• All
 • Aktualności
 • Apostołowie Miłosierdzia
 • Bądź Misericors
 • Bez kategorii
 • Biblioteka Miłosierdzia
 • Coach miłosierdzia
 • Dziedzictwo miłosierdzia
 • Fundacja
 • Ks. Marek Chrzanowski FDP
 • Kult Miłosierdzia Bożego
 • Log in Love
 • Ludzie Miłosierdzia
 • Mapy
 • MercyLife
 • Rok Miłosierdzia
 • Świadectwa
 • Varia

Podsumowanie roku 2016 i nowe nadzieje

[no_blockquote text="Ojciec Święty dał nam niejako takie szkło powiększające przez Rok Miłosierdzia , byśmy dostrzegli siebie samych w relacji do Pana Boga i bliźnich. Bo miłosierdzie jest istotą Boga. Bóg jest miłością miłosierną. Trzeba nam też mieć tę ludzką wrażliwość, by iść ku Bogu bez...

Read MoreRead More
Brat Albert

Biskupi na Rok św. Brata Alberta

Św. Brata Alberta jako patrona czynnej miłości bliźniego ukazują polscy biskupi w liście pasterskim z okazji poświęconego mu Roku. Biskupi nazywają ten rozpoczynający się w Boże Narodzenie czas przedłużeniem i kontynuacją Jubileuszu Miłosierdzia. [no_blockquote text="Ojciec ubogich, jak nazywamy często św. Brata Alberta, może nas nauczyć jak...

Read MoreRead More
chleb serce

Być dobrym jak chleb

Chleb jest podstawowym pokarmem, symbo­lem życia i pewności jutra. Zaspokaja głód i wnosi radość do serca. Jego obfitość jest wyra­zem Bożego błogosławieństwa. Aby się nasycić, trzeba najpierw chleb pokroić, a potem obdzie­lać. Sam widok chleba budzi w człowieku zaufa­nie i spokój. Patrząc na głodnych ludzi, Brat...

Read MoreRead More