brat Bohdan, wraz z innymi polskimi oficerami zamordowany przez sowietów w Katyniu.

Dzisiejsza uroczystość beatyfikacyjna sprawia, że moją ogromną wdzięczność pragnę – zaraz po Panu Bogu – wyrazić Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Franciszkowi, dzięki zgodzie którego dnia 30 września 2015 roku promulgowano dekret o heroiczności życia i cnót Hanny Chrzanowskiej, a 7 lipca 2017 roku uznano jako nadzwyczajne uzdrowienie pewnego mieszkańca Krakowa z tętniaka mózgu.

Nie mniej wielką wdzięczność wyrażam Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Angelo Amato, prefektowi watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, który na mocy władzy udzielonej Mu przez Ojca Świętego Franciszka dzisiaj, w krakowskich Łagiewnikach, ogłosił Hannę Chrzanowską błogosławioną świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła. Naszą wielką wdzięczność kierujemy także w stronę obecnego wśród nas Księdza Prałata Bogusława Turka CSMA, podsekretarza tejże Kongregacji, bliskiego współpracownika Księdza Kardynała.

Dzisiejsze wydarzenie ma swoją długą historię związaną z moimi wielkimi Poprzednikami na stolicy św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krakowie: z Kardynałem Karolem Wojtyłą, obecnie św. Janem Pawłem Wielkim, który całym sercem popierał charytatywne inicjatywy Hanny Chrzanowskiej, z Kardynałem Franciszkiem Macharskim, który w 1998 roku rozpoczął jej proces kanonizacyjny na poziomie diecezjalnym oraz z Kardynałem Stanisławem Dziwiszem, który wskazał na Księdza Prałata Mieczysława Niepsuja jako postulatora procesu i całym sercem wspierał go na poziomie watykańskim. Wspominając ich teraz, nasze wielkie dziękczynienie kierujemy zarówno w stronę Nieba, gdzie króluje Bóg wraz ze Świętymi, jak i do tych Czcigodnych Osób, którzy są razem z nami w naszej pielgrzymce wiary do domu Ojca i których pełna zaangażowania praca przyniosła dzisiaj tak błogosławione owoce.

Czynię to w imieniu około czterdziestu Księży Kardynałów, Arcybiskupów i Biskupów, członków Konferencji Episkopatu Polski z jej przewodniczącym Księdzem Arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, metropolitą poznańskim, a także w imieniu wielkiej rzeszy Braci Kapłanów, Sióstr zakonnych i wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości beatyfikacyjnej, dziękując im bardzo serdecznie za ich obecność i wspólną modlitwę.

Jestem niezmiernie wdzięczny, że w dzisiejszej uroczystości wzięli również udział wysocy przedstawiciele władz państwowych i samorządowych RP z Panią Wicepremier Beatą Szydło oraz z Panem Ministrem Krzysztofem Szczerskim, szefem Gabinetu Prezydenta RP, na czele. Dziękuję także Panu Premierowi Rządu RP Mateuszowi Morawieckiemu za skierowany do nas wszystkich okolicznościowy list, który będzie za chwilę odczytany.

Dziękuję bardzo serdecznie za tak liczną obecność przedstawicielom Służby Zdrowia, a zwłaszcza pielęgniarkom i pielęgniarzom z całej Polski, którzy dzisiaj otrzymali swoją szczególną Patronkę w Niebie, a zarazem tak wspaniały wzór pełnej miłości i poświęcenia służby osobom chorym.

Serdecznie dziękuję, na koniec, Księdzu Biskupowi Janowi Zającowi i wszystkim członkom kierowanego przez niego Komitetu Organizacyjnego dzisiejszej uroczystości beatyfikacyjnej; Panu Tadeuszowi Wadasowi, przewodniczącemu Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, i jego współpracownikom; Księdzu Kanonikowi Józefowi Gubale, proboszczowi parafii pw. św. Mikołaja w Krakowie, gdzie spoczywają relikwie błogosławionej Hanny Chrzanowskiej; gospodarzowi tego miejsca, Księdzu Prałatowi Franciszkowi Ślusarczykowi i jego współpracownikom z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia; Panu Piotrowi Ćwikowi, wojewodzie małopolskiemu, i jego współpracownikom; policji małopolskiej, obsłudze medycznej i pracownikom mediów.

Moje słowo serdecznych podziękowań pragnę zakończyć modlitwą, którą podczas Mszy świętych będziemy od dzisiaj mogli zanosić do naszego Ojca Niebieskiego: „Boże, Ty powołałeś błogosławioną Hannę do służby chorym, biednym, opuszczonym, daj, aby ta, która całym sercem odpowiadała Twemu wezwaniu, swoim przykładem stale zachęcała nas do niesienia pomocy bliźnim. Amen”.


Info za —> episkopat.pl: Abp Marek Jędraszewski: Beatyfikacja bł. Hanny Chrzanowskiej jest szczególnym Bożym darem dla Polski