Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Sąd Ostateczny – Ewangelia według św. Mateus...

Sąd Ostateczny – Ewangelia według św. Mateusza 25, 31-46

Słowa Ewangelii wg. św. Mateusza, Rozdział 25, wersy 31-46 – Sąd Ostateczny. Tekst i audio.

“Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.

Wideo —> Maskacjusz TV: #Ewangelia | 22 listopada 2020


Potrzebujesz modlitwy? Dodaj osobistą > intencję lub wspieraj innych modlitwą i postem!

Wiara mnoży się przez dzielenie! Podziel się > swoim świadectwem – pomóż innym zbliżyć się do Boga!


Zobacz też:

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Watykanie – Homilia papieża Franciszka i modlitwa Anioł Pański

Uczynki miłosierne względem duszy i względem ciała

Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana

Chcesz poprosić innych o modlitwę? Dodaj intencję


Ewangelia wg. św. Mateusza, 25, 31-46:

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.

Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”

A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!

Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.

Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”

Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”.

I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».


Tekst Ewangelii za —> brewiarz.pl: Niedziela, 22 listopada 2020, Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Teksty liturgii Mszy św.

Zobacz też —-> biblia.deon.pl: Ewangelia wg św. Mateusza, Rozdział 25

Chcesz poprosić innych o modlitwę? Dodaj intencję


Homilia papieża Franciszka z niedzieli 22 listopada 2020 r. – komentarz do Ewangelii wg św. Mateusza 25, 31-46:

Wideo —> Radio Maryja/TV Trwam: Homilia Ojca Świętego Franciszka wygłoszona w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata w Watykanie


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem!

Polecamy też —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja