Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Tysiącom migrantów i uchodźców w Polsce codziennie...

Tysiącom migrantów i uchodźców w Polsce codziennie pomaga Caritas!

W niedzielę, 24 września 2023 r., przypada 109 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Dla Caritas jest on okazją do podsumowania działań pomocowych niesionych osobom w kryzysie uchodźczym oraz wyjątkowych spotkań, które rozpoczęły się już w piątek, 22 września.

Wideo —> Caritas Polska: Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Polsce – poznaj 28 wyjątkowych miejsc Caritas Polska

Migracja powinna być zawsze dobrowolną decyzją, ale w rzeczywistości, w bardzo wielu przypadkach, również dzisiaj, tak nie jest. Konflikty, klęski żywiołowe czy też po prostu niemożność godnego i dostatniego życia we własnej ojczyźnie zmuszają miliony osób do wyjazdu – Tegoroczne Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy to apel do tych, którzy wciąż nie chcą otworzyć drzwi swoich serc ludziom zmuszonym opuścić swój dom. Jednak dla osób, instytucji i organizacji, które migrantów i uchodźców otaczają opieką i dają im wsparcie, słowa papieża są ważnym potwierdzeniem tego, że ich działanie jest niezwykle ważne i potrzebne.

Przeczytaj —> Orędzie papieża Franciszka na 109. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy – 24 września 2023

Caritas Polska oraz Caritas diecezjalne od początku wojny za naszą wschodnią granicą angażują się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Na listę najważniejszych działań podjętych z myślą o nich wpisuje się utworzenie 28 Centrów Migrantów i Uchodźców funkcjonujących w całej Polsce, a koordynowanych przez Caritas Polska i Caritas diecezjalne. Od lipca 2022 roku w Centrach zarejestrowanych zostało ponad 67 tysięcy beneficjentów. To osoby objęte lub ubiegające się o ochronę międzynarodową w Polsce, a szczególnie dotknięte konfliktem na Ukrainie. Do Centrów zgłaszają się najczęściej kobiety i dzieci, młodzież oraz seniorzy.

Intensyfikacja pomocy migrantom i uchodźcom

Caritas wspiera osoby w kryzysie uchodźczym od wielu lat. Pierwsze Centra Migrantów i Uchodźców powstały już w 2018 roku. Oferowały one wsparcie socjalne, informacyjne i doradcze migrantom z Czeczenii, Białorusi, Ukrainy, Dagestanu czy Tadżykistanu. Wojna na Ukrainie była sygnałem, by tę pomoc zintensyfikować. Od lutego 2022 roku głównymi beneficjentami pomocy oferowanej przez Centra są uchodźcy z Ukrainy. Pomoc, jaką otrzymują, ma zróżnicowany charakter. W pierwszych miesiącach po wybuchu wojny najważniejsze było wsparcie materialne oraz informacyjne. Dystrybuowano artykuły pierwszej potrzeby, takie jak żywność, ubrania, leki i artykuły higieniczne. Udzielano informacji na temat transportu oraz możliwości tymczasowego zakwaterowania.

Z czasem Centra stały się miejscem wsparcia socjalnego, edukacyjnego oraz integracyjnego. Zakres usług został rozszerzony o konsultacje specjalistyczne. Obecnie chętni mogą również uzyskać pomoc w napisaniu CV czy poradę dotyczącą rynku pracy w Polsce. Prowadzone są także szkolenia zawodowe. Co druga dorosła osoba w wieku produkcyjnym, mająca zapewnioną opiekę nad dziećmi, jest zainteresowana skorzystaniem z porady specjalisty ds. rynku pracy. Dużym zainteresowaniem cieszy się też pomoc w tłumaczeniu dokumentów urzędowych, a także kursy języka polskiego, otwierające migrantom drogę do integracji społecznej.

Uchodźcy, którzy poczuli się względnie bezpiecznie w naszym kraju, mają zatrudnienie i dach nad głową, zazwyczaj chętnie podejmują kroki zmierzające do poprawy swojego dobrostanu psychicznego. Centra pomagają im w uporaniu się z traumą wojenną i w odnalezieniu się w naszym kraju. Prowadzone są sesje indywidualne i grupowe, terapie artystyczne i muzyczne oraz zajęcia integracyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów.

