PODZIEL SIĘ

Duchu Miłości, nie daj mi nigdy uciec spod krzyża...

Duchu Miłości, nie daj mi nigdy uciec spod krzyża

Wiersz ks. Marka Chrzanowskiego FDP wybrany dla czytelników Misericors:
*

Duchu Miłości
Świadku Prawdy
powrotów moich
upadków
zwątpień i lęku
nie daj mi nigdy
uciec spod krzyża
bo tam właśnie
wylewasz na mnie
Miłość Największą
z przebitego boku Jezusa