Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

11. rocznica śmierci kard. Józefa Glempa, Prymasa ...

11. rocznica śmierci kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski – 23 stycznia 2024

W dniu 23 stycznia 2024 r. przypada 11. rocznica śmierci śp. kard. Józefa Glempa, w latach 1981-2006 Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, Prymasa Polski.

Wideo↑ —> faktoriastudio: Prymas Józef Glemp o swoim powołaniu

23 stycznia 2024 r. o godz. 19:00 kard. Kazimierz Nycz będzie przewodniczył w archikatedrze warszawskiej Mszy św. w 11. rocznicę śmierci kard. Józefa Glempa.

Kard. Józef Glemp był ostatnim prymasem Polski łączącym z urzędu tę funkcję z rolą przewodniczącego Konferencji Episkopatu. Był człowiekiem wielkiej osobistej pokory a zarazem cechowała do dalekowzroczna intuicja. Dzięki temu w sposób twórczy przeprowadził Kościół w Polsce od epoki totalitarnej do epoki wolności. A o dobrym wyczuciu polskiej racji stanu świadczyło jednoznaczne opowiedzenie się za integracją europejską.

Biskup warmiński Józef Glemp otrzymał nominację na Prymasa Polski 7 lipca 1981 r., w niecałe 2 miesiące po śmierci prymasa Stefana Wyszyńskiego. Nominacja biskupa warmińskiego na prymasa była zaskoczeniem. Wśród ewentualnych kandydatów wymieniano ks. Tadeusza Fedorowicza, ks. Józefa Tischnera, czy bp. Ignacego Tokarczuka. Po latach prof. Paweł Skibiński ujawnił, że najbardziej prawdopodobną kandydaturą na prymasa był abp Bronisław Dąbrowski i to jego miał wysunąć kard. Wyszyński. Ale ostatecznie Jan Paweł II wybrał bp. Józefa Glempa.

Wcześniej przez 12 lat ks. Glemp – jako jeden z sekretarzy – był jednym z bliższych współpracowników prymasa Wyszyńskiego. Miał opinię człowieka niezależnie myślącego, który – jak ujawniają księża pracujący w sekretariacie Prymasa – jako jeden z nielicznych umiał przeciwstawić się w dyskusji kard. Wyszyńskiemu i mieć inne zdanie niż on…

Czytaj całość —> ekai.pl: Marcin Przeciszewski: 11. rocznica śmierci kard. Józefa Glempa – ostatniego Prymasa Polski o tak szerokich kompetencjach


– Kardynał Józef Glemp był człowiekiem Opatrzności. Głosił prawdę o Opatrzności Bożej i przyjmował ją z ufnością w swoim życiu – mówił w niedzielę 21 stycznia 2024 r. w Inowrocławiu abp Wojciech Polak, Prymas Polski, przewodnicząc Mszy św. z okazji zbliżającej się 11. rocznicy śmierci kard. Józefa Glempa.

Msza św. sprawowana była w inowrocławskim kościele pw. Zwiastowania NMP, gdzie przed dziewięćdziesięciu pięciu laty kard. Józef Glemp został ochrzczony. W homilii abp Wojciech Polak przypomniał pełne zawierzenia nauczanie kard. Glempa o Bożej Opatrzności, podkreślając, że w niej właśnie – według śp. prymasa – wyraża się najpełniej prawda o obecności i bliskości Boga..

Czytaj całość —> ekai.pl: Prymas Polski: kard. Glemp był człowiekiem Opatrzności


Urodzony 18 grudnia 1929 r. w Inowrocławiu kard. Józef Glemp studiował najpierw filozofię w seminarium duchownym w Gnieźnie, później teologię w WSD w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1956 r. w Gnieźnie z rąk biskupa poznańskiego Franciszka Jedwabskiego.

W roku 1956 podjął pracę jako katecheta i wychowawca nieuleczalnie chorych dzieci w Mielżynie koło Witkowa, następnie zaś jako kapelan Sióstr Sacré-Coeur w Polskiej Wsi. W latach 1957-1958 był wikariuszem parafii poklasztornej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wągrowcu oraz pełnił obowiązki prefekta liceum pedagogicznego.

W okresie od 1958 do 1964 r. ks. Glemp kształcił się w zakresie prawa kanonicznego i świeckiego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie oraz ukończył kilka innych kursów specjalistycznych, uzyskując m.in. tytuł adwokata Roty Rzymskiej.

Po powrocie z Rzymu pełnił funkcję notariusza w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie i w Trybunale Prymasowskim oraz był sekretarzem w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym, gdzie prowadził wykłady z prawa kanonicznego.

Z dniem 1 grudnia 1967 roku ks. dr Józef Glemp rozpoczął pracę w Sekretariacie Prymasa Polski w Warszawie jako osobisty sekretarz kard. Stefana Wyszyńskiego. Od roku 1972 prowadził zajęcia na Wydziale Prawa Kanonicznego warszawskiej Akademii Teologii Katolickiej. W 1975 r. został sekretarzem Komisji Episkopatu ds. instytucji polskich w Rzymie i członkiem komisji ds. rewizji prawa kanonicznego.

4 marca 1979 r. Jan Paweł II mianował ks. prał. Józefa Glempa biskupem diecezji warmińskiej, sakrę biskupią ks. Glemp otrzymał 21 kwietnia tegoż roku z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego.

Po śmierci Prymasa Tysiąclecia, 7 lipca 1981 r. biskup Glemp został mianowany arcybiskupem metropolitą warszawskim i gnieźnieńskim. Rządy w obu archidiecezjach objął kanonicznie 9 lipca tegoż roku, a uroczyste ingresy odbył 13 września w Gnieźnie i jedenaście dni później w Warszawie.

Po reorganizacji struktur Kościoła w Polsce 25 marca 1992 kard. Glemp pozostał arcybiskupem metropolitą warszawskim, zachowując godność Prymasa Polski jako kustosz relikwii św. Wojciecha.

Po osiągnięciu wieku emerytalnego w grudniu 2004 r., papież Benedykt XVI przyjął 6 grudnia 2006 r. jego rezygnację z urzędu metropolity warszawskiego, zezwalając mu jednocześnie na zachowanie tytułu Prymasa Polski do chwili ukończenia 80 roku życia. Od 7 stycznia do 1 kwietnia 2007 r. kard. Glemp pozostawał, z nominacji papieskiej, administratorem apostolskim archidiecezji warszawskiej.

W Episkopacie w latach 1981-2004 kard. Józef Glemp był przewodniczącym Rady Stałej (dawniej Rady Głównej) i Konferencji Episkopatu Polski. Był także przewodniczącym II Synodu Plenarnego w Polsce, który obradował w latach 1991-99.

Kard. Józef Glemp zmarł 23 stycznia 2013 roku o godz. 21.30, w szpitalu przy ul. Płockiej w Warszawie.

Biogram za —> episkopat.pl: Zmarł kard. Józef Glemp


Posłuchaj rozmowy, jaką z kard. Józefem Glempem przeprowadził w 2009 r. red. Maciej Gajek:

Wideo —> Religia TV: Prymas końca epoki