Codzienna Aplikacja Miłosierdzia

Kiedy zaczyna się Adwent?

Adwent to czas w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie 34. tygodnia Okresu Zwykłego (w tym roku ta sobota to 28 listopada 2020), a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Pierwsza niedziela Adwentu roku 2020 przypada 29 listopada 2020.

Adwent trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym!

Kolejne niedziele Adwentu w roku 2020 to 6, 13 i 20 grudnia 2020.


Zobacz też —> Kiedy kończy się Adwent a rozpoczyna wigilia Bożego Narodzenia?


Adwent (z łac. adventus – przyjście, przybycie) składa się z dwóch odrębnych okresów:

1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);

2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.

Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej obydwu części jest czytanie księgi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje tęsknotę za wyczekiwanym Mesjaszem.

Czytaj całość —> brewiarz.pl: Adwent


Dołącz do Get Mercy – publikuj swoje uczynki miłosierdzia, inspiruj innych!