Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Nowenna przez przyczynę Świętej Siostry Faustyny o...

Nowenna przez przyczynę Świętej Siostry Faustyny o łaskę przemienienia się w miłosierdzie – Dzień 3

Przed przypadającym w dniu 5 października liturgicznym wspomnieniem św. Siostry Faustyny Kowalskiej zapraszamy do modlitwy tekstem Nowenny przez przyczynę Świętej o łaskę przemienienia się w miłosierdzie. Dzień 3. nowenny – 28 września 2023.

Zobacz też:

28 września 2023 – 15. rocznica beatyfikacji ks. Michała Sopoćki

Koronka na ulicach miast świata – 28 września 2023 o godz. 15.00!


Nowenna przez przyczynę Świętej Siostry Faustyny

o łaskę przemienienia się w miłosierdzie

Dzień 3

Pan Jezus:

“Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. (…) Nawet wiara najsilniejsza, nic nie pomoże bez uczynków” (Dz. 742).

Miłosierny Panie, słowami świętej Faustyny i wraz z nią proszę, abyś moje życie przemieniał w miłosierdzie:

„Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich.

Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich, i przychodziła im z pomocą.

Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.

Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia.

Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace.

Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim.

Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię serca swego. Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej, a sama zamknę się w najmiłosierniejszym Sercu Jezusa. O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój.

O Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz”.

Dzienniczek, 163


Tekst “Nowenny przez przyczynę Świętej Siostry Faustyny o łaskę przemienienia się w miłosierdzie” za: Litania i nowenny do Świętej Siostry Faustyny, Wydawnictwo Misericordia, Kraków 2005.