Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

“Doświadczyć miłosierdzia” – IX ...

“Doświadczyć miłosierdzia” – IX stacja przygotowania do 20-lecia zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu – Łagiewniki, 17 kwietnia 2022

“Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia” – to kolejne słowa Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, jakie rozważali Czciciele Bożego Miłosierdzia w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, 17 kwietnia 2022 r., w czasie IX stacji przygotowań do 20. rocznicy zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu “Miłosierdzie nadzieją dla świata”.

Wideo —> Sanktuarium Bożego Miłosierdzia: Ks. Zbigniew Bielas, homilia, Msza św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, 17.04.2022 r.

Zobacz też —> Święto Miłosierdzia 2022 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

Potrzebujesz modlitwy? Dodaj osobistą > intencję lub wspieraj innych modlitwą i postem!

Wiara mnoży się przez dzielenie! Podziel się > swoim świadectwem – pomóż innym zbliżyć się do Boga!


W homilii ks. Zbigniew Bielas, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach mówił, że rozważając tajemnicę Bożego miłosierdzia możemy stwierdzić, że ono jest mocą Bożą i mądrością Bożą, które są największymi i najwspanialszymi owocami Paschy Chrystusa. – To przez Boże miłosierdzie Chrystus okazuje w nas swoją moc, dzięki której stajemy się ciągle na nowo dziećmi Ojca niebieskiego. To wiernie świadcząc o Bożym miłosierdziu, chrześcijanie mają wszelkie podstawy ku temu, by z całą pokorą, a jednocześnie z ogromną radością powiedzieć o sobie, że trwają w wierze i że sam Chrystus jest w nich – powiedział i dodał, że tak też było w przypadku św. Faustyny, którą sam Pan Jezus nazwał sekretarką swego miłosierdzia i szafarką swego miłosierdzia.

To właśnie jako sekretarka Bożego miłosierdzia tuż po zakończeniu rekolekcji i po odnowieniu ślubów zakonnych w listopadzie 1932 roku najpierw ujrzała Pana Jezusa, a następnie przekazała skierowane przez Niego przesłanie do kapłanów: „Po odnowieniu ślubów i Komunii św. nagle ujrzałam Pana Jezusa, który rzekł mi łaskawie: «Córko moja, patrz w miłosierne Serce moje». Kiedy się wpatrzyłam w to Serce Najświętsze, wyszły te same promienie, jakie są w tym obrazie – jako Krew i Woda, i zrozumiałam, jak wielkie jest miłosierdzie Pańskie. I znów rzekł Jezus łaskawie: «Córko moja, mów kapłanom o tym niepojętym miłosierdziu moim. Palą mnie płomienie miłosierdzia, chcę je wylewać na dusze, [ale] nie chcą dusze wierzyć w moją dobroć». Nagle Jezus znikł. Jednak dzień cały duch mój był zanurzony w odczuwalnej obecności Bożej, pomimo gwaru i rozmowy, jak zwykle bywa po rekolekcjach. Nic mi to nie przeszkadzało. Duch mój był w Bogu, pomimo że na zewnątrz brałam udział w rozmowach, a nawet byłam zwiedzić Derdy” – przypomniał.

Ks. Bielas odnosił się do rozważań, jakie przygotował Abp Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski naucza nas w nich, że Boże miłosierdzie ma wymiar powszechny, ponieważ odnosi się do wszystkich ludzi. Pierwszym z nich jest sam początek modlitwy, której nauczył On swoich uczniów, zaczynającej się wezwaniem „Ojcze nasz”. Drugim słowem Jezusa jest Jego wezwanie: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. Dlatego też umierający na krzyżu Jezus powiedział niezwykle brzemienne w swoich skutkach trzecie słowo: „Pragnę”… – Jednakże wpisując się w tę wielką tradycję modlitw, podkreślających w swej treści powszechność Bożego miłosierdzia, Jan Paweł II prosił Pana Boga jeszcze o coś więcej: nie tylko o miłosierdzie dla wszystkich ludzi, ale również o to, aby wszyscy mieszkańcy ziemi mogli wprost doświadczyć tego miłosierdzia – mówił ks. Bielas.

Jak mówił Rektor łagiewnickiego Sanktuarium, Pan Bóg według swej świętej woli może najpierw obdarzać pewnych ludzi łaską swego miłosierdzia w sposób nadzwyczajny. Może też Bóg okazywać swoje miłosierdzie w sposób zwyczajny, czyli pośredni, we wspólnocie Kościoła.