Dobra organizacja podstawą sprawnego działania

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób wykluczonych komunikacyjnie, zdrowotnie lub ekonomicznie, każde Centrum utworzyło mobilny zespół pomocowy. W ten sposób z jego usług mogą korzystać również beneficjenci przebywający w mniejszych miejscowościach.

Bezpieczeństwo podopiecznych to jeden z priorytetów organizacji pracy w Centrach. Z tego powodu każdy pracownik zobowiązany jest do przejścia specjalistycznych szkoleń, a osoba odpowiedzialna za ten aspekt dba o prawidłowy przebieg podejmowanych działań. Ponadto beneficjenci mają możliwość wyrażania opinii na temat otrzymywanej pomocy. Służy temu mechanizm zgłaszania informacji zwrotnej. Placówki są też przystosowane do przechowywania danych wrażliwych.

Aby móc skutecznie pomagać, niezbędna jest także interdyscyplinarna współpraca Centrów z innymi organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz szeregiem podmiotów ekonomii społecznej w diecezjach. Połączone siły, których motorem napędowym są Centra, zapewniają sukces w realizacji działań.

Praca Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom prowadzonych przez Caritas w Polsce ma wspólny cel – to wielozakresowa i profesjonalna pomoc cudzoziemcom. Każdego dnia widać jej efekty, podopieczni się usamodzielniają i coraz lepiej odnajdują się w nowej rzeczywistości. Dane podsumowujące pracę Centrów jednoznacznie wskazują, że ta pomoc jest niezbędna, a jej efekty znaczące.

Działalność Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom w liczbach – dane z okresu 01.07.2022-08.09.2023 roku:

• 67 561 – liczba beneficjentów zarejestrowanych w CPMiU

• 37 101 – liczba osób, które otrzymały pomoc z zakresu działań psychospołecznych

• 5 322 – liczba beneficjentów, którzy otrzymali pomoc psychologiczną

• 6 733 – liczba uczestników kursów języka polskiego

• 8 766 – liczba beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie zawodowe

• 3 660 – liczba osób objętych indywidualnym planem działań

• 3 570 – liczba beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie finansowe

Najważniejsze usługi świadczone przez CPMiU

• doradztwo zawodowe

• kursy zawodowe

• nostryfikacja dyplomów

• wsparcie edukacyjne

• tłumaczenia dokumentów

• kursy języka polskiego

• porady prawne

• wsparcie psychologiczne

• zajęcia psychospołeczne i integracyjne

• wsparcie finansowe

• wsparcie materialne

• opieka dla dzieci

• przekierowania do innych podmiotów/projektów

Obchody 109 Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy

Obchodzony w tym roku Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy jest okazją do uwrażliwienia społeczeństwa na potrzeby osób będących w kryzysie migracji przymusowej. Równocześnie daje on możliwość pokazania pozytywnego wizerunku beneficjentów pomocy, zwrócenia uwagi na godność osób przyjmujących pomoc oraz podkreślenia wartości integracji. Z tego względu w dniach 22-24 września 2023 r., w Caritas diecezjalnych w całej Polsce oraz w Centrach odbędą się spotkania, warsztaty, koncerty i wiele innych działań, podczas których Centra zaprezentują swoje działania na rzecz uchodźców. Na wydarzenia zaproszone zostały także lokalne społeczności.

Zobacz:

Plan wydarzeń organizowanych przez Caritas Polska

⇒ Plan wydarzeń w Polsce organizowanych przez Caritas diecezjalne

Info, foto i wideo na podstawie —> Caritas Polska: Tysiącom migrantów i uchodźców w Polsce codziennie pomaga Caritas

Zobacz też —> jasnagora.com: Modlitwa o pokój w przededniu 109. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy z udziałem pół tysiąca osób w kryzysie uchodźczym


Obejrzyj reportaż:

Wideo —> Caritas Polska: Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Warszawie – wirtualny spacer