Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

17 września – Msza św. w Muzeum Katyńskim w ...

17 września – Msza św. w Muzeum Katyńskim w 78. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę

Mszą św. polową w Muzeum Katyńskim uczczono pamięć o ofiarach dokonanej przed 78 lat agresji sowieckiej na Polskę. Modlitwie przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek. W homilii ordynariusz wojskowy podkreślił, że drogą do przerwania spirali nienawiści, której efektem była agresja sowiecka, są prawda i przebaczenie. Podczas uroczystości bp Guzdek został uhonorowany Krzyżem Miednoje 1940 przez Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939.

Eucharystia rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Wojska Polskiego oraz odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego.

W homilii bp Guzdek przypomniał, że decyzja o agresji sowieckiej zapadła dużo wcześniej niż we wrześniu 1939 r. – Stalin dotknięty klęską z roku 1920 postanowił wykonać wyrok na Polsce. Wspomnę, że w tym roku przypada 80. rocznica tzw. „operacji polskiej”, przeprowadzonej przez NKWD w latach 1937 –1938. W tamtym czasie brutalnym represjom zostały poddane dziesiątki tysięcy polskich rodzin zamieszkałych za wschodnią granicą Rzeczpospolitej – powiedział.  Bp Guzdek przytoczył statystki operacji, podkreślił, że podczas jej trwania zamordowano 111 tys. obywateli polskich. – To szokujące liczby: zginęło wtedy pięć razy więcej Polaków niż podczas zbrodni katyńskiej – powiedział.

Przeczytaj —> Homilię bpa Józefa Guzdka

(…) We Mszy św. uczestniczyli m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, generałowie WP i poczty sztandarowe. Obecni byli przedstawiciele środowisk sybirackich i katyńskich, kombatanci, żołnierze, harcerze oraz mieszkańcy stolicy.

W przemówieniu po zakończeniu Eucharystii minister Macierewicz podkreślił, że 17 września Rosja dokonała kolejnego rozbioru Polski. – To, co się wówczas zdarzyło, to co się wówczas stało, ten nieprawdopodobny w dziejach akt rozbioru Europy, zniszczenia państw od Estonii aż po Morze Czarne – Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, był nie tylko ciosem w plecy wszystkich którzy odbudowywali po wielkiej, I wojnie światowej ład społeczny i narodowy, którzy odbudowywali Europę, tak by mogła w pokoju leczyć rany straszliwego czasu 1914 – 1921, ale  był znakiem nadejścia nowego czasu, czasu totalitaryzmu, czasu walki z Bogiem i człowiekiem, walki z ładem narodowym i ludzkim, który niósł z sobą system komunistyczny Rosji bolszewickiej i [system]hitlerowski, Niemiec, Rzeszy Niemieckiej

Zdaniem prezes Federacji Rodzin Katyńskich Izabelli Saryusz-Skąpskiej przebaczenie możliwe jest tylko na poziomie osobistym, a nie instytucjonalnym. Przestrzegła, że największym zagrożeniem dla pamięci o ofiarach Golgoty Wschodu są banał i patos.

W czasie uroczystości członkowie Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. odznaczyli „Krzyżem Miednoje 1940” bp. Józefa Guzdka. Odczytane zostały listy od Marszałka Sejmu i prezesa IPN.

Delegacje złożyły kwiaty w Epitafium Katyńskim i rozpoczęło się spotkanie Rodzin Katyńskich z ministrem Macierewiczem.


17 września 1939 roku Armia Czerwona, łamiąc pakt o nieagresji, wkroczyła na tereny II Rzeczpospolitej, położone na wschód od linii Narew–Wisła–San. Był to efekt tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow, podpisanego 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie, który ustalał “strefy interesów Niemiec i ZSRR” na terytorium Polski.

Uzasadniając wkroczenie Armii Czerwonej na tereny Polski rząd sowiecki stwierdził w specjalnej nocie, że „ZSRR nie może pozostać obojętny na fakt, że zamieszkująca terytorium Polski pobratymcza ludność ukraińska i białoruska, pozostawiona własnemu losowi, stała się bezbronna. Wobec powyższych okoliczności Rząd Sowiecki polecił Naczelnemu Dowództwu Armii Czerwonej, aby nakazało wojskom przekroczyć granicę i wziąć pod swoją opiekę życie i mienie ludności Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi…”.

Związek Sowiecki zagarnął obszar o powierzchni ponad 190 tys. km kw. z ludnością liczącą ok. 13 mln.

Po napaści ZSRR na Polskę aresztowano ponad 200 tys. Polaków; oficerów, policjantów, ziemian i prawników. Wszystkim obywatelom II Rzeczpospolitej narzucono obywatelstwo radzieckie. Masowe wywózki na Syberię objęły około 1 mln 350 tys. Polaków.

Około 22,5 tys. oficerów, policjantów oraz urzędników państwowych zostało zamordowanych na Wschodzie. Miejsca pochówku ponad 7 tys. z nich są nieznane.

Info za —> Ordynariat Polowy WP: Warszawa: Msza w Muzeum Katyńskim w 78. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę

fot. Krzysztof Stępkowski