Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: Wyrzeczenie się złego ducha i wszystkich jego spraw