Nasze serwisy
PODZIEL SIĘ

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego w Katedrze ...

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego w Katedrze Wawelskiej – Homilia abp. Marka Jędraszewskiego i słowo do wiernych – 21 kwietnia 2019

– W dzień Zmartwychwstania Pańskiego wpatrujemy się w świętych Piotra i Pawła, filary i światła Kościoła. Na ich wierze i świadectwie budujemy swoją wiarę w to, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał – powiedział podczas homilii w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Na wstępie arcybiskup nawiązał do słów papieża Franciszka, który stwierdził, że Kościół patrzy z podziwem i szacunkiem na świętych Piotra i Pawła.

Zobacz —> FOTORELACJĘ

Zobacz też —> Telewizyjne Orędzie Wielkanocne 2019 abp. Marka Jędraszewskiego

Święty Piotr razem ze świętym Janem udał się do grobu Chrystusa. Według relacji św. Łukasza widok pustego grobu wprawił Piotra w zdumienie. Św. Paweł w pierwszym liście do Koryntian wspomina, że Chrystus „Ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu”. Jezus spotykając się z Piotrem potwierdził słowa, które kiedyś do niego wypowiedział: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą”. Podczas Ostatniej Wieczerzy Zbawiciel poprosił go, by utwierdzał swoich braci w wierze. Piotr wypełniał Jego posłannictwo i odważnie o Nim świadczył. W domu centuriona Korneliusza przedstawił zarys podstawowych prawd zawartych w Credo apostolskim: łączność Jezusa z Osobami Trójcy Świętej, Jego działalność, śmierć na Krzyżu, zmartwychwstanie, ukazywanie się apostołom, ustanowienie Go sędzią żywych i umarłych.

Arcybiskup przywołał również postać świętego Pawła, który mówił o sobie: „Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna”. Przez swoją działalność Paweł ukazywał istotę chrześcijańskiego istnienia, rozpoczynającego się od chrztu. Nowa perspektywa życia według niego polega na szukaniu tego, co znajduje się w górze, gdzie jest Chrystus. Według Pawła ostatecznym spełnieniem, Paruzją jest ukazanie się Zbawiciela w chwale.

Metropolita stwierdził, że w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego wierni wpatrują się w świętych Piotra i Pawła, na których świadectwie budują swoją wiarę. Jej umocnieniem jest także udział w Eucharystii, która jest urzeczywistnianiem się Chrystusowej śmierci i zmartwychwstania. Arcybiskup przywołał słowa aklamacji: „Oto wielka tajemnica wiary” i odpowiedź ludu Bożego: „„Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”. Zauważył, że w tych słowach zawarte jest wszystko to co było i co będzie. – A wszystko dlatego, że: „Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Amen. Alleluja!” – podsumował.

Posłuchaj homilii abp. Marka Jędraszewskiego:

Na zakończenie Eucharystii metropolita krakowski dołączył się do apelu przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisława Gądeckiego, by wierni poprzez modlitwę i ofiarę okazali swą solidarność i pomoc podczas odbudowy Katedry Notre Dame, która jest symbolem obecności chrześcijaństwa w Europie. Podziękował również zebranym za wspólną modlitwę, oddawanie chwały Bogu za cud zmartwychwstania Jezusa, który położył kres złu. Odwołał się do słów św. Jana Pawła II, którego stulecie urodzin będzie niedługo obchodzone. Pisał on w swoim poemacie Wigilia Paschalna 1966:

„Ojczyzna posiada bliskość niewysłowioną – ruch, który przenika
stulecia, który pozwala wyłonić z pokoleń nie treść, lecz właśnie
osobę, jej życie mierzyć swym życiem – i nagle znajdować
wzajemność – to Ktoś inny moją stał się miarą.”

– Te słowa Karola Wojtyły, wypowiadane tutaj, w Katedrze na Wawelu, gdzie znajdują się relikwie naszych wielkich świętych, nabierają treści także wtedy, gdy zdamy sobie sprawę z tego, że tutaj spoczywają nasi królowie, wodzowie, przywódcy, że tutaj złożono prochy naszych wieszczów. Doświadczamy tutaj szczególnego zbliżenia do naszej Ojczyzny, odkrywamy nasze chrześcijańskie dzieje, rozumiemy sobie poprzez wiarę tych wielkich Polaków, którzy tutaj spoczywają – powiedział metropolita.

Podkreślił, że jedyna miarą godności, celem powołania i źródłem rozumienia siebie jest sam Chrystus. Zacytował także fragment poematu Karola Wojtyły Mysterium Paschale, w którym papież wskazał, że tajemnica Przejścia odwraca porządek przemijania: Jezus przechodzi przez śmierć ku życiu.

– Życzę Wam wszystkim, byśmy coraz głębiej odczytywali właśnie tę tajemnicę, w której nas Chrystus prowadzi. Przechodzenie od śmierci do życia. Niech to przechodzenie będzie pełne pokoju, który nam przynosi Jezus, pełne radości, bo zmartwychwstał, pełne nadziei, bo przyjdzie w chwale – zakończył metropolita.

Posłuchaj słowa abp. Marka Jędraszewskiego na zakończenie Eucharystii:

Niedziela Wielkanocna to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijan, upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest świętem ruchomym, obchodzonym w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca.

Info, wideo i audio za —> Archidiecezja Krakowska: Abp Marek Jędraszewski: Święci Piotr i Paweł to filary i światło Kościoła. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego w Katedrze Wawelskiej

Justyna Tyrka | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Video Dawid Bujas OFMConv | Archidiecezja Krakowska

Zobacz też —> „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?”. Wigilia Paschalna na Wawelu