Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Czy w Wielki Czwartek uczestnictwo we Mszy św. jes...

Czy w Wielki Czwartek uczestnictwo we Mszy św. jest obowiązkowe?

Wielki Czwartek, obchodzony w tym roku 28 marca 2024, to pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia dwóch nierozdzielnych sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii. W Wielki Czwartek wraz z liturgiczną Modlitwą popołudniową kończy się okres Wielkiego Postu. Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna obchody Świętego Triduum Męki i Zmartwychwstania Chrystusa – Triduum Paschalnego.

Zobacz też —> Czy w Poniedziałek Wielkanocny uczestnictwo we Mszy św. jest obowiązkowe?

W Wielki Czwartek Kościół sprawuje tylko jedną Eucharystię – wieczorem, tzw. Mszę Wieczerzy Pańskiej. Jedynie w kościołach katedralnych przez południem odprawiana jest Msza Krzyżma świętego, na której gromadzą się kapłani danej diecezji, by pod przewodnictwem biskupa odnowić przyrzeczenia kapłańskie i poświęcić święte oleje, używane podczas sakramentów w ciągu całego roku.

Zobacz też :

Biskupi do kapłanów na Wielki Czwartek: Prosimy, abyście mądrze i roztropnie realizowali wraz z wiernymi świeckimi ducha synodalnego

W Wielkim Tygodniu rusza po raz 14. akcja „Noc konfesjonałów”

W Wielki Czwartek wraz z liturgiczną Modlitwą popołudniową kończy się okres Wielkiego Postu. Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna obchody Świętego Triduum Męki i Zmartwychwstania Chrystusa – Triduum Paschalnego. To dla chrześcijan najważniejszy czas roku Jest to jeden wspólny obchód, mimo że czasowo rozciągnięty na trzy dni.

Msza Wieczerzy Pańskiej ma charakter bardzo uroczysty. Jest dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa służebnego. W liturgii podczas śpiewu hymnu “Chwała na wysokości Bogu”, którego nie było przez cały Wielki Post, biją dzwony. Po homilii ma miejsce obrzęd umywania nóg. Po Mszy św. rusza procesja do tzw. ciemnicy. Tam rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu.

Zobacz więcej o Wielkim Czwartku —> na brewiarz.pl

Zobacz też —> Istota i celebracje Triduum Paschalnego


Czy w Wielki Czwartek uczestnictwo we Mszy św. jest obowiązkowe?

Zgodnie z kanonami 1247 i 1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w święta nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego.

Mimo wyjątkowego znaczenia i charakteru Wielkiego Czwartku, wierni w Polsce nie są zobowiązani w tym dniu do udziału we Mszy świętej i do powstrzymywania się od prac niekoniecznych. Świętami nakazanymi w Kościele w Polsce są bowiem:

• uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia)

• uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia)

• uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli (6 stycznia)

• uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – Wielkanoc (niedziela, 31 marca 2024)

• Wniebowstąpienie Pańskie (niedziela, 12 maja 2024)

• uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Zielone Świątki (niedziela, 19 maja 2024)

• uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało (30 maja 2024)

• uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia)

• uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada).

oraz wszystkie niedziele w ciągu roku (w całym Kościele powszechnym).

Polscy biskupi zachęcają jednak w liście pasterskim nt. przykazań kościelnych z 2003 roku:

Chociaż takie uroczystości i święta, jak: Niepokalane Poczęcie, świętego Józefa, świętych Apostołów Piotra i Pawła, Matki Bożej Gromnicznej, Poniedziałek Wielkanocny, święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła (poniedziałek do Zesłaniu Ducha Świętego), świętego Szczepana, nie są świętami nakazanymi, to jednak zachęcamy wiernych, by zgodnie z wieloletnią tradycją brali wtedy udział w liturgii (…) Zachęcamy także wiernych do pełnego udziału w Eucharystii przez przyjęcie Komunii świętej.

Za—> List Episkopatu Polski na temat przykazań kościelnych

Zobacz też —> Święta nakazane w Polsce – Kiedy uczestnictwo we Mszy św. jest obowiązkowe? Rok 2024


Misericors znaczy miłosierny! Dołącz ⇒ do akcji Razem możemy więcej!