Codzienna Aplikacja Miłosierdzia

Kiedy zaczyna się Adwent?

Adwent to czas w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie 34. tygodnia Okresu Zwykłego (w tym roku ta sobota to 27 listopada 2021), a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Pierwsza niedziela Adwentu roku 2021 przypada 28 listopada 2021.

Adwent trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym!

Kolejne niedziele Adwentu w roku 2021 to 5, 12 i 19 grudnia 2021.


Potrzebujesz modlitwy? Dodaj osobistą > intencję lub wspieraj innych modlitwą i postem!

Wiara mnoży się przez dzielenie! Podziel się > swoim świadectwem – pomóż innym zbliżyć się do Boga!


Adwent (z łac. adventus – przyjście, przybycie) składa się z dwóch odrębnych okresów:

1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);

2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.

Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej obydwu części jest czytanie księgi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje tęsknotę za wyczekiwanym Mesjaszem.

Czytaj całość —> brewiarz.pl: Adwent

Zobacz też —> Kiedy kończy się Adwent a rozpoczyna wigilia Bożego Narodzenia?


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja