Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

139. rocznica śmierci m. Teresy Potockiej, założyc...

139. rocznica śmierci m. Teresy Potockiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce – 6 lipca 2020

W dniu 6 lipca 2020 r. przypada 139. rocznica śmierci matki Teresy Ewy z książąt Sułkowskich hrabiny Potockiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce. Czyż to mała rzecz jedną duszę zbawić – pisała. Ta myśl przyświecała jej życiu i dziełu, które założyła dla ratowania kobiet i dziewcząt potrzebujących głębokiej odnowy moralnej (magdaleny)

Rocznica śmierci m. Teresy Ewy z książąt Sułkowskich Potockiej6 lipca br. przypada 137. rocznica śmierci matki Teresy…

Opublikowany przez Siostrę Marią Heleną Kowalską Czwartek, 5 lipca 2018

 

Zgromadzenie przez nią założone dało Kościołowi i światu św. Siostrę Faustynę, apostołkę Bożego Miłosierdzia, którą uznało za swą duchową współzałożycielkę.

Matka Teresa Potocka zmarła w pałacu w Wilanowie. Jej doczesne szczątki spoczywają w grobowcu Zgromadzenia na Powązkach w Warszawie. Nie nazywajmy jej świętą, gdyż tylko Kościół ma prawo nadać ten tytuł – mówił w mowie pogrzebowej ks. Zygmunt Golian, jej kierownik duchowy – Jednakże niech nasze starania w pracy, za którą gotowa była oddać życie, dowiodą jej świętości.

Więcej informacji o życiu i dziele matki Teresy Potockiej —> TUTAJ

Info za  —> Faustyna.pl: Rocznica śmierci Założycielki

© Copyright by Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia