Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

XI Piesza Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej ...

XI Piesza Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej przybyła do Łagiewnik – 3 maja 2023

W Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, 3 maja 2023 r., do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach przybyła XI Piesza Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Pątnicy po pokonaniu stukilometrowego szlaku stanęli przed obliczem Pana Jezusa Miłosiernego. Hasłem tegorocznej wędrówki były słowa „Panie przymnóż nam wiary”.

Wideo —> Sanktuarium Bożego Miłosierdzia: Bp Roman Pindel | XI Piesza Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej do Łagiewnik | 3.05.2023 r.

Pielgrzymów w Bazylice przywitał ks. Zbigniew Bielas. Rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia powiedział: – Idąc za Chrystusem obecnym w monstrancji, przemierzając 100-kilometrowy dystans pielgrzymki, wpatrując się w beskidzkie krajobrazy jak na wielu obrazach Adolfa Hyły przedstawiających Jezusa Miłosiernego mieliście okazję wiele razy prosić „Panie przymnóż nam wiary…”. Bo jak pisał autor Listu do Hebrajczyków: „Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy” – powiedział i dodał: – Cieszę się, że po raz kolejny mogę przywitać Waszą Pielgrzymkę… Jestem Wam wdzięczny, że podjęliście trud pielgrzymi i już po raz jedenasty przybywacie do Łagiewnik. 17 sierpnia 2002 roku Jan Paweł II mówił na tym miejscu: Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść, chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Witam wszystkich zgromadzonych w Bazylice Bożego Miłosierdzia i wokół niej. Niech nasza modlitwa o miłosierdzie dla nas i całego świata będzie umocnieniem i napełni nasze serca nadzieją i pokojem, które przynosi Zmartwychwstały Chrystus. „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!”.

W homilii bp Roman Pindel zauważył, że świątynia, do której wędrowali Pątnicy „została zbudowana dla coraz liczniejszych grup pielgrzymów przybywających do Łagiewnik, wcześniej do klasztoru i niewielkiej kaplicy Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia”. Przypomniał, że decyzję o budowie tej świątyni podjął kard. Franciszek Macharski, wielki czciciel Miłosierdzia, który ufundował obraz Pana Jezusa Miłosiernego autorstwa Adolfa Hyły dla kościoła w Kozach, gdy w latach 1950-56 był tam wikariuszem. – Ks. Kardynał Macharski doprowadził do końca budowę świątyni, którą dnia 17 sierpnia 2002 roku konsekrował Jan Paweł II i w niej zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu. Ta świątynia, zwana też bazyliką, była projektowana jako Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Dlatego cały wystrój winien przemawiać do pielgrzyma i czciciela Miłosierdzia. Faktycznie, wchodząc do tej świątyni, powinniśmy już poczuć się bezpieczni i ufni, ponieważ zbudowana na planie owalu ma przypominać kształtem arkę, tę biblijną, która ratowała ludzi i zwierzęta przed potopem. Gdy już wejdziemy w głąb, ogarnia nas jasność, my zaś w sposób naturalny kierujemy nasz wzrok na ścianę przed nami, na centralnie umieszczony najbardziej znany obraz Pana Jezusa Miłosiernego, z napisem „Jezu, ufam Tobie”, pędzla Jana Chrząszcza, jednak według wzoru Adolfa Hyły, który tu do Krakowa przybył z naszej Białej – mówił.

Kaznodzieja opisywał dalej, że po bokach obrazu Pana Jezusa Miłosiernego widzimy portrety dwojga apostołów Miłosierdzia. Po prawej stronie umieszczono obraz św. Siostry Faustyny, po lewej zaś św. Jana Pawła II. Ona ostatnie lata swojego życia spędziła w tutejszym klasztorze, tu dużo cierpiała i tutaj też zmarła 5 października 1938 roku. Umieszczony z lewej strony obraz św. Jana Pawła II przypomina jego udział w rozszerzaniu kultu Miłosierdzia Bożego, tak że jest nazywany „Papieżem Miłosierdzia”. – To on, jeszcze jako Metropolita Krakowski, polecił zbadać treść Dzienniczka siostry Faustyny, a księdzu profesorowi I. Różyckiemu nakazał tu w Łagiewnikach czytać i analizować go pod kątem zgodności z Objawieniem Bożym zawartym w Piśmie świętym i Tradycji – wspominał.

Bp Pindel mówił także o obrazie Matki Bożej Miłosierdzia. – Znane są różne typy obrazów Matki Bożej Miłosierdzia, ten stanowi wierną kopię Matki Bożej Ostrobramskiej. Jego więc mogła widzieć s. Faustyna podczas swojego pobytu w Wilnie. Puste dłonie Maryi na tym obrazie mają podkreślać Jej całkowicie poświęcenie uwagi tym, którzy przybywają do „Matki Miłosierdzia” – powiedział.

Pasterz Kościoła Bielsko-Żywieckiego przypomniał, że w Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 roku Jan Paweł II zawierzył Bożemu miłosierdziu cały świat, dwa dni później, 19 sierpnia, już przed obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej Papież połączył Boże Miłosierdzie z Matką Miłosierdzia.

– Usłyszeliśmy dziś Ewangelię, w której Jezus okazuje na krzyżu najpełniej Boże Miłosierdzie, stojącej zaś pod krzyżem Maryi powierza umiłowanego Ucznia. Jan Paweł II tak przełożył tę scenę pod krzyżem, że w tym Sanktuarium powierzył świat Bożemu Miłosierdziu a w kalwaryjskim Matce Miłosierdzia. Pielgrzymujmy więc pełni ufności do Łagiewnik i do Kalwarii, by upraszać Bożego Miłosierdzia dla nas i całego świata i powierzać nasze i naszej Ojczyzny troski Matce Miłosierdzia – apelował.

W pielgrzymce wędrowało ponad 1300 osób pieszo i 25 na rowerach.

Info i foto za —> Małgorzata Pabis | Rzecznik prasowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia: XI Piesza Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej do Łagiewnik

Serwis internetowy Pielgrzymki ⇒ faustyna.bielsko.pl

XI Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

fot. faustyna.bielsko.pl/