Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Czy w Wielki Czwartek uczestnictwo we Mszy św. jes...

Czy w Wielki Czwartek uczestnictwo we Mszy św. jest obowiązkowe?

Wielki Czwartek, obchodzony w tym roku 9 kwietnia, to pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia dwóch nierozdzielnych sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii.


Uwaga – w roku 2020 ze względu na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 zgodnie z “Dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z wytycznymi odnośnie sprawowania Triduum Paschalnego w miejscach dotkniętych epidemią” oraz decyzjami ordynariuszy diecezji, celebracje Triduum Paschalnego będą miały w Polsce ograniczony charakter.

Więcej informacji ogólnych można znaleźć w serwisie episkopat.pl: Dokumenty na czas epidemii koronawirusa oraz szczegółowo na stronach internetowych diecezji i poszczególnych parafii.


Tradycyjnie, w Wielki Czwartek Kościół sprawuje tylko jedną Eucharystię – wieczorem, tzw. Mszę Wieczerzy Pańskiej. Jedynie w kościołach katedralnych przez południem odprawiana jest Msza Krzyżma świętego, na której gromadzą się kapłani danej diecezji, by pod przewodnictwem biskupa odnowić przyrzeczenia kapłańskie i poświęcić święte oleje, używane podczas sakramentów w ciągu całego roku.

W Wielki czwartek wraz z liturgiczną Modlitwą popołudniową kończy się okres Wielkiego Postu. Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna obchody Świętego Triduum Męki i Zmartwychwstania Chrystusa – Triduum Paschalnego. To dla chrześcijan najważniejszy czas roku Jest to jeden wspólny obchód, mimo że czasowo rozciągnięty na trzy dni.

Msza Wieczerzy Pańskiej ma charakter bardzo uroczysty. Jest dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa służebnego. W liturgii podczas śpiewu hymnu “Chwała na wysokości Bogu”, którego nie było przez cały Wielki Post, biją dzwony. Po homilii ma miejsce obrzęd umywania nóg. Po Mszy św. rusza procesja do tzw. ciemnicy. Tam rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu.

Zobacz więcej o Wielkim Czwartku —> na Brewiarz.pl

Zobacz też —> Istota i celebracje Triduum Paschalnego


Kodeks Prawa Kanonicznego mówi, iż w niedziele oraz inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej.

Mimo wyjątkowego znaczenia i charakteru Wielkiego Czwartku, wierni w Polsce nie są zobowiązani w tym dniu do udziału we Mszy św. i do powstrzymywania się od prac niekoniecznych.

Świętami nakazanymi w Polsce, poza niedzielami, są bowiem:

uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia)

uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia)

uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia)

uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)

uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia)

uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada).

Na powyższej liście nie uwzględniono uroczystości przypadających w niedziele (np. Wielkanoc czy Wniebowstąpienie Pańskie, przeniesione na na 7. niedzielę wielkanocną od 2003 r.), ponieważ niedziela zawsze jest “świętem nakazanym”.

Polscy biskupi zachęcają jednak:

Chociaż takie uroczystości i święta, jak: Niepokalane Poczęcie, świętego Józefa, świętych Apostołów Piotra i Pawła, Matki Bożej Gromnicznej, Poniedziałek Wielkanocny, święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła (poniedziałek do Zesłaniu Ducha Świętego), świętego Szczepana, nie są świętami nakazanymi, to jednak zachęcamy wiernych, by zgodnie z wieloletnią tradycją brali wtedy udział w liturgii (…) Zachęcamy także wiernych do pełnego udziału w Eucharystii przez przyjęcie Komunii świętej.

Za—> List Episkopatu Polski na temat przykazań kościelnych