Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Pięć warunków Sakramentu Pokuty i Pojednania ̵...

Pięć warunków Sakramentu Pokuty i Pojednania – jak się dobrze wyspowiadać!

Kościół wskazuje 5 podstawowych warunków, których spełnienie gwarantuje skuteczność sakramentu pokuty i pojednania. Następujące po sobie wezwania, prowadzą penitenta drogą pojednania z Bogiem i Kościołem od uświadomienia sobie własnej grzeszności aż do naprawienia i zadośćuczynienia za popełnione winy.

Pięć warunków Sakramentu Pokuty i Pojednania

1. Rachunek sumienia.

2. Żal za grzechy

3. Postanowienie poprawy

4. Szczera spowiedź

5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim.


Zobacz omówienie każdego z punktów —> KLIKNIJ


Szczera spowiedź?

Wyznanie win przez penitenta wobec kapłana jest swoistym zniżeniem się człowieka wobec bezmiaru Bożego miłosierdzia i otwiera na zbawcze działanie Boga. Wyznanie grzechów, by mogło być ważne musi spełniać następujące warunki:

• prawdziwe i szczere – człowiek szczerze wyznaje popełnione przez siebie od ostatniej spowiedzi grzechy, określając ich liczbę i w razie konieczności okoliczności ich popełnienia;

• żal i dobra intencja – penitent żałując swego złego postępowania, ma szczerą wolę poprawy i zmiany swego życia;

• pod sekretem – kapłan słuchający spowiedzi zobowiązany jest do tajemnicy pod sankcją kar kościelnych;

• wyznane głosem – penitent powinien wyznać swoje grzechy w bezpośrednim kontakcie z kapłanem za pomocą głosu (telefon, Internet i inne techniczne środki komunikacji nie są brane pod uwagę), oskarżając siebie wobec spowiednika.

Spowiedź i otrzymane sakramentalne rozgrzeszenie są przełomowym momentem, który wprowadza człowieka na nową ścieżkę życia i przywraca mu utracone łaski oraz Boże synostwo.

Info za / czytaj całość —> warszawa.franciszkanie.pl: Warunki dobrego przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania

Zobacz też o spowiedzi, pokucie i nawróceniu:

Jak się spowiadać po długiej przerwie? – bEZ sLOGANU 2

Grzech nie jest centralnym punktem nawrócenia!

Światło miłosierdzia Bożego – Sakrament pokuty

Lekarstwo spowiedzi

Grzechy przeciw miłosierdziu Bożemu – bEZ sLOGANU2


Misericors znaczy miłosierny! Dołącz ⇒ do akcji Razem możemy więcej!