Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Obchody 33. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerze...

Obchody 33. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki – 19 października 2017

We czwartek 19 października 2017 r. w Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu odbyły się uroczystości upamiętniające rocznicę dramatycznej śmierci kapelana Służby Zdrowia i warszawskiej Solidarności. “Ksiądz Jerzy Popiełuszko uczy nas byśmy nigdy nie wchodzili w niedozwolone kompromisy, byśmy nie bali się cierpienia” – powiedział w homilii bp Piotr Jarecki

Uroczystości rozpoczął koncert Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie pod batutą Jana Lewtaka. W repertuarze znalazły się m.in. utwory Jana Sebastiana Bacha i Ennio Morricone.

Msza Święta rocznicowa pod przewodnictwem ks. biskupa Piotra Jareckiego rozpoczęła się o godzinie 18:00. Procesji celebransów do ołtarza towarzyszyło bicie dzwonu „Jerzy” znajdującego się nieopodal grobu kapłana męczennika.

Bp Jarecki przypomniał w homilii, że błogosławiony nie ograniczył się do tego, by działać jedynie wewnątrz Kościoła oddając się wyłącznie posłudze sakramentalnej. – Wychodził do wszystkich ludzi, zwłaszcza ludzi potrzebujących. Nie pytał, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, ale torował do ich serc drogę jedynemu Zbawicielowi człowieka – mówił.

– Nie przyjął łaski na darmo. W trudnych warunkach życia okazał się wiernym Chrystusowi w każdych okolicznościach, bo z nim był złączony – podkreślił.

Hierarcha wskazał, że bł. ks. Popiełuszko jest dla wiernych przykładem misji prorockiej Kościoła. – On uczy każdego z nas, byśmy byli głosem samego Boga – podkreślił. – Błogosławiony ksiądz Jerzy uczy nas byśmy nigdy nie wchodzili w niedozwolone kompromisy, byśmy nie bali się cierpienia. Byśmy chcieli i potrafili poświęcić swoje życie – powiedział bp Jarecki.

Dodał, że jeżeli człowiek nie ma w sobie takich wartości, za które jest w stanie oddać życie, to życie takiego człowieka prędzej czy później straci sens. – Dziękujemy księdzu Jerzemu za to, że łaska, którą otrzymał zaowocowała i w bardzo trudnych warunkach życia okazał wierność Jezusowi Chrystusowi – powiedział biskup.

Bp Jarecki odniósł się również do aktualnych wydarzeń społecznych. Podkreślił, że stale powinniśmy uczyć się rozwiązywać konflikty. – Powinniśmy traktować je jako szansę do głębszego porozumienia – wskazał hierarcha. – Nie możemy tracić z horyzontu niezbywalnej godności człowieka. Z wiary powinnyśmy wyprowadzać styl życia pełen chrześcijańskich dzieł miłości – powiedział hierarcha.

Uroczystą liturgię zakończyła litania do błogosławionego, modlitwa o jego kanonizację oraz procesyjne ucałowanie jego relikwii. Po zakończeniu liturgii nastąpiło złożenie wieńców przy jego grobie.

Transmisję z uroczystości przeprowadziło Radio Maryja -> Posłuchaj transmisji (homilia bpa Jareckiego od 25:50 minuty transmisji)

W uroczystościach wzięła udział rodzina księdza Jerzego, jego bliscy oraz przedstawiciele świata polityki, kultury i duchowieństwa.

Ks. Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerwca 2010 r. podczas Mszy św. na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Obecnie trwa jego proces kanonizacyjny. 14 września w 2015 r. w katedrze w Créteil pod Paryżem uroczyście zakończył się proces w sprawie domniemanego cudu za wstawiennictwem bł. Jerzego Popiełuszki. Po Mszy św. opowiedział o tym ks. Bernard Brien, który 14 września 2012 r. modlił się nad umierającym na białaczkę François Audelanem. Wcześniej kapłan był w Polsce i nawiedził grób bł. Jerzego Popiełuszki w Warszawie, zapoznał się z jego życiem i stwierdził, że ma tę samą datę roku i dnia urodzin co ks. Popiełuszko. Po powrocie do Francji stał się gorliwym propagatorem kultu bł. Popiełuszki.

Info za —> popieluszko.net.pl oraz KAI/Archidiecezja Warszawska: „Ks. Popiełuszko uczy byśmy nigdy nie wchodzili w niedozwolone kompromisy”. Warszawiacy modlili się w 33. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego

fot. Wojciech Łączyński / Archidiecezja Warszawska


Layout 1

Ksiądz Jerzy Popiełuszko, urodzony w 1947 roku w Okopach na Białostocczyźnie, po zdaniu matury wstąpł do Warszawskiego Seminarium Duchownego. Jako kleryk odbywał przymusową służbę wojskową w specjalnej jednostce kleryckiej w Bartoszycach, gdzie wobec komunistycznej indoktrynacji dał się poznać jako niezłomny obrońca wiary i wartości. W 1972 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po święceniach pełnił posługę w kilku parafiach Archidiecezji Warszawskiej, zajmował się wtedy m.in. duszpasterstwem młodzieży i służby zdrowia. Przez ostatnie lata życia posługiwał w parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Tu związał się z Solidarnością oraz decyzją ks. prałata Teofila Boguckiego, proboszcza parafii, celebrował comiesięczne Msze Święte za Ojczyznę, które gromadziły wokół świątyni wielotysięczne tłumy.

W czasie Stanu Wojennego ksiądz Jerzy występował w obronie internowanych i prowadził na ich rzecz liczne działania charytatywne. Wskutek swoich działań stał się obiektem nękania i prowokacji ze strony służb komunistycznego reżimu. Był też wielokrotnie przesłuchiwany i poddany permanentnej inwigilacji.

Swoja ostatnią duszpasterską podróż w życiu odbył 19 października 1984 roku do parafii Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy na zaproszenie Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Podczas podróży powrotnej ksiądz Jerzy Popiełuszko został bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, jego umęczone ciało wrzucono do Wisły na wysokości tamy we Włocławku.

Pogrzeb Księdza Jerzego, który miał miejsce 3 listopada 1984 roku zgromadził kilkuset tysięczną rzeszę ludzi, był manifestacją wiary i chrześcijańskich wartości.

Papież Benedykt XVI 6 czerwca 2010 roku zaliczył księdza Jerzego Popiełuszkę do grona błogosławionych.

Przy parafii św. Stanisława Kostki w której posługiwał ksiądz Jerzy powstało Sanktuarium, Muzeum Błosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki i Ośrodek Dokumentacji jego Życia i Kultu.

Odwiedź:

http://popieluszko.net.pl/

www.popieluszko2017.pl

http://muzeumkspopieluszki.pl/


Wesprzyj Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki:

300x250_