PODZIEL SIĘ

27 sierpnia 2019 – 114. rocznica chrztu Hele...

27 sierpnia 2019 – 114. rocznica chrztu Heleny Kowalskiej – św. Siostry Faustyny

We wtorek 27 sierpnia 2019 r. przypada 114. rocznica chrztu świętego Heleny Kowalskiej – św. Siostry Faustyny, który miał miejsce dwa dni po jej narodzinach w kościele w Świnicach Warckich, 27 sierpnia 1905 r.

Wideo —> Maskacjusz TV – 1 maja 2015: Sanktuarium urodzin i chrztu św. Faustyny – oprowadza ks. Janusz Kowalski

“Działo się to w Świnicach, 27 sierpnia 1905 roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się Stanisław Kowalski, rolnik lat 40 z Głogowca, w obecności Franciszka Bednarka lat 35 i Józefa Stasiaka lat 40, obydwaj rolnicy z Głogowca, i okazali nam dziecię płci żeńskiej urodzone we wsi Głogowiec 25 sierpnia bieżącego roku o godzinie ósmej rano od jego ślubnej małżonki Marianny z Babelów, lat 30. Dziecięciu temu na chrzcie św. odbytym w dniu dzisiejszym zostało nadane imię Helena, a rodzicami jego chrzestnymi byli Konstanty Bednarek i Marianna Szewczyk” – Taki zapis obrzędu chrztu świętego w Księdze parafialnej pozostawił proboszcz ks. Józef Chodyński, który chrzcił Helenkę Kowalską.

Akt sporządzono w języku rosyjskim, bo były to czasy zaborów i Polski nie było na mapie Europy. Ojciec Helenki – Stanisław Kowalski jako jedyny podpisał się pod tym zapisem po polsku, chrzestni jako niepiśmienni w oznaczonym miejscu potwierdzili fakt „krzyżykiem”.

114 rocznica chrztu św. Siostry Faustyny*Działo się to w Świnicach, 27 sierpnia 1905 roku o godzinie pierwszej po…

Opublikowany przez Siostra Maria Helena Kowalska Poniedziałek, 26 sierpnia 2019

 

W dawnym kościele parafialnym, dziś Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny, jest ta sama chrzcielnica, przy której dzieckiem Bożym i członkiem Mistycznego Ciała Chrystusa stała się Helenka Kowalska, ochrzczona dwa dni po narodzinach, w wigilię uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. Łaska chrztu św. rozwinęła się w jej życiu i osiągnęła pełnię zjednoczenia mistycznego z Bogiem już na ziemi. Dziś czczona jest jako apostołka Bożego Miłosierdzia, bo Jezus wybrał ją na proroka naszych czasów i posłał do świata z orędziem Miłosierdzia.

Info za —> Faustyna.pl: 114 rocznica chrztu św. Siostry Faustyny

© Copyright by Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia