Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Najważniejsze jest to, byśmy wszyscy byli ludźmi C...

Najważniejsze jest to, byśmy wszyscy byli ludźmi Chrystusa – Kard. Kazimierz Nycz do zakonników uczestniczących w 150. Zebraniu Plenarnym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce – Niepokalanów, 16 maja 2023

– Najważniejsze jest to, byśmy wszyscy byli ludźmi Chrystusa, byśmy byli jedno w Kościele – mówił kard. Kazimierz Nycz do zakonników zebranych na 150. Zebraniu Plenarnym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Metropolita Warszawski przewodniczył 16 maja 2023 r. Eucharystii w Bazylice w Niepokalanowie.

Zobacz też —> Przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli prośmy o jedność między nami – bp Szymon Stułkowski podczas Mszy św. w Sanktuarium Narodowym św. Andrzeja Boboli w Warszawie – 16 maja 2023

Odwiedź —> Serwis Informacyjny Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce (zyciezakonne.pl)


W pierwszym dniu 150. Zebrania Plenarnego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce Eucharystię w Bazylice w Niepokalanowie sprawował kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. W homilii nawiązał do postaci patrona dnia św. Andrzeja Boboli oraz św. Maksymiliana Kolbe tworzącego Niepokalanów. Kard. Nycz powiedział, że obu świętych w czasach, w jakich przyszło im żyć w świecie i Kościele, charakteryzowało radykalne świadectwo świętości. „Jednak dziś nie chodzi o to, aby popełniać pewien ahistorycyzm, kopiując bezmyślnie ich życie, ale o to, by w sposób twórczy ich naśladować w obecnym świecie i Kościele. Naśladować zachowując hermeneutykę ciągłości, a jednocześnie rozpoznawać znaki czasu, reagować na problemy i zmiany, które dokonują się wokół nas” – podkreślił.

„Czasy w jakich żyjemy, potrzebują przede wszystkim radykalnego sposobu głoszenia. Aby temu światu nie tylko mówić o Ewangelii i Jezusie Chrystusie, ale nade wszystko ten świat doprowadzić do Jezusa Chrystusa, który odpowiada na wszystkie pytania i potrzeby człowieka. Dokona się to jeśli będziemy współpracować z dziełem Chrystusa razem a nie każdy na własną rękę” – mówił kard. Nycz w homilii. Jak zaznaczył, św. Andrzej Bobola wskazuje też na sprawę jedności, na potrzebę tego, by „nie tylko mówić że jesteśmy na drodze synodalnej, że idziemy tą drogą – duchowni i świeccy, zakonnicy i zakonnice, ale rzeczywiście by wprowadzać te zapewnienia w życie”.

Metropolita Warszawski, nawiązując do kolekty uroczystości św. Andrzeja, zwrócił też uwagę na to, by razem podjąć współdziałanie z dziełem Chrystusa. Gratulując zakonnikom wyboru na obrady szczególnego miejsca, jakim jest Niepokalanów, wskazał także na to, aby nie obrażać się na świat, który coraz szybciej rozwija się w ramach globalizacji, komunikacji i technologii, ale właśnie w tym świecie dawać radykalne świadectwo życia konsekrowanego. „Świat dziś bowiem bardzo mocno potrzebuje tego świadectwa, jakie niesie Ewangelia i Jezusa Chrystus” – powiedział. „Współczesny czas powinien nas mobilizować byśmy byli jedno w Kościele, który jest w Polsce: biskupi, księża, zakonnicy i zakonnice oraz wierni świeccy. By między nami nie było tych różnicowań, które szkodzą jedności Chrystusowego Kościoła, ale by była święta równowaga słowa, sakramentu i miłości” – powiedział kard. Kazimierz Nycz.

Info i foto za —> Sekretariat KWPZM / episkopat.pl: Kard. Kazimierz Nycz do zakonników zebranych w Niepokalanowie: Najważniejsze jest to, byśmy wszyscy byli ludźmi Chrystusa

W Niepokalanowie 16 maja 2023 r. rozpoczęło się 150. Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Temat dwudniowego spotkania brzmi: „Przekaz wiary: język i przestrzenie”.

Poprzedziło je spotkanie Konsulty KWPZM, która w poniedziałek 15 maja między innymi postanowiła zorganizować dla osób konsekrowanych dzień postu i pokuty w intencji pokoju na świecie w dniu 2 czerwca 2023 r.

Obrady rozpoczęły się wspólną jutrznią i medytacją w Kaplicy św. Maksymiliana, która jest obecnie sanktuarium. Modlitwę poprowadził przedstawiciel orionistów obchodzących w tym roku 100-lecie obecności na ziemiach polskich.

Gościem specjalnym pierwszego dnia obrad była Aneta Liberacka, redaktor naczelna portalu Stacji 7, która podzieliła się z wyższymi przełożonymi zakonów męskich swoimi przemyśleniami na temat: „Przestrzenie i język przekazu wiary dzisiaj”. Swoją prezentację oparła na słowach papieża Franciszka z „Evangelii gaudium”. Nawiązała także do nauczania bł. Stefana Wyszyńskiego.

Prelegentka, wprowadzając do dyskusji panelowej, wskazała na to, jak wiele rodzin, w tym także rodzin wierzących, ma dziś problem z przekazywaniem wiary dzieciom i wnukom. Jak mówiła, w Kościele wiele mówi się o formacji, ale często brak tego formowania we współczesnych rodzinach. A to właśnie przekaz wiary i formacja w rodzinie sprawiają, że nawet jeśli dziecko lub młody człowiek pogubi się w codzienności, to ma fundamenty, do których może sięgnąć i powrócić. Stwierdziła także, że nie można ulegać tzw. „pokusie Taborowej”, w której pojawia się stwierdzenie „zawsze się tak robiło”, co owocuje brakiem misyjności w przekazywaniu wiary.

Oprócz prelekcji i dyskusji, w programie pierwszego dnia spotkania zakonników zaplanowano Mszę św. pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza oraz wybór sekretarza generalnego i ekonoma Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich.

Za —> Sekretariat KWPZM/ BP KEP: Rozpoczęło się 150. Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce

Zobacz też —> zyciezakonne.pl: 150. Zebranie Plenarne KWPZM w Niepokalanowie

Zobacz więcej:

Ks. Dariusz Bartocha – sekretarzem generalnym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce

O. Robert Wawrzyniecki OMI – ekonomem Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce