Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Czy w Wielki Czwartek uczestnictwo we Mszy św. jes...

Czy w Wielki Czwartek uczestnictwo we Mszy św. jest obowiązkowe?

Wielki Czwartek, obchodzony w tym roku 1 kwietnia 2021, to pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia dwóch nierozdzielnych sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii. W Wielki Czwartek wraz z liturgiczną Modlitwą popołudniową kończy się okres Wielkiego Postu. Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna obchody Świętego Triduum Męki i Zmartwychwstania Chrystusa – Triduum Paschalnego.

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja

Zobacz też —> Czy w Poniedziałek Wielkanocny uczestnictwo we Mszy św. jest obowiązkowe?


Uwaga – w roku 2021, ze względu na pandemię koronawirusa, zgodnie ze wskazaniami Stolicy Apostolskiej, Konferencji Episkopatu Polski oraz decyzjami biskupów diecezjalnych, celebracje liturgiczne Triduum Paschalnego będą miały w Polsce charakter dostosowany do aktualnych wymogów bezpieczeństwa sanitarnego.*

W roku 2020 i 2021, w związku z pandemią, polscy biskupi ogłosili na terenie swoich diecezji decyzje o dyspensie od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św., w ściśle określonym czasie i na konkretnych warunkach (np. dla konkretnych grup osób). Warto sprawdzić szczegóły na stronach internetowych diecezji.

Zobacz też —> Apel Przewodniczącego Episkopatu Polski o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas uroczystości religijnych – 26 marca 2021

Tradycyjnie, w Wielki Czwartek Kościół sprawuje tylko jedną Eucharystię – wieczorem, tzw. Mszę Wieczerzy Pańskiej. Jedynie w kościołach katedralnych przez południem odprawiana jest Msza Krzyżma świętego, na której gromadzą się kapłani danej diecezji, by pod przewodnictwem biskupa odnowić przyrzeczenia kapłańskie i poświęcić święte oleje, używane podczas sakramentów w ciągu całego roku.

W Wielki Czwartek wraz z liturgiczną Modlitwą popołudniową kończy się okres Wielkiego Postu. Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna obchody Świętego Triduum Męki i Zmartwychwstania Chrystusa – Triduum Paschalnego. To dla chrześcijan najważniejszy czas roku Jest to jeden wspólny obchód, mimo że czasowo rozciągnięty na trzy dni.

Msza Wieczerzy Pańskiej ma charakter bardzo uroczysty. Jest dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa służebnego. W liturgii podczas śpiewu hymnu “Chwała na wysokości Bogu”, którego nie było przez cały Wielki Post, biją dzwony. Po homilii ma miejsce obrzęd umywania nóg. Po Mszy św. rusza procesja do tzw. ciemnicy. Tam rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu.

Zobacz więcej o Wielkim Czwartku —> na brewiarz.pl

Zobacz też —> Istota i celebracje Triduum Paschalnego


Zgodnie z kanonami 1247 i 1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w święta nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego.

Mimo wyjątkowego znaczenia i charakteru Wielkiego Czwartku, wierni w Polsce nie są zobowiązani w tym dniu do udziału we Mszy świętej i do powstrzymywania się od prac niekoniecznych. Świętami nakazanymi w Polsce, poza wszystkimi niedzielami, są bowiem:

uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia)

uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia)

uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia)

uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)

uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia)

uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada).

Na powyższej liście nie uwzględniono uroczystości przypadających w niedziele (np. Wielkanoc czy Wniebowstąpienie Pańskie, przeniesione na na 7. niedzielę wielkanocną od 2003 r.), ponieważ niedziela zawsze jest “świętem nakazanym”.

Polscy biskupi zachęcają jednak w liście pasterskim nt. przykazań kościelnych z 2003 roku:

Chociaż takie uroczystości i święta, jak: Niepokalane Poczęcie, świętego Józefa, świętych Apostołów Piotra i Pawła, Matki Bożej Gromnicznej, Poniedziałek Wielkanocny, święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła (poniedziałek do Zesłaniu Ducha Świętego), świętego Szczepana, nie są świętami nakazanymi, to jednak zachęcamy wiernych, by zgodnie z wieloletnią tradycją brali wtedy udział w liturgii (…) Zachęcamy także wiernych do pełnego udziału w Eucharystii przez przyjęcie Komunii świętej.

Za—> List Episkopatu Polski na temat przykazań kościelnych


* Więcej informacji ogólnych można znaleźć w serwisie episkopat.pl: Dokumenty na czas epidemii koronawirusa oraz szczegółowo na stronach internetowych diecezji i poszczególnych parafii.

Wskazanie KEP: “Przy zachowaniu przepisów sanitarnych można zachować większość zwyczajnych obrzędów liturgicznych Wielkiego Tygodnia, stosując odpowiednie ograniczenia (jak np. uproszczona procesja z palmami, przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji i wystawienie w Grobie Pańskim, błogosławieństwo paschału, błogosławieństwo wody chrzcielnej, pokropienia itp.). Decyzja o pominięciu poszczególnych obrzędów lub ich uproszczeniu należy do biskupa diecezjalnego.”

Zobacz więcej —> episkopat.pl: Propozycja ujednoliconych wskazań liturgicznych na Wielki Tydzień 2021


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem: