Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Międzynarodowy Kongres Ruchu “Europa Christi...

Międzynarodowy Kongres Ruchu “Europa Christi” – 19-23 października 2017 – Program

fot. myslacojczyzna.pl

W dniach 19-23 października 2017 r. odbędzie się Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi” pod hasłem: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”. Obrady rozpoczną się od Apelu Jasnogórskiego 19 października oraz obrad w Częstochowie i później w Łodzi i Warszawie.

Organizatorem wydarzenia jest Ruch „Europa Christi”, którego ambicją jest odbudowanie chrześcijańskiego myślenia o Europie. Inicjatywa powstała w marcu bieżącego roku z inspiracji ks. infułata Ireneusza Skubisia, honorowego redaktora naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

Zobacz —> PROGRAM KONGRESU

Hasłem wiodącym pierwszej sesji 20 października w Częstochowie, będzie zawołanie św. Jana Pawła II – „Totus Tuus”.

Druga sesja odbędzie się 21 października w Łodzi pod hasłem: „Chrześcijanin między ekonomią a kulturą. Źródła nadziei owocem harmonijnej troski o ogród europejskich wartości”.

Trzecia sesja 22 października w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego będzie obradować pod tytułem: „Pamięć i tożsamość. Europa Christi – w chrześcijańskiej czy też już postchrześcijańskiej Europie” oraz czwarta sesja również na uniwersytecie „Przy europejskim stole wartości: Pamięć i tożsamość – źródła nadziei”.

Piąta sesja odbędzie się 23 października w Senacie RP pod hasłem: „Polonia antemurale christianitatis” oraz szósta sesja w Galerii Porczyńskich: „W trosce o tożsamość kulturową Europy”.

Refleksja, którą przekazujemy może być pomocna w pogłębieniu hasła: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”. Kongres zakończymy Apelem o włączenie św. Jana Pawła II do grona Patronów Europy.

Moderator Ruchu „Europa Christi”
Ks. Ireneusz Skubiś

Info —> www.myslacojczyzna.pl: ZAPROSZENIE NA MIĘDZYNARODOWY KONGRES RUCHU “EUROPA CHRISTI”


KONGRES  „EUROPA CHRISTI”

„OTWÓRZCIE DRZWI CHRYSTUSOWI” (św. Jan Paweł II)

19-23 października 2017 r.

CZĘSTOCHOWA – ŁÓDŹ – WARSZAWA

 

19 października 2017 r. (czwartek)  – Częstochowa, Jasna Góra

 

Godz. 21.00 – Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej – abp Wacław Depo, Metropolita Częstochowski

 


20 października 2017 r. (piątek), Częstochowa

Redakcja Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, ul. 3 Maja 12 

 

I SESJA KONGRESU:  „Totus Tuus”

Prowadzenie: Marian Florek

Godz. 11. 00

Przywitanie – Lidia Dudkiewicz, redaktor naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela”

Otwarcie Kongresu – abp Wacław Depo, metropolita częstochowski

Wprowadzenie – ks. inf. dr Ireneusz  Skubiś, moderator Ruchu „Europa Christi”

Wykłady:

Kard. Stanisław Dziwisz – „Św. Jan Paweł II patronem Europy”

Abp Wacław Depo – „Recepcja adhortacji «Ecclesia in Europa» w kontekście nowych wyzwań”

Ks. prof. dr hab. Robert Nęcek (UPJII, Kraków) – „Wołanie o dowartościowanie rodziny w świetle nauczania św. Jana Pawła II”

O. Mariusz Tabulski OSPPE – „Jestem, pamiętam, czuwam – program dla Europy”

Prof. Zbigniew Krysiak – „Zawierzenie Maryi u twórców Zjednoczon Europy: Alcide de Gasperiego i Roberta Schumana”

Antonio Gaspari, redaktor naczelny „Frammenti di Pace”, Włochy – „Media w służbie idei «Europa Christi»”

Zakończenie: ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, moderator Ruchu „Europa Christi”

 


21 października 2017 r. (sobota), Łódź

Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, ul. Narutowicza 86

 

II SESJA KONGRESU: „Chrześcijanin między ekonomią a kulturą. Źródła nadziei owocem harmonijnej troski o ogród europejskich wartości”

Prowadzenie: ks. dr Jarosław Krzewicki, rektor WSEiZ

Godz. 11.00

Otwarcie – bp Marek Marczak, Łódź

Wprowadzenie – ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, moderator Ruchu „Europa Christi”

Wykłady:

Dr Armando Tarullo (Włochy)  – „Wartości chrześcijańskie w polityce i ekonomii współczesnej Europy”

Ks. dr Jarosław Krzewicki – „Wierność sumieniu w sferze publicznej wyrazem troski o dobro wspólne i przyszłość Europy”

Dr Artur Kotowski – „Chrześcijańska aksjologia w pojęciu tożsamości systemu prawa”

Rafał Matusiak, prezes SKOK –  „Spółdzielczość jako odbicie miłosierdzia Bożego i forma budowania więzi”

Ks. dr hab. Marek Łuczak – „Zglobalizowana gospodarka a słuszny interes gospodarki narodu”

Prof. Grażyna Ancyparowicz – „Prymat osoby nad kapitałem. Współczesne wyzwania”

Słowo prof. Michała Seweryńskiego, wicemarszałka Senatu RP

Zakończenie – ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, moderator Ruchu „Europa Christi”

 


22 października 2017 r. (niedziela), Warszawa

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5

 

III SESJA KONGRESU: „Pamięć i tożsamość. «Europa Christi» w chrześcijańskiej czy też już postchrześcijańskiej Europie”

Godz. 9.00 – Msza św. – kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,

Warszawa, ul. Dewajtis 3

Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

UKSW, Aula Jana Pawła II

Prowadzenie: red. Wojciech Reszczyński

Godz. 11.00

Otwarcie Kongresu .

Przywitanie – ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, rektor  UKSW

Odczytanie listów i pozdrowień

Wprowadzenie – ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, moderator Ruchu “Europa Christi”

Wykłady:

Kard. Robert Sarah, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów – „Bóg albo nic. Czy możliwe jest odwoływanie się do wartości chrześcijańskich bez Chrystusa?”

Ks. prof. Marek Chmielewski – „Europa jako «Rzeczywistość duchowa» według św. Jana Pawła II”

Czesław Ryszka, senator RP – „Europa Christi jako rodzinny dom”

Ks. prof. Waldemar Chrostowski – „Trzeba zaczynać od Chrystusa”

Zakończenie: ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, moderator Ruchu „Europa Christi”

Przerwa obiadowa.

Konferencja prasowa – Marcin Przeciszewski, prezes KAI

 

IV SESJA KONGRESU: „Przy europejskim stole wartości: Pamięć i tożsamość – źródła nadziei”

Prowadzenie: ks. dr Jarosław Krzewicki

Godz. 15.30

Dyskusja panelowa na temat:

  • Co dziś stanowi największe zagrożenie dla europejskiej tożsamości?
  • Jak ożywić duszę Europy i wrócić do korzeni?
  • Czy Europa ma jeszcze szansę wrócić do Chrystusa?
  • Znaki czasu i odpowiedzialne ich podjęcie – jak budować płaszczyznę spotkania i jak działać?

 

Uczestnicy:

Prof. Elise Grini, Instytut Katolicki w Paryżu

Prof. Antonio Iodice, Instytut S. Pio V, polityk, Włochy

Davor Ivo Stier, polityk i dyplomata, Chorwacja

O. Michele Vassallo, wokacjonista, Ruch charyzmatyczny Słudzy Chrystusa Żywego, Włochy

Ks. prof. Ivan Tadić, Uniwersytet w Splicie, filozof, Chorwacja

Prof. Lluis Clavell Ortiz-Repiso, filozof, prezes Papieskiej Akademii św. Tomasza z Akwinu, pierwszy rektor Uniwersytetu Świętego w Rzymie, Hiszpania

Prof. Rémi Brague, profesor arabistyki, filozof, Francja

Waldemar Tomaszewski, Parlament Europejski, Litwa

Prof. Mirosław Piotrowski, Parlament Europejski, Polska

Prof. Krystyna Pawłowicz, poseł RP

Podsumowanie: ks. dr Zenon Hanas, prowincjał SAC

Zakończenie: ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, moderator Ruchu „Europa Christi”

 


23 października 2017 r. (poniedziałek)

Senat RP, Warszawa, ul. Wiejska 6

 

V SESJA KONGRESU: „Polonia antemurale christianitatis”                    

Prowadzenie: prof. Michał Seweryński, wicemarszałek Senatu RP

Godz. 10.30

Powitanie – Stanisław Karczewski, marszałek Senatu RP

Wprowadzenie – ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, moderator Ruchu „Europa Christi”

Wykłady:

Kard. Robert Sarah – „Współczesne formy kolonializmu”

Ks. prof. Ivica Zizic – „Niedziela a problem chrześcijańskiej tożsamości w dzisiejszej Europie”

Prof. Jan Szyszko, Minister Środowiska – „Zrozumieć przyrodę”

Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – „Pakt dla wsi”

Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – „Prawa rodziny u podstaw polityki państwa”

Ks. dr Kazimierz Kurek, b. Krajowy Duszpasterz Rodzin – „Prawa rodziny – fundamentem Europy. Nowe otwarcie dla przyszłości kontynentu”

Podsumowanie: prof. Michał Seweryński, wicemarszałek Senatu RP

Zakończenie: ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, moderator Ruchu „Europa Christi”

 

VI SESJA KONGRESU: „W trosce o tożsamość kulturową Europy”

Galeria Porczyńskich, Warszawa, pl. Bankowy 1

Prowadzenie: ks. dr Mariusz Boguszewski

Godz. 16.00  Adoracja Krzyża

Przywitanie – ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, moderator Ruchu „Europa Christi”

Wykłady:

O. prof. Samir Khalil Samir – „Islam a chrześcijaństwo”

Abp Kyrillos Kamal William Samaan OFM z Kościoła katolickiego obrządku koptyjskiego, biskup Asjut w Egipcie – „Świadectwo: Dramat wojny na Bliskim Wschodzie. Czego Bliski Wschód potrzebuje od Europy?”

Ks. prof. Waldemar Cisło – „Solidarność z uchodźcami na przykładzie projektów realizowanych przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie”

Podsumowanie: ks. prof. Waldemar Cisło

Zakończenie Kongresu: ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, moderator Ruchu „Europa Christi”


 

Organizator Kongresu: Ruch „Europa Christi”

Współorganizatorzy:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Senat RP

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Tygodnik Katolicki „Niedziela”

 

Patroni medialni:

Tygodnik Katolicki  „Niedziela” i inne media katolickie

Katolicka Agencja Informacyjna

Tygodnik „Sieci Prawdy”

Portal wPolityce

Radio Wnet

Polskie Radio

TVP Polonia

 

Sponsorzy: 

Energa

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Elewarr

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

AGRO Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych

Krajowa Spółka Cukrowa „Polski Cukier”

Info za —> www.myslacojczyzna.pl/wydarzenia