Kaznodzieja wspomniał, że nazajutrz po dokonaniu Aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu, w niedzielę 18 sierpnia 2002 roku, Papież celebrował na krakowskich Błoniach Mszę Świętą, podczas której wyniósł do grona błogosławionych cztery osoby szczególnie zasłużone w dziedzinie miłosierdzia: arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, ojca Jana Beyzyma – jezuitę, ks. Jana Balickiego oraz siostrę Sancję Janinę Szymkowiak – serafitkę.

Kończąc homilię ks. Bielas zauważył, że rozważając życie tych błogosławionych, a jednocześnie wracając do wołania św. Jana Pawła Wielkiego zanoszonego do Boga w Akcie zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu, aby pozwolił „wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Jego miłosierdzia”, dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, że Papież modlił się wtedy również za nas wszystkich. – Prosił najlepszego Ojca, abyśmy, doświadczywszy najpierw sami łaski Jego miłosierdzia, stali się następnie dla innych tym, przez kogo oni będą mogli doświadczyć – świadomie lub nieświadomie – jak wielki jest Bóg w swoim miłosierdziu. Aby mogli Go w całym swoim dalszym życiu wielbić i Mu błogosławić. Aby mogli wierzyć, że jako Jego dzieci wszyscyśmy w Jego Synu zmartwychwstałym, Jezusie Chrystusie, zostali zrodzeni „do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla nas w niebie”. Aby mogli się radować – powiedział.

Kończąc swoje słowo Rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia apelował: – Umocnijmy dziś naszą wiarę w prawdę o Chrystusowym i naszym zmartwychwstaniu. Rozpalmy naszą miłość do Eucharystii. Nabierzmy gorliwości i apostolskiego zapału do głoszenia Chrystusa zmartwychwstałego. Umocnijmy nasze postanowienia płynące z wielkanocnej spowiedzi.

I zacytował słowa papieża Franciszka:

„Chrystus żyje. On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem. On żyje i chce, abyś żył! On jest w tobie, jest z tobą i nigdy cię nie opuszcza. Niezależnie od tego, jak bardzo byś się oddalił, Zmartwychwstały jest obok ciebie, wzywa cię i czeka na ciebie, abyś zaczął od nowa. Kiedy czujesz się stary z powodu smutku, urazów, lęków, wątpliwości lub porażek, On będzie przy tobie, aby na nowo dać ci siłę i nadzieję”.

Pełna transmisja Godziny Miłosierdzia i Mszy św. w łagiewnickiej Bazylice —> na Facebooku

Info i foto / tekst rozważania abpa Marka Jędraszewskiego —> Małgorzata Pabis/Sanktuarium Bożego Miłosierdzia: „Doświadczyć miłosierdzia”, stacja IX przygotowań do 20. rocznicy zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu

Przygotowanie do 20-lecia zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu zostało zainaugurowane podczas VIII Pielgrzymki Czcicieli Bożego Miłosierdzia, 22 sierpnia 2021 roku. Od tego czasu, w każdą niedzielę po 17. dniu miesiąca w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach trwa modlitwa z rozważaniem poszczególnych słów papieskiego Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Do tej pory do przygotowań dołączyło już ponad sto miejsc kultu Bożego Miłosierdzia ze wszystkich kontynentów i wciąż dołączają nowe. Główne obchody rocznicowe zaplanowano w dniach od 13 do 17 sierpnia br. Główna Msza święta będzie w Bazylice Bożego Miłosierdzia w niedzielę, 14 sierpnia 2022 o godz. 10.00.

Zobacz też:

Widzimy się w Łagiewnikach – rozmowa bp. Robertem Chrząszczem

Miłosierdzie nadzieją dla świata – Rozmowa z ks. Zbigniewem Bielasem, rektorem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach


Inaugurując tę niezwykłą modlitwę w dniu 22 sierpnia 2021, abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski wyraził życzenie, aby „iskra, która stąd – zgodnie z wolą Pana Jezusa – ma iść na cały świat, sprawiała, że coraz to nowi ludzie, w nowych zakątkach naszego globu będą mogli z coraz większym zaufaniem i z coraz bardziej głęboką wiarą powtarzać „Jezu, ufam Tobie!”.

Zobacz więcej —> Abp Marek Jędraszewski zainaugurował w Łagiewnikach nowennę przygotowującą do 20. rocznicy Aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu


Posłuchaj Kustosza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach (czerwiec 2021):

Zobacz też —> Rozpoczęcie przygotowań do 20. rocznicy zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez św. Jana Pawła II

Wszystkich, którzy jeszcze pragną włączyć się w to modlitewne przygotowanie i otrzymywać materiały na kolejne miesiące prosimy o przesłanie wiadomości na adres mailowy: info@milosierdzie.pl


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja