Codzienna Aplikacja Miłosierdzia

Kiedy zaczyna się Adwent?

Adwent to czas w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie 34. tygodnia Okresu Zwykłego (w tym roku ta sobota to 2 grudnia 2023), a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Pierwsza niedziela Adwentu roku 2023 przypada 3 grudnia 2023.

Adwent trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym!

Cztery niedziele Adwentu w roku 2022 to:

• I Niedziela Adwentu – 3 grudnia 2023

• II Niedziela Adwentu – 10 grudnia 2023

• III Niedziela Adwentu – 17 grudnia 2023

• IV Niedziela Adwentu – 24 grudnia 2023

Boże Narodzenie w roku 2023 przypada w poniedziałek 25 grudnia .


Adwent (z łac. adventus – przyjście, przybycie) składa się z dwóch odrębnych okresów:

1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);

2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.

Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej obydwu części jest czytanie księgi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje tęsknotę za wyczekiwanym Mesjaszem.

Czytaj całość —> brewiarz.pl: Adwent

Zobacz też —> Kiedy kończy się Adwent a rozpoczyna wigilia Bożego Narodzenia?