Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

List Benedykta XVI z okazji 100-lecia urodzin św. ...

List Benedykta XVI z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II – Prezentacja w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich – 15 maja 2020

Specjalny list Benedykta XVI z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II został zaprezentowany w piątek 15 maja 2020 r. o godz. 11.00 w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3. W prezentacji dokumentu wzięli udział metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, kard. Stanisław Dziwisz – wieloletni osobisty sekretarz św. Jana Pawła II oraz o. prof. Jarosław Kupczak OP – dyrektor Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

„W Janie Pawle II uwidoczniły się nam wszystkim moc i dobroć Boga. W czasie, kiedy Kościół na nowo cierpi z powodu naporu zła, jest on dla nas oznaką nadziei i otuchy” – napisał papież Benedykt XVI w specjalnym liście z okazji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, która przypada 18 maja 2020 r.

Przeczytaj list —> Benedykt XVI na stulecie urodzin Świętego Papieża Jana Pawła II 18 maja 2020 r.

Na początku konferencji głos zabrał abp Marek Jędraszewski. Przytoczył dwa istotne fragmenty książki pod red. Władysława Bartoszewskiego „Te chwile tworzą historię. Spotkania z Janem Pawłem II”, w której kard. Joseph Ratzinger tłumaczył w jaki sposób zrodziła się jego znajomość z Janem Pawłem II. Papież emeryt opisał swoje pierwsze zetknięcie z kazaniami rekolekcyjnymi i pierwszą encykliką św. Jana Pawła II. Te dwa teksty dają żywy obraz człowieka, który je napisał. Kard. Ratzinger pisał, że Jan Paweł II bardzo wiele czasu spędzał na modlitwie i dzięki zażyłości z Chrystusem z jego ust padały nowe wskazówki i idee. – Jan Paweł II jest wybitnym człowiekiem. Wystarczająco wielkim, ponieważ nie szuka siebie lecz całkowicie jest do dyspozycji tych, którzy wyznają wiarę w Słowo Boże, które stało się ciałem – pisał kard. Joseph Ratzinger.

Kard. Stanisław Dziwisz opowiedział w jaki sposób wyglądała współpraca św. Jana Pawła II z kard. Josephem Ratzingerem. – Jesteśmy wdzięczny Ojcu Świętemu Benedyktowi, że właśnie teraz, na otwarcie świętowania stulecia urodzin św. Jana Pawła II przyszedł taki tekst. On może wiele wyjaśnić ludziom, którzy mają trudności w przyjęciu doktryny Jana Pawła II, a tym, którzy inspirują się nauczaniem Jana Pawła II pomoże, aby w sposób odpowiedzialny i dzielny szli drogą, którą wytoczył – powiedział kard. Stanisław Dziwisz. – List i przesłanie kard. Ratzingera pokazuje, że papież Jan Paweł II inspirował, kierował i nadal kieruje Kościołem, jemu papież Benedykt XVI zawierza przyszłość Kościoła – zakończył.

O. prof. Jarosław Kupczak OP wprowadził w treść listu Benedykta XVI. Podkreślił, że w tym tekście nie chodzi o żaden interes, tylko o wypowiedzenie prawdy dla dobra wszystkich, którzy będą go czytać. W tym co Benedykt XVI pisze, widać jego podziw dla świętości Jana Pawła II. Papież emeryt zwraca uwagę, że Jan Paweł II stał się wyzwalającym odnowicielem Kościoła, a także że papież Polak wniósł w nauczanie Kościoła teologię miłosierdzia Bożego.

List papieża Benedykta XVI w formie publikacji przygotowało archidiecezjalne Wydawnictwo św. Stanisława BM.


Kard. Joseph Ratzinger, jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, był jednym z najbliższych współpracowników papieża Jana Pawła II, a po jego śmierci został wybrany jego bezpośrednim następcą na Stolicy Piotrowej. Benedykt XVI historyczny list przygotował na prośbę kard. Stanisława Dziwisza, wieloletniego osobistego sekretarza Jana Pawła II, świadka życia, świętości i wielkości papieża Polaka.

Wydarzenie było transmitowane na kanale YouTube Archidiecezji Krakowskiej.

Na podstawie / fotorelacja / wideo —> Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej: Benedykt XVI: w Janie Pawle II uwidoczniły się nam wszystkim moc i dobroć Boga