Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Litania do świętych Apostołów Piotra i Pawła

Litania do świętych Apostołów Piotra i Pawła

Święci Piotr i Paweł ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie w latach 64-67, podczas prześladowania chrześcijan za czasów Nerona. Piotr i Paweł, “obdarzeni różnymi darami, zbudowali jeden Kościół Chrystusa”. Zapraszamy do modlitwy Litanią do świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Wideo —> Bogdan Bednarz/YouTube: Litania do świętych Apostołów: Piotra i Pawła

Polecamy też —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja

Kościół powszechny obchodzi uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła w dniu 29 czerwca. Św. Piotr był uczniem wybranym przez Jezusa do pełnienia posługi prymatu w Kościele. Gorliwość misyjna św. Pawła sprawiła, że bardzo wielu miejscach głosił Ewangelię i zakładał Kościoły. Zyskał miano “Apostoła Narodów”.

Zobacz więcej —> 29 czerwca – Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

Zobacz też —> Nawrócenie św. Pawła


Litania do świętych Apostołów Piotra i Pawła

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święci Apostołowie, Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.
Święty Piotrze, któremu Pan nasz Jezus Chrystus dał klucze do nieba i ustanowił widzialną głową swego Kościoła, módl się za nami.
Święty Pawle, którego Pan nasz Jezus Chrystus wybrał do głoszenia Ewangelii poganom, módl się za nami.
Święty Piotrze, który gorzko opłakiwałeś swój upadek, módl się za nami.
Święty Pawle, który stałeś się z wielkiego prześladowcy światłem Kościoła, módl się za nami.
Święty Piotrze, którego Anioł uwolnił z więzienia, módl się za nami.
Święty Pawle, który wycierpiałeś największe prześladowania dla wiary, módl się za nami.
Święty Piotrze, który zostałeś ukrzyżowany głową do ziemi, módl się za nami.
Święty Pawle, który zostałeś ścięty za świętą wiarę, módl się za nami.

Którzy za przykładem Pana naszego Jezusa Chrystusa zupełnie się poświęciliście dla zbawienia dusz ludzkich, módlcie się za nami.
Którzy potwierdziliście własną krwią świętą wiarę, módlcie się za nami.
Przez trudy Waszej apostolskiej pracy, prosimy Was, módlcie się za nami.
Abyśmy kiedyś mogli się dostać do chwały niebieskiej, prosimy Was, módlcie się za nami.
Abyśmy niezachwianie zachowywali świętą wiarę Kościoła katolickiego, prosimy Was, módlcie się za nami.
Aby Bóg raczył wspierać swoją łaską wszystkich kapłanów i sposobiących się do służby Kościołowi świętemu, prosimy Was, módlcie się za nami.
Aby Bóg raczył utrzymywać małżeństwa w wierności, dzieci w synowskiej miłości, a rodziny we wzajemnej ku sobie przychylności, prosimy Was, módlcie się za nami.
Abyśmy byli zachowani od powietrza, wojny i głodu, prosimy Was, módlcie się za nami.
Abyśmy byli uwolnieni od wszelkiego niebezpieczeństwa duchowego w ostatniej godzinie życia, prosimy Was,módlcie się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, Ty przez świętych apostołów Piotra i Pawła dałeś swojemu Kościołowi podstawy chrześcijańskiej wiary, przez ich wstawiennictwo udziel nam pomocy i doprowadź nas do wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Tekst Litanii za —> Adonai.pl: Litania do św. Piotra i Pawła


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja