Codzienna Aplikacja Miłosierdzia

Maryja – Matka Miłosierdzia

Chrześcijanie od początku byli świadomi, że dzięki wstawiennictwu Maryi mogą uzyskać Boże miłosierdzie. Zwracali się więc do Niej jako do Matki Miłosierdzia.

Zobacz też:

Litania do Matki Bożej Miłosierdzia

Matka Miłosierdzia – Papież Franciszek

Pielgrzymka papieża Franciszka na Litwę – Wizyta w w Sanktuarium MB Miłosierdzia w Ostrej Bramie – 22 września 2018

Na naszych ziemiach Maryja, jako Pani Miłosierdzia,  jest czczona od przeszło 300 lat w Ostrej Bramie. Kult jej stał się bardzo żywy szczególnie w czasie zaborów. (…)

Tak jak dawniej i dzisiaj wielu pielgrzymuje do Ostrej Bramy i do wizerunków Matki Miłosierdzia w licznych naszych świątyniach.

Go mamy robić my?

Odczuwamy często ciężar życia, dręczy nas niepokój, cierpienia są naszym udziałem, jesteśmy obciążeni grzechami, nieraz tracimy nadzieję. Szukamy ukojenia,, wsparcia, przebaczenia i pokoju. Ojciec Święty Paweł VI modlił się: “Królowo Miłosierdzia, Maryjo, usłysz jęk cierpiących, krzyk uciśnionych, błagania głodnych i łaknących sprawiedliwości i wyjednaj im złagodzenie cierpień, uznanie praw, osiągnięcie upragnionej prawdziwej wolności” /8 grudnia 1975 r./.

Wierząc, że Maryja jest Tą, która zawsze wysłuchuje, uciekajmy się do Niej w modlitwie za nas samych i za innych. Ona przybliży nam Jezusa i Jego miłosierdzie. Niech z prośbą do Niej łączy się też dziękczynienie za otrzymane dary.

Chcąc jeszcze bardziej uczcić Maryję i zadłużyć na Boże miłosierdzie, starajmy się naśladować Ją w Jej postawie służebnej, bo przecież “miłosierni, miłosierdzia dostąpią” /Mt 5,7/, a wiara bez uczynków jest martwa /Jk 2,26/. Na tamten świat pójdą za nami jedynie nasze dobre czyny /Ap 14,13/. One będą nas bronić, bo Jezus mówi: „wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili” /Mt 25,40/. Niech więc nasze serce, oczy i dłonie będą otwarte na potrzeby bliźnich, a wtedy Maryja osłoni nas płaszczem swojego miłosierdzia.

ks. Stanisław Hołodok

[w:] ks. Zdzisław Pałubicki, Misje miłości miłosiernej,
czyli Najmiłosierniejszego Serca Jezusowego, cz. IV, Warszawa 1990


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja