Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Czy w piątek 17 czerwca 2022 obowiązuje post?

Czy w piątek 17 czerwca 2022 obowiązuje post?

Piątek 17 czerwca 2022 r., przeżywany w tym roku dzień po uroczystości Bożego Ciała, to w Kościele powszechnym piątek XI tygodnia Okresu Zwykłego a w Polsce liturgiczne wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika.

Zobacz też —> Czy w piątek 24 czerwca 2022 obowiązuje post?

W Kościele w Polsce istnieje nadal tradycja “oktawy Bożego Ciała”, która w liturgii rzymskiej istniała do 1955 r.

Oktawa Bożego Ciała została zniesiona przez Piusa XII, jednak na prośbę Episkopatu Polski został zachowany zwyczaj obchodzenia oktawy. Sprawę tę reguluje instrukcja KEP z 1987 r. “O kulcie tajemnicy eucharystycznej poza Mszą świętą”, która zaleca m.in. zachowanie po uroczystości Bożego Ciała procesji eucharystycznych przez osiem dni, aż do uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, “tam gdzie jest taki zwyczaj”, a “dzieci, które w danym roku przystąpiły do pierwszej Komunii świętej, powinny w tych procesjach uczestniczyć w zorganizowanej grupie”…

Czytaj szczegółowe informacje —> misyjne.pl: Oktawa Bożego Ciała. Jest czy jej nie ma?


Adam Chmielowski (Św. brat Albert Chmielowski) urodził się w Igołomi pod Krakowem w roku 1845. Wziął udział w Powstaniu Styczniowym, w którym stracił nogę. Po ukończeniu studiów malarskich rozpoczął pracę artystyczną. W pełni sił twórczych porzucił malarstwo i oddał się służbie ubogim, a następnie założył Zgromadzenia Braci i Sióstr Posługujących Ubogim. Zmarł w Krakowie w roku 1916. Dnia 22 czerwca 1983 w Krakowie papież Jan Paweł II zaliczył go w poczet błogosławionych, a w roku 1989 w poczet świętych. Jest głównym patronem diecezji sosnowieckiej w której 17 czerwca przypada uroczystość głównego patrona diecezji.

Zobacz więcej —> 17 czerwca – Wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego – Brata Alberta


Czy w piątek 17 czerwca 2022 obowiązuje post?

Wierni w Polsce, którzy ukończyli 14 rok życia, są w piątki zobowiązani do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (postu jakościowego) ze względu na pokutny charakter tego dnia – nie obowiązuje ona jedynie w piątki, w które wypada uroczystość (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1251) lub dni w randze uroczystości albo gdy zostanie udzielona zgodnie z prawem kanonicznym dyspensa (kanon 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

W kalendarzu liturgicznym piątek 17 czerwca 2022 r. to dzień zwykły, piątek XI tygodnia Okresu Zwykłego (a w Kościele w Polsce wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika) – dlatego w Polsce, co do zasady, w piątek 17 czerwca 2022 r. OBOWIĄZUJE wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (post jakościowy).

WYJĄTKIEM są te parafie, w których tego dnia obchodzona jest uroczystość odpustowa (tzn. nie jest przeniesiona na najbliższą niedzielę) związana z patronami parafii – warto sprawdzić na stronie internetowej danej parafii oraz diecezja sosnowiecka – obchodząca tego dnia uroczystość św. Alberta Chmielowskiego, głównego patrona diecezji

DECYZJA O UDZIELENIU DYSPENSY od piątkowego postu 17 czerwca 2022 r. (wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych) w poszczególnych diecezjach, leży w gestii biskupów diecezjalnych (mogą to również czynić proboszczowie dla poszczególnych parafii).

Warto sprawdzić na stronie internetowej własnej diecezji lub parafii, czy dyspensa taka i na jakich warunkach została udzielona.

Uczynili tak pasterze np. (sprawdź klikając w link) > Archidiecezji Białostockiej | Archidiecezji Katowickiej | Archidiecezji Lubelskiej | Archidiecezji Przemyskiej | Archidiecezji Warmińskiej | Archidiecezji Warszawskiej | Diecezji Bielsko-Żywieckiej | Diecezji Elbląskiej | Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej | Diecezji Łomżyńskiej | Diecezji Opolskiej | Diecezji Pelplińskiej | Diecezji Warszawsko-Praskiej


DEFINICJA POSTU

Dyscyplinę dotyczącą postów reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 1249-1253. Rozróżnia się post ilościowy i jakościowy.

Post jakościowy polega na powstrzymaniu się od spożywania pokarmów mięsnych. W każdy piątek roku, jeżeli nie przypada w tym dniu uroczystość, należy zachować post jakościowy, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Do zachowania wstrzemięźliwości zobowiązani są wierni, którzy ukończyli 14 rok życia (kan. 97; kan. 1252).

Post ilościowy polega na spożyciu w ciągu dnia tylko jednego posiłku do syta oraz lekkiego posiłku rano i wieczorem. Post ilościowy i jakościowy obowiązuje tylko dwa dni w ciągu roku, to jest w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Obowiązuje on wiernych od ukończenia 18 roku życia do rozpoczęcia 60 roku życia.

Info za —> Mateusz.pl (2003): Wyjaśnienie w sprawie IV przykazania odnoszące się do zachowania wstrzemięźliwości w Wigilię Bożego Narodzenia w Polsce


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem:

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja